Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Robuuste samenwerking Blueports Limburg

Limburg is een logistieke hotspot in Europa. Spoor, weg en binnenvaart vullen elkaar goed aan. De Maas, die nu wordt verbreed, en de vijftien gemeentelijke binnenhavens nemen in dat logistieke speelveld een belangrijke plaats in. BluePorts Limburg, het samenwerkingsverband van de havengemeenten, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat, constateert dat de robuuste alliantie haar vruchten afwerpt.

Doorstroming, duurzaamheid, verkeersveiligheid, grenzeloos, leefbaar, effectief en efficiënt. Dat zijn de centrale thema’s in het logistieke beleid in Limburg. Ze komen onder meer goed van pas in het beteugelen van de congestie van vrachtwagens op de weg, waar het goederenvervoer over water in populariteit groeit en voor minder CO2 zorgt. Mede om die reden werkt Rijkswaterstaat aan de Maasroute – als een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen binnen Europa – om die geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen (klasse Vb). Rijk en Provincie zetten zwaar in op modal-shift, van weg naar water. Limburg speelt daarin een voortrekkersrol door ook samen met de provinciale Brightlands-campussen in te zetten op logistieke digitalisering en het gebruik van big data.

Zeehavens

Het samenwerkingsverband Blueports Limburg omvat (meerdere) havens in Gennep, Venlo, Venray, Leudal, Roermond, Weert, Maasgouw, Sittard-Geleen, Born, Stein en Maastricht. Ze liggen aan de Maasroute die hun een rechtstreekse verbinding biedt met de zeehavens in zowel de Nederlandse als Belgische goederencorridors.
Blueports Limburg werkt met resultaat aan het versterken van de contacten met de mainports in Rotterdam en Antwerpen, evenals met de haven van het Duitse Duisburg en die van Luik in België. Verder wordt naast duurzaamheid in het transport ook gefocust op de digitalisatie van scheepsregistraties en de inning van havengelden. “Op deze manier moet Limburg zijn sterke logistieke positie behouden”, zegt Venray’s CDA-wethouder Jan Loonen die ook bestuurslid is van de NVB (Nederlandse Vereniging van Binnenhavens).

Elektrisch varen

Vanaf augustus dit jaar gaan elektrische vrachtboten van Port-Liner pendelen tussen de containerhaven in Budel-Weert (ook onderdeel van Blueports) en de haven van Antwerpen. Een primeur voor Nederland en België. De elektro­motor in het schip heeft een actieradius van 15 tot 34 uur. Omdat er geen machinekamer nodig is, groeit de laadruimte met circa 8 procent.

Vergroten en verdubbelen

Bestuurder Loonen weet dat mede dankzij de Blueports-aanpak er voor enkele tientallen miljoenen euro’s gestoken is en wordt in het verdubbelen van de bargeterminal in Venlo, de nieuwe havens in Zevenellen (Leudal) en Heijen (Gennep), en het vergroten van de haven in Wanssum (Venray). Verder is er geld beschikbaar voor onderhoud en de 24/7-bediening van alle sluizen in de Limburgse Maasroute.
Het havenproject in Wanssum is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, de grootste in Nederland waarvoor vijf overheden het initiatief hebben genomen: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg, de gemeenten Venray en Horst aan de Maas, en het Waterschap Limburg. De gebiedsontwikkeling is vooral bedoeld om de hoogwaterproblematiek ter plaatse op te lossen. “En dankzij de gebiedsontwikkeling voegen wij dus havencapaciteit in logistiek Limburg toe”, zegt wethouder Loonen. Saillant detail: het zand dat uit de nieuwe haven vrijkomt, gaat rechtstreeks naar het ophogen van de dijken die het Maaswater in het bedrijvige gebied tussen Ooijen en Wanssum moeten tegenhouden.

Uitdiepen

In augustus vorig jaar is begonnen met het verlengen van de kade in Wanssum met tweemaal 400 meter, en het uitdiepen van de westelijke insteekhaven van vier naar vijf meter. Over ongeveer anderhalf jaar zijn vanaf de Maas meer schepen welkom, en zeker ook grotere. Als het project klaar is, kunnen in theorie zes schepen in de containerhaven gelijktijdig worden gelost, drie aan elke kant van de kade. In de praktijk, zo is de verwachting, zal dat niet gauw gebeuren. Het bedrijventerrein bij de haven van Wanssum groeit mee met de activiteiten. Rondom de nieuwe kade komt er straks circa 21 hectare uitgeefbare grond bij. Er is nu al interesse van vijf bedrijven voor een plek dichtbij de nieuwe haven.
Om tot slot met wethouder Loonen te spreken: “We hebben de gebiedsontwikkeling van Wanssum voor mekaar gekregen door een aantal belangen te koppelen. Zonder samenwerking in de provincie was het ons nooit gelukt.

Samenwerkingsverband Blueports Limburg