Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Apeldoorn speelt in op de vraag

Apeldoorn weet de regio én nieuwkomers vlot te binden aan het lokale scala aan grote en kleine bedrijventerreinen. Zo kozen grootschalige logistieke en industriële bedrijven de afgelopen jaren graag voor de Ecofactorij, die in ‘no time’ is ingevuld. Uitbreiding van dit goed gesitueerde bedrijventerrein is dan ook ophanden. Apeldoorn speelt hiermee in op de vraag.

Apeldoorn verwerft zich een steeds sterkere positie als centraal in Nederland gelegen gemeente met hoogwaardige werklocaties voor vele vormen van bedrijvigheid en kenniscentra. De gemeente kent vijf stuwende sectoren, waaronder transport en logistiek en de maakindustrie. Groeiende ondernemingen die zich vestigden op bedrijventerrein Ecofactorij, zoals vleesverwerker Ameco uit Amsterdam en betonbouwer Preco uit Ede, kunnen hier nog expanderen, maar méér perspectief is welkom.

Aantrekkingskracht

“De afgelopen twee jaar ging het hard,” bevestigt Jeroen Joon, wethouder van de gemeente Apeldoorn met Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken in portefeuille, tevens voorzitter van de Cleantech Regio. “Onze ligging, maar ook de arbeidsmarkt, die regionaal nog relatief veel kansen biedt met goed opgeleide professionals, is daar debet aan, evenals het hoge regionale arbeidsethos. Apeldoorn telt 161.500 inwoners en heeft, qua werkgelegenheid, een regiofunctie. Wij zijn blij met de toenemende aantrekkingskracht van onze gemeente voor het bedrijfsleven. Op dit moment hebben we echter nog minder dan 1,5 hectare aan ruimte voor nieuwe bedrijvigheid beschikbaar en dat is versnipperd over meer terreinen. Daarom willen we nu met uitbreiding en revitalisering voorzien in de behoeften.”

Uitbreiding

De behoeften kwamen boven tafel na een regionale inventarisatie en nader onderzoek naar werklocaties door het Arnhemse adviesbureau Stec Groep, volgens Joon. “In regionaal verband is inmiddels een akkoord bereikt over uitbreiding van de werklocaties,” zegt hij. ”De uitbreidingscenario’s gaan uit van 77 hectare voor de komende periode, waarvan de helft is bestemd voor het grootbedrijf. Binnen de Cleantech Regio is naar verwachting voor de komende jaren zelfs zo’n 160 hectare nodig. Besluitvorming in de colleges wordt nu voorbereid, waarna de Provincie Gelderland goedkeuring kan verlenen. De komende twee jaar kunnen logistieke dienstverleners nog goed terecht in Deventer.” Apeldoorn concentreert zich in de tussentijd op het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen en kijkt uit naar de uitvoering van het plan van Rijkswaterstaat om het oostelijke deel van de A1 te verbreden.

Ecofactorij II

Over ruim drie jaar kan naar verwachting de uitgifte van Ecofactorij II van start gaan. “Er is nog veel werk te verzetten, waaronder het nemen van publiek- en privaatrechtelijke stappen,” zegt Michel Groenendijk, projectmanager van de gemeente Apeldoorn. “Aan de orde is nu een verkennend haalbaarheidsonderzoek naar planologische mogelijkheden en de ontsluiting van het terrein. Momenteel zijn er ook nog enkele bewoners en agrariërs gevestigd ten zuidwesten van Ecofactorij I. Zij zijn overigens al lang geleden op de hoogte gebracht van de plannen tot uitbreiding van het bedrijventerrein, maar concrete gesprekken over verhuizing moeten we nog voeren.”

De Ecofactorij, die nu 75 hectare groot is, krijgt uitbreiding met zo’n 42 hectare. Groenendijk: “Hierin is ook een zonnepark opgenomen. Van de bruto omvang is straks 35 hectare uitgeefbaar. De uitgifte van Ecofactorij II gebeurt waarschijnlijk in grotere kavels van ongeveer 4 hectare, die mogelijk onderling zijn te koppelen. We willen weer inzetten op flexibiliteit en bekijken zorgvuldig wat we geïnteresseerden daadwerkelijk kunnen bieden.

Strategische keuze

Wij denken altijd vanuit het perspectief van de klant,” zegt Sumiati Albers, acquisitiemanager van de gemeente Apeldoorn. “Dat betekent dat we goed luisteren, snel schakelen en waar nodig zoeken naar oplossingen. Acquisitie beperkt zich hier niet tot de verkoop van grondkavels, maar houdt ook vaardige begeleiding in tot en met de realisatie van de nieuwbouw. Gedurende dit proces is er voor iedere opdrachtgever één aanspreekpunt. We profileren ons met een snelle, transparante en helderde aanpak. Afspraak is hier ook afspraak. Wie zich vestigt in Apeldoorn, kan op ons bouwen.

Bedrijven die van start gaan op de Ecofactorij maken een strategische keuze,” vervolgt Albers. “De ligging in de kom van de verkeersaders A1 en A50 is top. Apeldoorn heeft daarnaast goederenvervoer per spoor en goede openbaar vervoerverbindingen met alle steden in de Randstad en de luchthaven Schiphol, maar ook met Duitsland en de Euregio Twente. De haven van Deventer, waar de nieuwe containerterminal in 2020 in gebruik wordt genomen, bevindt zich verder op een rijafstand van nog geen half uur. Het Veluwse Apeldoorn biedt bovendien een uitstekend en veilig leefklimaat met goede stedelijke voorzieningen en aantrekkelijke woonwijken in een omgeving die is benoemd tot Nederlands mooiste natuurgebied.

Cleantech Regio

Joon: “We maken ons vooral sterk op het gebied van duurzaamheid. Daarin lopen we vóór op veel andere steden. Zo heeft Ecofactorij I een ultramodern, eigen energienet. Dat willen we ook bewerkstelligen op Ecofactorij II; we ontwikkelen daarvoor nu al scenario’s. Het parkmanagement van Ecofactorij I kijkt ook naar verdere mogelijkheden voor verduurzaming. Onze regio zet met name in op energietransitie en een circulaire economie.”

Apeldoorn vormt, samen met zeven andere gemeenten, waaronder kennisstad Deventer, de Cleantech Regio. Deze 450.000 inwoners tellende, economische regio staat voor schone techniek en richt zich met name op energietransitie en qua mobiliteit op duurzaam vervoer. In snel tempo ontstaan hier – mede dankzij broedplaatsen – innovaties en vooruitstrevende toepassingen van de beschikbare kennis. Ook onderwijsinstellingen spelen adequaat in op de markt om voldoende goed geschoold arbeidspotentieel kunnen bieden op zowel hbo als mbo niveau.

Revitalisering

Kansen voor het bedrijfsleven biedt ook onze inzet op revitalisering,” benadrukt Sumiati. “We hebben namelijk zeer aantrekkelijke werklocaties met fysiek verouderde, soms leegstaande panden, die na een flinke opknapbeurt goed kunnen inspelen op de groeiende vraag naar bedrijfsruimte. We gaan daartoe het gesprek aan met eigenaren en faciliteren waar mogelijk nieuwe plannen. Ook willen we in kaart brengen, welke ondernemingen van plan zijn om op korte termijn te verhuizen, en wat er kan worden gedaan om zo’n pand en de directe omgeving te ‘upgraden’. Zonder twijfel zullen bedrijven, net zoals elders, snel aanhaken op goede revitaliseringsinitiatieven.” De gemeente Apeldoorn wil, ook de komende jaren, zo veel mogelijk bedrijven optimaal kunnen huisvesten op de diverse werklocaties.

Meer informatie:

www.ecofactory.nl
www.apeldoorn.nl/bedrijfskavels

Logo CleanTechRegio1