Stationslocaties Nederland:
investeringen en ontwikkelingen in spoorzones

Het magazine Stationslocaties Nederland geeft informatie over investeringen en ontwikkelingen in spoorzones in de Nederlandse steden. Het magazine wordt gemaakt in samenwerking met alle professionals die werkzaam zijn in de spoorzones van Nederland,
o.a. overheden, kennis- en vastgoedpartijen.
Magazine Stationslocaties Nederland

Bent u geïnteresseerd in stationslocaties in Nederland?

Bent u actief in de zakelijke of maatschappelijke dienstverlening,
of in de retail, of in de horeca?  Of bent u betrokken bij bijvoorbeeld een onderwijsinstelling
of een overheidsdienst? Dan bent u waarschijnlijk een potentiële vestiger in een stationsgebied. Het magazine Stationslocaties Nederland is voor u dan de beste bron van informatie met up-to-date en onderscheidende informatie.

Inhoud Stationslocaties Nederland

Stationslocaties Nederland richt zich op het laatste nieuws omtrent investeringen en ontwikkelingen in
spoorzones in de Nederlandse steden. Het gaat hierbij om redactionele en branded content.
Onderwerpen die aan de orde komen hebben altijd een relatie met de knooppuntontwikkeling in spoorzonegebieden.
We bespreken de trends in spoorzone-ontwikkeling en gaan ook in op vragen als:

  • Wat zijn de gemeentelijke plannen rondom een station?
  • Wat voor gebouwen en functies komen er in een gebied?
  • Wat is de tijdslijn van een planontwikkeling?
  • Wie doet wat in een gebied?

Verspreiding en oplage Stationslocaties Nederland

De oplage van Stationslocaties Nederland is 10.000 ex.
De verspreiding gebeurt via controlled circulation en de ontvangers zijn:
  • Potentiële eindgebruikers (huurders, kopers)
  • Overheden, zoals gemeenten, provincies, regionale investeringsmaatschappijen
  • Vastgoedprofessionals, zoals projectontwikkelaars, investeerders/beleggers, bedrijfsmakelaars, bouwbedrijven, financiële dienstverleners
  • Relevante beurzen en symposia, zoals Provada
  • Overige belanghebbenden
Bedrijven en organisaties die als partners actief zijn binnen Stationslocaties Nederland ontvangen ook magazines
voor verspreiding in hun eigen netwerk. De digitale verspreiding gebeurt via een digitale, online versie op de eigen
webpagina en via de relevante social media.

Wilt u partner worden en meedoen
in het communicatieplatform?