Havenlocaties Nederland biedt overzicht vestigingsmogelijkheden

In het magazine Havenlocaties Nederland is ruim aandacht voor vestigingsmogelijkheden in en bij zee- en binnenhavens. Ook andere watergebonden (logistieke) activiteiten komen aan bod. Denk aan gerichte informatie over onder meer:

 • Beschikbare kavels
 • Bouwmogelijkheden
 • Havenbedrijven en containerterminals
 • Bedrijven- industrieterreinen
 • Bedrijfsruimten
 • Havengerelateerd logistiek vastgoed
 • Intermodaal vervoer en intermodale verbindingen
 • Logistieke dienstverleners in en bij havens
Havenlocaties Nederland 2020

Zoekt u een kavel, pand of bouwpartner?
In Havenlocaties Nederland vindt u het

Het special interest magazine Havenlocaties Nederland is exclusief bestemd voor logistieke bedrijven die actief zijn in zee-, kust- en binnenvaart, op- en overslag, visserij, industrie en gespecialiseerde groothandel. Ook professionals die zich bezighouden met commercieel onroerend goed in de havens ontvangen deze uitgave. Dit zijn bijvoorbeeld projectontwikkelaars, logistieke kennisinstituten, havenbedrijven of gemeenten.

Inhoud Havenlocaties Nederland

De inhoud van het magazine Havenlocaties Nederland bestaat uit redactionele en branded content over:

 • De ontwikkelingen in de zee- en binnenhavens zelf
 • De actuele vestigingsmogelijkheden en de beschikbare kavels
 • De (container)terminals en de achterlandverbindingen
 • De op- en overslagmogelijkheden
 • De aanwezige logistieke dienstverleners
 • De vastgoedprofessionals met focus op watergebonden (logistieke) activiteiten

Het magazine, de website en het LinkedIn-kanaal behandelen ook actuele onderwerpen. Denk daarbij aan onder andere:

 • Lokale (haven)economie
 • Regionale omstandigheden/omgevingsvisie e.d
 • Logistieke projecten
 • Digitalisering/smart industry 4.0
 • Subsidieregelingen
 • Duurzaamheid
 • Samenwerkingsverbanden

Verspreiding en oplage Havenlocaties Nederland

Het magazine Havenlocaties Nederland verschijnt 1 x per jaar (maart) in full colour op hoogwaardig papier.
De oplage van het magazine is 9.500 ex. De verspreiding gebeurt via controlled circulation naar:
 • Eindgebruikers, zoals groothandelbedrijven, toeleveranciers, scheepsbouwbedrijven, handelsbedrijven en servicebedrijven
 • Transportbedrijven en logistieke dienstverleners die actief zijn in of betrokken bij vervoer over water. Zoals rederijen, containerterminals, op- en overslagbedrijven, tankopslagbedrijven, warehousingbedrijven, expediteurs en cargadoors
 • Havenbedrijven, overheden, ontwikkelingsmaatschappijen
 • Vastgoedprofessionals, zoals bouwers, investeerders, projectontwikkelaars
 • Kennisinstituten
 • Branche- en belangenorganisaties
 • Relevante beurzen en symposia (NVB-jaarcongres, Logistica, Provada e.a.)
 • Overige belanghebbenden

Er verschijnt ook een digitale versie op de eigen webpagina van het magazine. Daarnaast wordt de inhoud gedeeld via relevante social media. De aangesloten partners ontvangen ook magazines en online tools voor de verspreiding onder hun relaties.

Wilt u partner worden en meedoen
in het communicatieplatform?