Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Flevokust Haven klaar voor multimodale ladingstromen

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman (CDA) en de wethouders Ed Rentenaar (Inwonerspartij) en Jop Fackeldey (PvdA) van Lelystad zijn verheugd en enthousiast over de realisatie van Flevokust Haven, waar zowel import als export van goederen plaatsvindt van en naar de grote (zee)havens. ‘Onze nieuwe overslaghaven van vijf hectare is een perfecte, duurzame en strategisch gelegen locatie. Bovendien zorgt de haven voor een impuls voor de Flevolandse economie, het vestigingsklimaat en dus de werkgelegenheid’, vat de gedeputeerde samen. 
Na een lange aanlooptijd en enkele politieke hobbels kwam het project in de afgelopen 1,5 jaar in een stroomversnelling. Provincie en gemeente sloegen daadkrachtig de handen ineen. Gedeputeerde Appelman noemt het havenproject dan ook een goed voorbeeld van hoe beleid om een haven te ontwikkelen resulteerde in een businessmodel. De rijksoverheid maakte met een ontwikkelingssubsidie (‘Beter Benutten’) uiteindelijk de exploitatie sluitend. 
In de rolverdeling in het Flevokust Haven-project realiseert de provincie de buitendijkse containerterminal plus overslaghaven en Lelystad het binnendijkse havengebonden industrieterrein. Containertransportbedrijf CTU Flevokust exploiteert een groot deel van de kade van 400 meter. Op het nieuwe industrieterrein is het een van de eerste bedrijven die zich er vestigt, met een nog te bouwen warehouse. Het industrieterrein kan in fasen groeien naar 43 hectaren, en op termijn zelfs naar 115 hectaren.

 

Feiten en cijfers Flevokust Haven

 • Multimodale containerterminal en overslaghaven met een havengebonden industrieterrein.
 • Operationeel sinds begin 2018, ook geschikt voor grote Rijnschepen.
 • Ligging ten noorden van Lelystad, aan de A6, de hoofdvaarroute Amsterdam-Lemmer en direct nabij spoor en dichtbij Lelystad Airport en Schiphol.
 • Totaal 5 ha haventerrein (400 meter kade), uit te breiden tot 10 ha (maximaal 800 meter kade).
 • CTU Flevokust exploiteert een deel van de kade en mogelijkheden voor bulk- en projectladingen.
 • Het industrieterrein wordt uiteindelijk 43 ha groot. 21 ha havengebonden industrieterrein is  planologisch beschikbaar. Uitbreiding op termijn tot 115 ha mogelijk.
 • Kavels voor bedrijven milieucategorie 3.1 tot 5.3. Categorie 2 is mogelijk, mits ondersteunend en havengebonden.
 • Bouwhoogte tot 40 meter.
 • Zowel koop als erfpacht mogelijk.
 • Afname minimaal 1 hectare; grote kavels beschikbaar.
 • De golfbreker in de haven biedt ruimte voor ecologische ontwikkeling (planten en vogels).
 • Provincie Flevoland en gemeente Lelystad benaderen als één partij de markt.

Biobased en circulair

Als je kijkt naar het onderscheidend vermogen van Flevokust Haven dan komt onder meer de relatie met verschillende andere vervoersmodaliteiten (weg, spoor, lucht) in beeld. Wethouder Jop Fackeldey zegt: ‘Flevokust Haven is een belangrijke schakel in de logistieke propositie in het gebied. In combinatie met de A6 en Lelystad Airport is die nu heel sterk. Daar gaat een aanzuigende werking vanuit op bedrijven, die zich kunnen vestigen op de nieuwe bedrijventerreinen bij de haven en het vliegveld.’

Flevokust Haven biedt ook kansen en ruimte aan biobased en circulaire activiteiten – het verrijken en hergebruiken van producten. ‘Met agrofood erbij moet deze clustering van activiteiten de moderne basis zijn van onze haveneconomie. De overheid stimuleert in deze opzet actief de samenwerking tussen partijen’, weet wethouder Ed Rentenaar. Het haventerrein kan in de toekomst zelfs nog worden verdubbeld. De planopzet en het provinciale vergunningenproces zijn daarop al voorbereid.

Gaat het om energie en duurzaamheid, dan zijn er voor Flevokust Haven mogelijkheden met de naburige Maxima-energiecentrale van ENGIE. Een ervan is het gebruik van de restwarmte van de centrale. Ook het terugleveren van energie uit het nog te bouwen haven-solarpark ligt als optie op tafel. 

Ligging Flevokust Haven

 • Strategische locatie ten noorden van Lelystad.
 • Logistiek knooppunt (water, weg, spoor en luchthaven).
 • Goede verbindingen met achterland.
 • Aan hoofdvaarroute Amsterdam-Lemmer.
 • Directe verbindingen met Amsterdam en Rotterdam. 
 • Na vergroting Kornwerdersluis mogelijkheid van short sea-verbindingen.
 • Midden in groot agro-productiegebied.

CTU Flevokust

Samenwerkingspartner CTU exploiteert de helft van de kade bij Flevokust Haven en spant zich in om de logistieke processen optimaal uit te voeren en te begeleiden. Het bedrijf van de Theo Pouw Groep beschikt over meerdere containerterminals: CTU in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal, CTU Rivierenland in Tiel op industrieterrein Medel, en nu dus ook CTU Flevokust. Dat geeft het bedrijf de mogelijkheid tot het samenwerken met de andere terminals, zodat er minder containerschepen de Rotterdamse en Antwerpse haven hoeven aan te doen. ‘CTU Flevokust biedt een dagelijkse lijndienst naar Rotterdam en twee keer per week naar de haven van Antwerpen’, zegt directeur Etienne Morriën. ‘In Flevokust Haven zijn ruime opslagmogelijkheden voor containers, er zijn maar liefst 100 reefer-aansluitingen, wat vrij uniek is voor een inlandse haven.’ De andere helft van de kade, geschikt voor projectlading en stukgoed, zetten provincie en Lelystad gezamenlijk in de markt. 

Over vijf jaar

Welk wenkend perspectief heeft de nieuwe overslaghaven? Waar staat Flevokust Haven over bijvoorbeeld vijf jaar? Gedeputeerde Appelman waagt zich wel aan een voorspelling: ‘Over vijf jaar heeft deze haven voor een economische groeiversnelling gezorgd, omdat onze ondernemers gebruik maken van slimmere logistieke processen. We zien straks ook dat het provinciale vestigingsklimaat is verbeterd, en dat Flevokust Haven bedrijven kent die zich richten op biobased en circulaire activiteiten die mooi aansluiten op die van agrofood in de regio. Ik geloof er in; de huidige prognoses sterken mijn optimisme.’  

Contact

Voor vestigen op het industrieterrein:
Carolien Gase, senior acquisiteur Gemeente Lelystad
Tel.: +31 (0)6 102 52 918
vestigen@flevokusthaven.nl 

Voor vestigen op de kade:
Edwin Bos, senior projectleider Provincie Flevoland
Tel.: +31 (0)6 183 03 955
kade@flevokusthaven.nl 

Voor verladen:
Etienne Morriën, CTU Flevokust
Tel.: +31 (0) 30 24 09 710
verladen@flevokusthaven.nl 

www.flevokusthaven.nl