Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Aan de Stegge Twello Grip op ‘n efficiënt bouwproces

Bedrijfsgebouwen in de voedingsindustrie moeten aan tal van hoge eisen voldoen. Dat vraagt bij de bouwer niet alleen om vergaand inzicht in de individuele bedrijfsvoeringen, maar ook om specifieke kennis en ervaring in een gedegen, complete aanpak met een haalbaar resultaat. Wie bij huisvestingsplannen voor nieuwbouw, uitbreiding, samenvoeging of renovatie vanaf het begin met Aan de Stegge Twello aan tafel gaat, is daarvan verzekerd en heeft grip op een efficiënt bouwproces.

Aan de Stegge Twello is een flexibel georganiseerd bouwbedrijf met een specialisatie in het samen met opdracht­gevers binnen de foodsector engineeren en realiseren van nieuwbouw, uitbreiding, samenvoeging en renovatie. De aanpak garandeert helder inzicht bij alle betrokkenen en een optimale werkwijze met vooraf vastgelegde efficiencyslagen ­binnen complexe projecten.

Specialisatie foodsector

Bouwplannen in de voedingsindustrie vormen een complexe materie, maar zijn wel degelijk goed te realiseren binnen de hiervoor gestelde periode en het gereserveerde budget. Dat stelt Marco van der Laan, directeur van Aan de Stegge Twello. “Wij bouwen met grote regelmaat voor productie- en logistieke bedrijven en voor groothandelaren,” zegt hij. “Het te volgen traject voor opdrachtgevers in de AGF en vlees- en visverwerking heeft voor ons geen geheimen meer. Tegelijkertijd vrijwaren we de klant van – negatieve – verrassingen. Bij ons zijn geen kosten voor meerwerk te verwachten. De grondslag daarvoor ligt in het vroegtijdig aan de bel trekken voor de organisatie en het vastleggen van afspraken. Wij staan voor een resultaatgerichte, geïntegreerde aanpak via een heldere methode. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever betrekken we in het beginstadium ook de meest geëigende architect en beste leveranciers en andere specialisten bij de projectplannen. Dat werkt een stuk plezieriger voor alle partijen. Goede voorbereiding bespaart tijd, haalt perfectie dichterbij en verandert werkdruk in een positieve uitstraling. Wie alles pragmatisch afstemt, kan heel snel binnen het gegeven budget schakelen. Zo kan, ook bij complexiteit, een definitief ontwerp binnen vier maanden zijn afgerond en de omgevingsvergunning zijn ingediend.” Het bouwbedrijf heeft al een aanzienlijk aantal succesvolle projecten voor het MKB tot en met grootbedrijven in deze sector op haar naam staan.

Geïntegreerde aanpak

Zonder een geïntegreerde aanpak is het niet mogelijk om een huisvestingsproject voor honderd procent vast te leggen en meerwerk te vermijden,” bevestigt Bas te Riele, commercieel projectmanager en voedingsindustriespecialist van Aan de Stegge Twello. “Dat zie je regelmatig bij aanbestedingen, waarbij initieel de lage prijs van belang is – al blijkt gaandeweg dat de kosten toch onvoorzien oplopen, omdat veel vooraf nog niet duidelijk kon worden bepaald of omschreven en niet alle meewerkende partijen vanaf het begin bij de plannen zijn betrokken. Deze gang van zaken staat een kosten en tijd besparende planning in de weg. Wij vragen daarom alle disciplines direct om hun eigen inbreng en het daarbij behorende tijdspad. Daarvóór bespreken we met de opdrachtgever en zijn technische dienst het volledige programma van eisen (PvE), waaraan het project moet voldoen. Vrijwel geen enkele opdrachtgever is, hoe concreet de bouwplannen ook zijn, tot in details bekend met de oplossingen voor zo’n vraagstuk. Wij kennen de markt, kunnen met de ondernemers in hun eigen vakjargon overleggen en processen tegen het licht houden en helpen versnellen. Ook zijn we bekend met de regelgeving in kwestie en worden we op dat gebied voortdurend bijgeschoold.” Om te komen tot een geïntegreerde aanpak in de foodsector ontwikkelde Te Riele, op basis van decennialange kennis en ervaring, een functionele tool.

Heldere tool

Gebouwen in de foodsector vragen conform de hygiënewetgeving om speciale, soms kostbare installaties en toekomstbestendige voedselveilige vloeren, aansluitingen, wanden en plafonds. Te Riele: “Dat geheel nemen we stap voor stap mee via onze tool, die nieuwsgierigheid wekt en zo’n 300 punten omvat. Tijdens en na het doorlopen daarvan verschaft deze tool, zowel de opdrachtgever als ons en de in de schakelen disciplines, optimale helderheid. Op basis van onze ervaring kunnen we de opdrachtgever helpen bij het maken van de juiste keuzen binnen het traject. Regelmatig maken onze ambassadeurs in de foodsector daarvan deel uit; zij kunnen hun ervaringen met de gebouwopzet delen. Naast het PvE vormen zij vaak een belangrijk stuurmiddel in wat de opdrachtgever wel of juist niet wil doorvoeren.

Recente referentieprojecten

– Het nieuwe bedrijfspand van Euroma in Zwolle.
– De nieuwbouw van vleesverwerker
Ameco in Apeldoorn.
– Het nieuwe onderkomen van Hems/Fortuna Vlees B.V. in Oss.
– Een nieuw gebouw voor knoflook- en kruidenspecialist Bresc in Werkendam.
– Vernieuwing en uitbreiding voor chocoladeproducent Delicia in Tilburg.
– Het bouwproject voor Hutten Traditional Beef in Heeten.
– Bedrijfspand Postuma AGF in
IJsselmuiden.

Gezamenlijk besparen op kosten en tijd

Aan de Stegge biedt opdrachtgevers hiermee een scherp en volledig open samenwerkingstraject en dé onderbouwing van het best mogelijke ontwerp, inclusief de ideale routing in het nieuwe gebouw, mét eventuele groei- of krimpscenario’s in het vooruitzicht. “Die transparantie oogst waardering en schept vertrouwen,” zeggen Van der Laan en Te Riele. “Dat is absoluut noodzakelijk. Het gaat bij zulke projecten om forse investeringen, die variëren van zo’n 2 tot 35 miljoen euro. Zo krijgen de opdrachtgever en wij grip op het bouwproces en kunnen we samen met alle disciplines een optimaal huisvestingsresultaat behalen.

Meer informatie:

Aan de Stegge Twello
Marco van der Laan, directeur
mvl@adst.nl
Bas te Riele, commercieel projectmanager Food
btr@adst.nl
Hietweideweg 14, 7391 XX Twello
0571 – 277 331

www.adst.nl

Logo Aan de Stegge Twello