Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Ketenpropositie werkt als magneet voor corridor Rotterdam

Get ahead in Europe is een samenwerkingsverband van Midpoint Brabant Smart Logistics (MBSL) en Port of Rotterdam. De belangrijkste doelen zijn de corridor Rotterdam – Midden-Brabant internationaal op de kaart te zetten en logistieke innovatie in het gebied te stimuleren.

MBSL is als platform de verbindende factor tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Het richt zich op het creëren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven in (of gelieerd aan) de supply-chain en het ontwikkelen van een aantrekkelijk logistiek arbeidsklimaat in Midden-Brabant. Om dit doel te bereiken ondersteunt en neemt MBSL initiatieven op het gebied van onder andere arbeidsmarkt, innovatie, infrastructuur en duurzaamheid.

De haven van Rotterdam staat bekend als een hoog efficiënt en betrouwbaar knooppunt binnen de containerstromen. Voor een efficiënt logistiek proces is het van belang dat de aansluiting tussen de verschillende modaliteiten en het vervoer van A naar B zo goed mogelijk verloopt. Hiervoor investeert het Havenbedrijf Rotterdam in infrastructuur én in procesverbeteringen.

Samen sterker

Get ahead in Europe borduurt voort op wat er op logistiek gebied gebeurt in Midden-Brabant. Vanuit de complementariteitsgedachte is de vraag gesteld hoe de corridor Rotterdam-Tilburg-Waalwijk versterkt kan worden. Dit leidde tot de propositie Get ahead in Europe, gefinancierd door Havenbedrijf Rotterdam en de twee gemeentes. Met Get ahead in Europe willen we internationale bedrijven wijzen op de voordelen van de samenwerking tussen de twee logistieke topregio’s, die de meest efficiënte toegang bieden van en naar Europa! Ondernemers kunnen gebruiken maken van de website in hun acquisitie om hun bedrijf of regio beter op de kaart te zetten. Er staat handige informatie op en er zijn allerlei nuttige zaken te downloaden.

Meer informatie over Get ahead in Europe is te vinden op www.getaheadineurope.com

Logistiek platform

Get ahead in Europe is een platform met logistiek gerelateerde partners. Vanuit deze samenwerking worden innovaties in de logistieke keten gestimuleerd. Vernieuwing binnen de keten is belangrijk voor de lange termijn om onze positie als logistieke topregio’s te behouden en te vergroten. Daarmee gepaard is de multimodale bereikbaarheid, waarbij door het bedrijfsleven en overheid wordt geïnvesteerd in infrastructuur en voorzieningen. De goederentreinverbinding met China, het verbeteren van de verbindingen met Rotterdam en achterland en het varen met elektrische schepen van Rotterdam naar Midden-Brabant en vice versa zijn voorbeelden van activiteiten die de internationale positie van Tilburg als knooppunt versterken.

Samen werken aan een beter presterende keten

Er is meer focus op het vergroten van de betrouwbaarheid van intermodaal vervoer. Een beter presterende keten zorgt niet alleen voor een sterkere propositie voor Rotterdam – Midden-Brabant, maar ook dat er een ladingverschuiving van de weg naar het spoor en binnenvaart plaatsvindt. Een concreet voorbeeld van een investering in betrouwbare duurzame ketens vanuit Get ahead in Europe, is de West Brabant corridor. Deze samenwerking betekent in de praktijk dat schepen bij meerdere terminals in Moerdijk, Oosterhout en Tilburg lading combineren voor één deepsea containerterminal in Rotterdam of andersom. Ook verladers in Midden-Brabant profiteren van snellere afhandeling in de haven van Rotterdam door samenwerking containerbinnenvaart op route Tilburg-Oosterhout-Moerdijk-Rotterdamse Haven.

Innovatieve keten

De haven van Rotterdam wil ‘s werelds slimste haven zijn. Om deze koppositie te verkrijgen en behouden moet er blijvend vernieuwd worden. Innovatie is een cruciaal middel om de beoogde veranderingen in energietransitie en digitalisering te realiseren. Midden-Brabant wordt gezien als ideale plek waar innovatiepilots in de praktijk uitgetest worden. Een praktisch initiatief is de pilot tussen de Rotterdamse haven en de regio om de inning van havengelden te digitaliseren door de inzet van blockchain-technologie. Een andere pilot is de mobiele OCR scanpoort op Barge Terminal Tilburg. Hiermee is Midden-Brabant een krachtige schakel in de corridor.

Smart Logistics is kansrijk voor zowel bereikbaarheid als duurzaamheid en draait om data. Zodoende stimuleert Midden-Brabant in samenwerking met andere partijen projecten als ‘DAta science voor Logistieke Innovatie’ en ‘MindLabs’. Ook Port of Rotterdam ziet in het Tilburgse initiatief ‘MindLabs’ (www.mind-labs.eu) kansen voor de innovatieve keten, waarbij het bedrijfsleven, samen met het onderwijs (mbo, hbo en universiteit), werkt aan ondernemersvragen op het gebied van gedrag en technologie.