• Alles
  • Foodlocaties
  • Havenlocaties
  • Logistiek Vastgoed
  • Stationslocaties
Alles
  • Alles
  • Foodlocaties
  • Havenlocaties
  • Logistiek Vastgoed
  • Stationslocaties
biofuel-2362512 Havenlocaties

Vaart maken met Green Deal Binnenvaart

Brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer, inclusief de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) hebben bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat gepleit om snel duidelijkheid te krijgen over de milieu- en klimaateisen en doelstellingen voor de Binnenvaart.

Lees verder
Impressie-woontoren-ontwikkelaar-P.-Komen Stationslocaties

Herontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard – Stap voor stap verder

Hoe het Stationsgebied in Heerhugowaard er zal kunnen uitzien in de toekomst wordt langzamerhand duidelijker. Nu de gemeente het afgelopen jaar de keuze heeft gemaakt om te investeren in de hoofdwegenstructuur, en ruimte biedt aan nieuwe ontwikkelingen, melden in die dynamiek marktpartijen zich. Ze willen enthousiast meewerken aan de gebiedsontwikkeling rond het station van Heerhugowaard.

Lees verder
01_02-cover-1 Foodlocaties

De nieuwe jaareditie van het magazine FOOD-locaties van Nederland 2019/2020 is verschenen

In deze nieuwe jaareditie van het magazine FOOD Locaties Nederland treft u de belangrijkste food-locaties aan, maar ook de partners die faciliteren in kennis, ontwikkeling, bouw, vestigingslocaties en gronduitgifte. Belangrijke onderwerpen in deze uitgave zijn innovaties, duurzaamheid (verspilling) en circulair (bouw). We moeten met elkaar nog beter en slimmer omgaan met de productie en verwerking van voedsel, de logistieke processen, bouw en uitgifte van gronden voor de food-verwerkend industrie.

Lees verder
20170403_KB_vogelvucht-zuid Stationslocaties

Nieuw elan in bereikbaar en betaalbaar Zwolle

Zwolle staat aan de vooravond van een grootscheepse upgrade van een deel van de stad, aan de zuidzijde en in de nabije omgeving van het station. In het honderd hectare grote gebied Spoorzone-Hanzeland is volop ruimte voor (her)ontwikkeling. Door het mengen van de activiteiten als werken, wonen en studeren ontstaat er een levendige en dynamische plek in de stad.

Lees verder
Tribes-Amsterdam-Arena-Meeting-room Stationslocaties

De markt voor flexibele kantoorconcepten, hype of structurele verandering?

De Nederlandse kantorenmarkt verandert snel. Waar een aantal jaren geleden de leegstand op de kantoren­markt nog torenhoog was en onoplosbaar leek, daalt het aanbod van kantoorruimte de laatste jaren weer sterk. Een van de zaken die heeft bijgedragen aan de daling van de leegstand is de sterke opmars van flexibele kantoorconcepten. Hoewel deze concepten in de crisis door veel beleggers als tijdelijke oplossing werden gezien om de leegstand te verminderen, schieten de concepten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond.

Lees verder
Megaswing-haven-001 Havenlocaties

De Haven van de Toekomst is er al (bijna)

In 2016 publiceerde Movares een visie op de Haven van de Toekomst. Een visie die gebaseerd is op zes thema’s, namelijk: duurzaam havenbeleid, leefbaarheid, bereikbaarheid, flexibiliteit, energie en veiligheid. Visie, toekomst; het klinkt wat abstract en ver weg, maar veel elementen worden nu al toegepast of zitten in de laatste ontwikkelfase. Zes adviseurs maken er nu al werk van en leggen uit wat de stand van zaken is.

Lees verder