• Alles
  • Foodlocaties
  • Havenlocaties
  • Logistiek Vastgoed
  • Stationslocaties
Alles
  • Alles
  • Foodlocaties
  • Havenlocaties
  • Logistiek Vastgoed
  • Stationslocaties
Deventer luchtfoto Havenlocaties

POLO: toekomstbestendige logistiek

Nederland heeft, als distributieland, met de fysieke mogelijkheden en slagkracht van het oosten van het land nog ongekende toekomstkansen en kan de overvolle Randstad gestroomlijnd gaan ontlasten. Dat zegt Janneke Gramberg,
programma- manager Port of Logistics Overijssel (POLO). “We werken graag samen, bieden een relatief gunstig arbeidspotentieel, weten dat aan te boren, en zijn niet bang voor vernieuwing en vooruit denken
en doen,” bevestigt zij.

Lees verder
Oostpoort-Dordrecht---opgewerkte-luchtfoto Havenlocaties

Laatste kavels op bedrijventerrein Oostpoort Dordrecht

Op bedrijventerrein Oostpoort in Dordrecht zijn nog een paar kavels beschikbaar, waarvan de grootste met een kade van 210 meter en ruim 3,7 hectare, dat als één geheel, of in twee of drie delen kan worden verkocht.

Lees verder
Port-of-Zwolle Havenlocaties

Groei Nederlandse economie vertaalt zich in groei binnenhavens

De Nederlandse economie groeide in 2017 met meer dan 3 procent: de hoogste groei in tien jaar. De wereldhandel is daarbij een krachtige impuls en dat was goed te zien in de Rotterdamse haven waar de containeroverslag met 10,9 procent groeide. Dit hoge percentage had veel te maken met eenmalige factoren zoals het op stoom komen van de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2. Maar het had ook te maken met de voortgaande groei van de binnenhavens in ons land. Deze lieten een verdere groei van investeringen in grootschalige distributiecentra zien, onder impuls van internethandel. 2017 was niet voor niets het jaar waarin Amazon voor het eerst distributiefaciliteiten in ons land gebruikte.

Lees verder
zicht op kade WPS 1GROOT Havenlocaties

Bulkdistributie in het achterland

Ideaal gelegen in de Euregio bevinden zich onze multimodale havens in Maastricht, Stein, Wessem en Lanaken (B) met een uitgebreid netwerk van binnenvaartwegen, snelwegen en spoortrajecten. Dé perfecte Binnenhavens voor verdere distributie naar het Europese achterland.

Lees verder
Foto LINc Havenlocaties

Werken aan een naadloze, geïntegreerde logistiek – LINc

LINc is het samenwerkingsverband van de barge en inland terminal operators die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau voor de Rijn – en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging Inland Terminal Operators (VITO). De leden van LINc exploiteren containerlijndiensten via binnenvaart, en steeds vaker ook per spoor, tussen de achterlandterminals in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en België enerzijds en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen anderzijds. Ongeveer 95% van alle binnenvaartcontainers wordt vervoerd door LINc-leden en hun inland terminals.

Lees verder
Haven Stein1 Havenlocaties

Blueports Limburg bekrachtigd

De trimodale op- en overslaghaven in Stein is, met meer dan 2,5 miljoen ton overslag per jaar, uitgegroeid tot één van de grootste binnenhavens van Nederland. Een echte doorvoerhaven die de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen verbindt met Zuid Limburg, Aken en het Duitse achterland. Dagelijks verbindingen per schip, auto en trein naar de zeehavens.

Lees verder