Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Eindhoven Internationale Knoop XL

Eindhoven is binnen haar Spoorzonegebied van totaal ruim 200 ha volop bezig met het ontwikkelen van plannen voor een omvangrijke upgrade van het stationsgebied, een gebied van 55 ha. Een grote trans­formatieopgave met de naam Eindhoven Internationale Knoop XL. Het moet leiden tot een aantrekkelijke en inclusieve entree van stad en Brainportregio. Wethouder Yasin Torunoglu: “Het wordt het visitekaartje van de Brainport Eindhoven en daarmee van groot belang voor de stad, de regio en Nederland.

Eindhoven is de tweede economie van het land en dat vraagt iets van de stad in ruimtelijke en programmatische zin, zegt Jos Roijmans, gebiedsmanager Centrum-Spoorzone. “Wat we in de stationsomgeving gaan doen, kan je qua proces het beste vergelijken met de ontwikkeling van Strijp-S, waar de transformatie naar de nieuwe economie continu focus houdt op een in aanvang weloverwogen gekozen ‘stip op de horizon’.” Eindhoven Internationale Knoop XL moet een gebied worden met een hoge verblijfskwaliteit dat internationaal de toon zet als dé plek om te studeren, te wonen, te werken en te ontmoeten. Direct verbonden met omliggende economische regio’s in binnen- en buitenland. Perfect ontsloten door goed regionaal OV, (inter)nationale intercityverbindingen en door Eindhoven Airport. Internationale knoop XL maakt deel uit van de Spoorzone in Eindhoven. Deze strekt zich uit van de universiteit tot en met Strijp-T.

District E; blikvanger van formaat

De operatie zit volop in de planfase; maar de transformatie is al zichtbaar. Het oude Rabobankgebouw is bijvoorbeeld gestript om straks vernieuwd te verhuren aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gebouw is een voorbeeld van hoe Eindhoven-XL eruit gaat zien. Onderin een uitnodigende (bij voorkeur openbare) ruimte, waar iedereen die dat wil de laptop kan inpluggen. Een eerste blikvanger wordt straks de plek tegenover het station aan de centrumkant: District E. Hier komen drie woon- en werktorens waarvan de hoogste 158 meter meet. Torunoglu: “Met ook ruimte voor sociale woningbouw en middelhoge huren. Tegelijkertijd komen er in de plinten initiatieven die interacteren met de buitenwereld, bijvoorbeeld met expositieruimten.” Roijmans: “Je moet het zien als een voor iedereen toegankelijke verlenging van de openbare ruimte.” Eindhoven werkt op dit moment aan een ‘plintenvisie’ voor de centrumstedelijke gebieden.

Een volledig vernieuwd autoluw Stationsplein vormt in 2022 een aantrekkelijke entree naar de binnenstad. De kantoorgebouwen die nu het beeld bepalen rond het station, transformeren in 20 jaar tijd tot woon-,-werk- en verblijfsplekken in een duurzaam en vanuit TU/e-campus en Dommeldal verder vergroend gebied met internationale grootstedelijke allure.

Techniek, design en kennis

De technologische bedrijvigheid in de Brainport Eindhoven is zo specifiek en groeit zo snel, dat het noodzakelijk is om ­buitenlands talent aan te trekken en te behouden. Torunoglu: “Wij zien techniek, design en kennis als het DNA van Eindhoven. Op dit moment is dat onvoldoende zichtbaar in de stad. Je hebt goede voorzieningen nodig om de talenten van de toekomst te binden.” Om die voorzieningen op peil te brengen is er een regio­deal met het Rijk en de provincie. Hierin is 130 miljoen euro vanuit het rijk, en 240 miljoen euro vanuit de regio beschikbaar voor economische structuurversterking, culturele voorzieningen, de openbare ruimte en gebiedsontwikkeling. “Als je een internationale talentenhub wilt zijn, dan zijn goede internationale verbindingen cruciaal”, zegt Torunoglu. Hij noemt twee verbindingen die de stad als essentieel ziet: “Een intercityverbinding richting Düsseldorf en een snelle verbinding met Eindhoven Airport.

Torunoglu: “Er wonen nu tweehonderd mensen in het stationsgebied en we gaan naar zo’n vijftienduizend. Daarom hameren we ook op de zachtere randvoorwaarden; levendigheid, het faciliteren van de ontmoeting, juist niet alleen in een ‘af’ eindbeeld, maar ook gedurende de weg daar naar toe. Dat is ook wat we geleerd hebben uit het succes van Strijp-S.” Roijmans: “Daarvoor moet je een stip op de horizon zetten en je daaraan durven ­houden, ook als er zich tussentijds een economisch mindere periode voor mocht doen. Als je hier over een paar jaar de stad inloopt, moet je het gevoel krijgen ‘hier gebeurt het. Hier start de toekomst, hier kom ik Brainport Eindhoven binnen.’

Het treinverkeer groeit stevig van 35 procent in 2040. Doel is zes intercity’s per uur naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en één per uur naar Düsseldorf. Zo ben je vanuit Eindhoven straks binnen een dik uur in alle grote steden in een straal van 150 km. Vanaf het station, dat straks ruimte biedt aan 15.000 fietsen, vertrekken vier HOV-lijnen, waarvan twee naar Eindhoven Airport.

Meer informatie:

Jos Roijmans
gebiedsmanager Centrum-Spoorzone
j.roijmans@eindhoven.nl | +31 (6) 51 99 90 89

www.logistiekmiddenbrabant.nl

GiesbersGroep