XL Business Park Twente: optelsom van goed gevoel en benutten van kansen

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

XL Business Park Twente: optelsom van goed gevoel en benutten van kansen

De regio Twente is van oorsprong groot geworden door de textiel. Hij bevindt zich op een centrale plek in Oost-Nederland, gelegen tegen het Ruhrgebied en Oost-Europa daarachter. Scandinavië is relatief dichtbij en belangrijke verkeersaders zorgen voor de Randstad in de nabijheid. De in Nederland grootste inland containerterminal in Hengelo, met een dependance op het XL Business Park in Almelo, completeert de uitstekende multimodaliteiten. Daardoor is het gebied een logistieke toplocatie met veel goede ingrediënten en mogelijkheden voor een succesvolle ontwikkeling van zowel bedrijvigheid als van werkgelegenheid. XL Business Park Twente staat voor 120 ha uitgeefbare ruimte voor bedrijvigheid, waarbij alle benodigde gronden inmiddels zijn verworven door de projectorganisatie die de ontwikkeling regisseert.

In de karakteristieke boerderij van de projectorganisatie is enthousiast praten over de ontwikkeling van het XL Businesspark Twente eenvoudig met de open blik over de omgeving.

We praten over de ontwikkeling van XL Business Park Twente in een ronde-tafelgesprek met een aantal belangrijke spelers: Jan Geerdink (projectdirecteur van het park), André Pluimers (voorzitter van Port of Twente, de belangenvereniging van de logistieke sector in Twente) en Ralph Caspanni (managing director van Groep Heylen Nederland). Het gesprek vindt plaats in het karakteristieke onderkomen van het projectbureau, met vrij uitzicht op het te ontwikkelen gebied.

De investeerder-ontwikkelaar Groep Heylen hoopt voor de zomer de bouwvergunning te mogen ontvangen voor het neerzetten van een logistieke campus van totaal 180.000 vierkante meter. Goed voor werkgelegenheid van zo’n duizend mensen. De gefaseerde ingebruikname kan vanaf de zomer 2018 worden verwacht. Het gebouw wordt niet ontwikkeld als ‘logistieke doos’, maar is qua architectuur aangepast aan de omgeving. 

Ralph Caspanni: “Een gebouw moet fijn zijn om in te werken, maar zeker ook mooi om naar te kijken. Ondanks het gegeven dat de maatvoering van logistieke gebouwen min of meer vast staat, proberen we als Groep Heylen altijd nét iets bijzonders met een gebouw te doen. In het ontwerp hier hebben we gekozen voor een link met het textielverleden van de regio. Dat was het ijkpunt voor onze architect: je tilt in dit ontwerp het landschap als het ware op, schuift het gebouw eronder en verwerkt een boerderij functioneel terug in de gevel”. Deze abstracte vormen verwijzen naar het gebiedsverleden. Bovendien worden in de gevels weefpatronen aangebracht, die weer herinneren aan de verschillende textielvormen: “Het maakt, al met al, dat de gebouwen naast economische en functionele ook architectonische waarde bevatten”.

Warm gevoel

De komst van Groep Heylen naar het XL Business Park Twente geeft, aldus Jan Geerdink, “een boost” voor de verdere ontwikkeling. “Sinds het bekend werd dat Groep Heylen naar het business park kwam hebben ons al veel partijen benaderd met interesse. En we laten ze hier graag met eigen ogen zien waar we mee bezig zijn. Dat levert altijd een goed gevoel op”. En, richting Ralph Caspanni, “We zijn ook heel blij met de hele open en constructieve gesprekken die we hebben, die geven mij een warm gevoel. En die gesprekken gaan niet alleen maar over geld of het neerzetten van een gebouw. Maar vooral ook over ideeën als een inpassing van het ontwerp in de omgeving. Of het mogelijk ontwikkelen van een voormalige boerderij in het nieuwe concept. Dat is heel plezierig en biedt alles perspectief voor goed renderende bedrijvigheid”. En ook de opstelling van de gemeente Almelo (als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het park) wordt door hem geroemd: “Er wordt actief meegedacht en geholpen. Via één aanspreekpunt”.
En die bedrijvigheid kent een aantal randvoorwaarden, zoals ook de rol van de bevoegde overheid en de aanwezigheid van, en samenwerking met, onderwijsinstellingen. Jan Geerdink vervolgt: “Bedrijven die het goed doen zijn vaak de beste ambassadeurs. Wat we nu in Twente doen is ons als het ware aan elkaar vasthouden. De overheid en ondernemers aan de ene kant, en de kennisinstellingen zoals universiteiten en ROC’s aan de andere kant. En die instellingen hebben we straks hard nodig want ze fungeren als opleidingsinstituten voor de mensen die hier op het park straks aan de slag kunnen. En aan de andere kant hebben bedrijven die hier komen natuurlijk ook direct baat hierbij. Deze aspecten, gecombineerd met het goede leven in deze regio, brengen we ook voortdurend en nadrukkelijk naar voren in onze communicatie”.

Groep Heylen biedt een gefaseerde ontwikkeling om daarmee maximaal aan de wens van ruimte en flexibiliteit voor haar klanten te voldoen.

Die positieve signalen worden onderstreept door André Pluimers, voorzitter van de vijf jaar bestaande Port of Twente, een belangenvereniging voor de logistieke sector. Hij beaamt volmondig de kwaliteit van de samenwerking zoals door Jan Geerdink aangegeven. “We lossen met de realisatie van dit park ook problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt op. De afgelopen jaren hebben we in acquisitietrajecten vastgesteld dat we niet alle randvoorwaarden op orde hadden: toen was een kavel van vijf hectare al groot. In dat opzicht is er nu heel veel ten goede veranderd. En zo gaan we ook met partijen die hier komen om: als het nodig is voor succes nemen we ze mee naar de douane of naar de opleidingsinstituten”, zegt Pluimers. 

Port of Twente is “uitermate gelukkig” met de komst van Groep Heylen naar het businesspark, aangezien hiermee haar doelstellingen al grotendeels zijn ingevuld en de aantrekkingskracht voor potentiële nieuwe geïnteresseerde ondernemingen vergroot. André Pluimers licht het toe: “We zijn op de goede weg! Groep Heylen is de eerste investeerder die van buiten de regio hier heen komt. Uit strategisch oogpunt bezien zorgt Groep Heylen hiermee voor een boost, onder meer op het gebied van de werkgelegenheidsontwikkeling en op de aantrekkingskracht van het gebied”. 

Vliegwieleffect

Ralph Caspanni beaamt het vliegwieleffect in de ontwikkeling. “XL Businesspark heeft alle troeven in handen om één van de toekomstige logistieke hotspots van Nederland te worden. Naast de goede ontsluiting heeft dat onder meer te maken met de beschikbaarheid van ruimte, de aanwezigheid van arbeidskrachten die je nodig hebt het voor elkaar te krijgen en de uitstekende opstelling van de projectorganisatie en de gemeente Almelo. Je voelt je dan thuis. Het positieve antwoord op de vraag: ‘aard ik hier’ is de kracht geweest. En dat vliegwiel gaat alleen maar sneller draaien. De behoefte aan een groot perceel, grote flexibele gebouwen en bijbehorende parkeervoorzieningen en fietsenstallingen staan tegenwoordig in de logistieke vraagstukken centraal. Dat is anders dan de vroegere insteek”.

Containerterminal

Een bijzondere voorziening op het XL Business Park in Almelo vormt de containerterminal van Combi Terminal Twente (CTT). Officieel een dependance van de terminal in Hengelo, maar feitelijk een volledig functionele voorziening (24/7) met volwaardig kantoor. De terminal wordt dit voorjaar operationeel en kan, aangezien hij onderdeel uitmaakt van CTT, direct volledige services aanbieden. Dit in tegenstelling tot nieuw te ontwikkelen terminals, waarbij zoiets doorgaans een proces van vele jaren is. In eerste instantie wordt voor het transport gebruik gemaakt van de driehoek Rotterdam-Hengelo-Almelo en terug, maar wanneer de volumes later toenemen kan ook een rechtstreekse verbinding met Rotterdam worden opgezet. Het verdere transport van de containers op het businesspark kan met terminaltrekkers plaatsvinden.

Jan Geerdink: “Zonder de aanwezigheid van de terminal zou het veel lastiger zijn om grote partijen voor het business park te interesseren. In die zin levert de aanwezigheid van de CTT een goede voorwaardenscheppende bijdrage aan het succes”. Ralph Caspanni beaamt dit: “Hoewel wielen nog steeds de voornaamste modaliteit voor de klanten is, biedt de aanwezigheid van de CTT een extra kans, die in de verre omgeving niet aanwezig is. We hebben dat ook gezien met een soortgelijke ontwikkeling van ons in Antwerpen East Port. In de grote concurrentieslag met andere locaties is de aanwezigheid van zo’n terminal als onderscheidend element een duidelijke troef. En zeker nu zo’n terminal gelijk al operationeel is, dat is echt een plus. 

Feitelijk, zo concluderen de deelnemers aan het gesprek, zijn alle voorwaarden aanwezig voor een voortvarende en succesvolle ontwikkeling van het XL Businesspark Twente. André Pluimers besluit: “We zijn gelukkig met hetgeen nu gebeurt. Hiermee voltrekt zich wat we wilden. Groep Heylen is trendsetter in de branche. Dat wordt heel nauwlettend gevolgd door logistiek Nederland. En het is fraai te zien dat dit hier op het XL Business Park Twente nu ook gebeurt”.

De campusgedachte van Groep Heylen

Groep Heylen past in de ontwikkeling van nieuwe locaties haar in de markt succesvolle campusgedachte toe. Dat betekent een gefaseerde ontwikkeling op een locatie, gebaseerd op grootschaligheid maar niet op leegstand. Hoe werkt het? Na de komst van de eerste huurder (‘launching customer’) wordt al een unit extra gebouwd om daarmee een “landingsplaats” te hebben op een directe vraag van een tweede belangstellende huurder en waarmee een snelle vestiging mogelijk is. En zo verder. Dat betekent ook dat een gebouw na volledige realisatie altijd enige lege ruimte beschikbaar houdt, om daarmee de aanwezige zittende huurders maximale flexibiliteit in groei te kunnen bieden. Ook de bouwvergunning wordt als één geheel voor het volledige gebouw aangevraagd. Onze klanten biedt je daarmee snelheid en keuze, want je kunt overal beginnen met bouwen”, zegt Ralph Caspanni van Groep Heylen.