SchieDistrict geeft Schiedam een nieuw aanzicht

Schiedam faciliteert ambitieuze plannen voor het SchieDistrict, het gebied rondom station Schiedam Centrum en de A20. Belangrijke factor in het geheel is het plan Schieveste, de nieuwe woonwijk tussen snelweg en station. Daarnaast worden via (her)nieuwde erfpacht twee bedrijventerreinen gerevitaliseerd en maakt Schiedam zich sterk voor het upgraden van de OV-knoop.

De plannen van ontwikkelaar OCS werpen een nieuw licht op mogelijkheden voor de locatie Schieveste, die eerst bestemd was voor kantoren, vertelt wethouder Fahid Minhas. “Het is een hoogwaardig plan voor wonen, werken en voorzieningen. Dat plan hebben we omarmd”, zegt Minhas. “De gemeente wil grote stappen zetten op het gebied van wonen, werken, economie, mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Het doel is een sociale en economische opwaardering voor de stad en zijn inwoners op gang te brengen.”

Dynamische stedeling

OCS staat voor Ontwikkelcombinatie Schieveste en is een samenwerkingsverband van Synchroon, Van Omme & De Groot, VolkerWessels Vastgoed en Dura Vermeer, vertelt ontwikkelmanager Marc van Os. “De locatie is ultiem verbonden met de rest van de zuidelijke Randstad door middel van een intercitystation, bus- en tramlijnen, de nabijgelegen Rijkswegen A4, A13 en A20 en er is zelfs een vliegveld om de hoek.” De doelgroep voor het nieuwe woongebied is getypeerd als de dynamische stedeling die veel onderweg is en een druk sociaal leven heeft, denk: student of net afgestudeerd, een- of tweepersoonshuishoudens en jonge gezinnen. Wooncarrière maken binnen Schieveste is straks mogelijk. Van Os: “Schieveste is er zeker voor de Schiedammer, maar zal ook de woningzoekende van daarbuiten aanspreken. Schieveste is bijvoorbeeld geschikt voor studenten of voor degene die een basis in de Randstad zoekt en vanuit daar erop uit trekt..”

Enfilade

Centraal in het gebied tussen de robuuste gebouwen komt de Enfilade, een parkachtige groenstrook waarin mensen zich prettig voelen maar die ook belangrijk is voor het opvangen, vasthouden en langzaam afvoeren van hemelwater. Minhas: “Het wordt veel groener dan we gewend zijn en dat kan omdat we op dit OV-knooppunt durven af te stappen van de standaard-parkeernorm. Deze doelgroep maakt volop gebruik van het OV en concepten als deelfiets en deelauto.” Van Os: “Het parkeren houden we bij de woningen weg en doen we in zogenoemde parkeerhuizen. In de loop van de ontwikkeling zullen we nader onderzoeken of het wellicht met nog minder parkeerplaatsen af kan.” De realisatie start naar verwachting eind volgend jaar, na het afronden van inspraakprocedures en MER.

Verstedelijking op OV-knooppunt

Schieveste staat als voorbeeld van verstedelijking op een OV-knooppunt inmiddels goed op de kaart. Niet alleen het Rijk maar ook partijen als NS, RET en ProRail herkennen de opgaven en kansen die hier liggen. Woningbouw zoals op Schieveste maar ook op andere locaties rondom het station én de ingezette herstructurering van het bedrijventerrein boven rijksweg A20 vergroten immers de vervoersvraag. Om de bereikbaarheid van deze ontwikkelingen te ondersteunen, is een stevige upgrade van het station Schiedam-Centrum tot een integrale overstapterminal noodzakelijk.

Upgrade station

Het station en het stationsgebied zijn nauw verbonden met de plannen van OCS. Station Schiedam Centrum heeft als integraal OV-station een zware regionale functie en verdient wel een stevige upgrade, legt Minhas uit. “Het is redelijk verouderd en samen met de Metropool Rotterdam Den Haag onderzoeken we gezamenlijk met NS, RET en ProRail de renovatie- en uitbreidingsmogelijkheden. De transfers tussen trein, metro, tram en bus moeten een stuk beter evenals de kwaliteit van de stationshal en de reizigerstunnel. We willen de hele stationsomgeving verbeteren, ook aan de voorzijde. Daarover zijn we met verschillende vastgoedeigenaren in gesprek.”

Bedrijventerreinen

Minhas: “De woningbouw in Schieveste is de spil in het geheel, maar de herstructurering van de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s Gravelandsepolder hoort er zeker ook bij. Die willen we toekomstbestendig en duurzaam maken. Beide terreinen zijn al supergoed bereikbaar en nieuwe bedrijven melden zich al terwijl bestaande bedrijven aangeven dat ze willen nieuwbouwen.”

Bijdrage Rijk

De benodigde geluidsmaatregelen vergen een flinke investering. Daarnaast wil de gemeente een hoogwaardige openbare ruimte creëren met wandel- en fietsroutes die moeten aansluiten op de andere gebieden in Schiedam. Ook een tunnel onder het spoor halverwege Schieveste staat op het wensenlijstje. Voor het uitvoeren ontving Schiedam een bijdrage van achttien miljoen euro van het Rijk uit de Woningbouwimpuls om de ontwikkelingen te versnellen. Dat het Rijk zo’n forse bijdrage levert, toont volgens Minhas dat er vertrouwen is. “Gemeente en marktpartijen dragen overigens ook hun steentje bij.”

Van Os: “Schieveste is een marktinitiatief; het is een fors plan met een dito ambitie. We trekken samen op met de gemeente, ieder vanuit zijn disciplines. Ik vind het wel heel stoer dat de gemeente dit omarmt en faciliteert.”

Minhas: “De kracht van deze ontwikkelcombinatie is dat het één integraal plan is dat ze indient en; een plan dat aan alle kanten klopt. Ik heb er alle vertrouwen in. Het hele gebied wordt beter en over tien, vijftien jaar ziet heel Schiedam er anders uit.”

Gebiedsontwikkeling SchieDistrict

Steeds duidelijker wordt zichtbaar hoezeer schaalsprongen op het gebied van wonen (verdichten), economie (werken en een leven lang ontwikkelen) en mobiliteit (bereikbaarheid met alle (deel)modaliteiten) nodig zijn om verstedelijking, betere leefbaarheid en maatschappelijke inclusie op een duurzame manier te realiseren.

Daarom werkt Schiedam sinds juli 2018 aan de gebiedsontwikkeling Schie­District. Hiertoe behoren de deelgebieden Schieveste, het station Schiedam-Centrum, de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ´s-Gravelandse­polder, de Kop van Singel, de Peperkliplocatie en de corridors in en naar het gebied.

Media

Gegevens
Samenwerking
Media

Media

Er zijn geen samenwerking beschikbaar

Scroll naar boven