Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Deuren Wageningen wijd open voor toegepaste wetenschap

Wageningen zet haar deuren wijd open voor toegepaste wetenschap. De Wageningen University & Research (WUR) is al jaren de beste universiteit ter wereld op het gebied van agrofood research en gebruikt haar hoogwaardige kennis continu voor toepassing in de praktijk. “De samenwerking tussen WUR en het bedrijfsleven heeft het afgelopen tijdperk grensverleggende innovaties opgeleverd.” zegt Gudden. “Sommige concepten worden al succesvol vermarkt of kunnen nu worden uitgerold.

Grensverleggend

Zo kan Micreos een recentelijk officieel goedgekeurde technologie met enzymen in de markt zetten,” vervolgt Gudden. “Deze vernieuwende technologie is geschikt om onder andere ziekenhuizen schoon te maken en ook de oprukkende MRSA bacterie te bestrijden. Chemische middelen blijven hierbij achterwege. Mede dankzij de aanwezige kennisinfrastructuur met ‘ambassador’-achtige programma’s, die de beste studenten hun weg laat vinden naar nieuwe biotechnologiebedrijven, ontwikkelt het nog jonge bedrijf bacteriofage producten. Dat zijn natuurlijke vijanden van allerlei bacteriën in bijvoorbeeld de voedselketen en het lichaam.“  Micreos staat inmiddels (inter)nationaal in de schijnwerpers als technologieleider, werkt met de meest gerenommeerde farmacie- en levensmiddelenproducenten en heeft naast haar vestiging in Wageningen, ook een vestiging in Zwitserland.

Gudden: “Groots is ook het enkele jaren geleden in Wageningen gestarte bedrijf Plant-e, dat al vier prijzen in ontvangst mocht nemen, waaronder ‘Parel van de Regio’ van The Economic Board en Katerva Awards Finalist 2017. Zij ontwikkelden een zeer innovatieve manier van stroomwinning met planten, die elektroden bevatten. Deze vorm van elektriciteitopwekking is niet alleen milieubewust, maar ook trendy en vrijwel overal – in kleinschalige opstellingen – toepasbaar. Het is goed mogelijk dat dit concept binnen een decennium bijna overal algemeen aanvaard is.

Wageningen University & Research (WUR) is de combinatie van een Nederlandse universiteit en een negental gespecialiseerde, commerciële onderzoeksinstituten. De universiteit is mondiaal gezien nummer 1 op het gebied van landbouwonderzoek, biedt plaats aan studenten uit meer dan 100 landen en maakt naam als broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid. De strategie van WUR is gericht op gezonde voeding en leefomgeving. WUR wil alles wat in de natuur voorkomt aanwenden om hoogwaardige kennis te ontwikkelen en is bereid om wetenschappen overal ter wereld te helpen toepassen. De Wageningen Campus telt zo’n 100 bedrijven die actief zijn op het gebied van agro, voeding, biobased economy en gezonde leefomgeving.

WUR

Duidelijke focus

De band tussen de binnen Regio FoodValley samenwerkende acht gemeenten is de afgelopen vijf jaar een stuk hechter geworden, volgens Gudden. “Zeker de laatste jaren is de regionale economie steeds meer versterkt,” zegt hij. “We groeien gestaag naar dé Europese thuisbasis voor kennis en innovaties; er is een duidelijke focus op agrofood. De Gouden Driehoek, waarbinnen overheden, kennis- en onderzoekinstellingen en het bedrijfsleven elkaar vinden om een hoogwaardige leefomgeving te creëren, werkt. Steeds meer onderwijsinstellingen sluiten zich aan. Ook een toenemend aantal kennisintensieve organisaties en bedrijven kiezen ervoor om zich hier te huisvesten.” Gudden toont zich verguld met de komst van Unilever: “In het duurzame gebouw voor deze R&D vestiging in Wageningen werken straks 550 professionals, afkomstig uit Vlaardingen, het Duitse Heilbron en het Poolse Poznan.

VOEDSEL PRODUCERENDE

EN VERWERKENDE

BEDRIJVEN  ZIJN WELKOM

Aanhaken productiebedrijven

Om verdere vooruitgang te kunnen blijven boeken, maakt de regio ook ruimte voor zowel grote als kleine voedselproducerende en -verwerkende bedrijven. Gudden: “Of deze bedrijven neerstrijken in Ede, Veenendaal, Barneveld of andere gemeenten binnen Regio FoodValley is om het even. Al faciliteren wij graag, grootschaligheid kunnen wij niet bieden. Daarvoor creëert Ede binnenkort ruimte op het Food & Businesspark en rond het toekomstige World Food Centre. Wel zijn in Wageningen enkele ruimere kavels beschikbaar op het 6 hectare grote Nudepark 2, de uitbreiding van het al ingevulde Nudepark. De Nudeparken hebben een totaalomvang van 28 hectare en grenzen met de uitbreiding aan Rijnhaven, waar nog twee kleinere kavels beschikbaar zijn voor watergebonden bedrijvigheid. Wie zich hier vestigt, bevindt zich in het goede gezelschap van onder meer Agruniek Rijnvallei, producent en leverancier van (biologische) mengvoeders voor alle veehouderijsectoren in Midden-Nederland. Agruniek heeft daarnaast een uitgebreid assortiment meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, teeltbenodigdheden en zaaizaden voor de plantaardige sectoren.” Op het 13 hectare grote Business en Science Park zijn nog kavels van 2.000 tot 7.000 m2 vrij. Op dit bedrijvenpark bevinden zich verder het BioPartner Center en Agro BTC Wageningen, die zijn opgezet om de dynamiek en slagingskans voor startende, innovatieve bedrijven te vergroten.

De gemeente Wageningen gaat graag in gesprek met productiebedrijven die willen aanhaken. “Met onze gezamenlijke ambitie vinden nieuwkomers hier een uitstekende voedingsbodem voor hun huidige en toekomstige activiteiten,” aldus Gudden.

Wageningen is een kleine, Gelderse universiteitsstad met een bruisend historisch centrum. Deze ‘City of Life Sciences’ heeft met onder andere Wageningen University & Research (WUR) en de Aeres Hogeschool zowel groot- en kleinschalige internationale kennisinstellingen. Momenteel heeft Wageningen bijna 39.000 inwoners, waaronder zo’n 11.000 - van in totaal circa 14.000 - lokale studenten. Het gevarieerde, lokale bedrijfsleven is gevestigd op de Wageningen Campus, het Business en Science Park, Nudepark en Nudepark 2 en de aangrenzende Rijnhaven. Een eigen op- en afrit aan de verkeersader A12 en het nabij de KennisAs gesitueerde NS Station Ede-Wageningen maken de stad goed bereikbaar. Het openbaar vervoerknooppunt ondergaat de komende jaren forse uitbreiding en vernieuwing. Wageningen heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat en tal van woon-, werk-, uitgaans- en overnachtingsvoorzieningen.

Over Wageningen
Wethouder Dennis Gudden