Stationskwartier Zwijndrecht Ontwikkelen met zekerheid, op korte termijn

De gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht ontwikkelen in de komende jaren samen hun stedelijk gebied langs 7,5 kilometer spoor. Ze trekken daarbij op met de provincie Zuid-Holland. Het ambitieniveau is hoog; binnen de Spoorzone worden tot 2030 zo’n 6.000 tot 9.000 woningen gebouwd. En ook in de jaren daarna blijft het woningaanbod naar verwachting groeien.

Katalysator van de Spoorzone

Bouwen is in deze tijd geen gemakkelijke opgave. Daar is moed, vertrouwen en een groot probleemoplossend vermogen voor nodig. Waar gaat het eerst de schop de grond in? Jos Huizinga is wethouder in Zwijndrecht. Hij weet het wel: “Dé katalysator van de spoorzone in deze regio wordt het project Stationskwartier in Zwijndrecht. Daar gaan we van start, binnen niet al te lange tijd.” Erwin Zwijnenburg deelt die overtuiging met Jos. Hij is bestuurder bij corporatie Woonkracht10.
Woonkracht10, de gemeente Zwijndrecht én de provincie Zuid-Holland hebben samen de handen ineen geslagen om het gebied ingrijpend te veranderen. De aanwezige bebouwing wordt voor een groot deel gesloopt. Daarmee ontstaat ruimte voor een warme, levendige wijk met hoog- en laagbouw; het Stationskwartier. Erwin: “We hebben het volste vertrouwen in het Masterplan en staan op het punt om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Daarna gaat het ongetwijfeld hard.”

Betaalbaar wonen in het hart van Zwijndrecht

Het Stationskwartier wordt een levendig hart voor Zwijndrecht. Een wijk waar mensen ontspannen leven en naar elkaar omkijken. In een groene omgeving -Zwijndrecht ís en blijft een mooi tuindorp- kunnen mensen straks wonen op een excellent bereikbare plek, met stedelijke voorzieningen om de hoek. Er komt een gevarieerde bouw, van appartementen tot gezinswoningen. De woningen worden energiezuinig en klimaatbestendig gebouwd en zijn een stuk betaalbaarder dan in een groot deel van de Randstad.

De nieuwe bewoners krijgen winkels en voorzieningen op loopafstand. Jos: “Het is natuurlijk aan de markt om die ruimten te vullen, maar ik heb al wel een beeld bij de voorzieningen die het daar goed zullen doen. Werken en wonen gaan hand in hand in de nieuwe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan horeca, dienstverlening die past bij een stationsomgeving en ruimte voor flexibele werkplekken.”

Rotterdam en het historische centrum van Dordrecht liggen op een steenworp afstand. De A16 en de Waterbushalte ook. “De bereikbaarheid is top, zeker als er over een aantal jaar ook een lightrail verbinding komt met beide steden”, vertelt Erwin. “Voor bewoners en ondernemers maakt dat de wijk erg aantrekkelijk.

Krachtig Zwijndrecht

De ontwikkeling in het Stationskwartier start in de Indische buurt en het Westelijk Maasterras. Beide buurten zijn vrij geliefd bij de mensen die er nu al wonen. Erwin: ”De 153 woningen van Woonkracht10 worden in fasen gesloopt. We gaan verdichten door een slimmere en efficiëntere verkaveling en door appartementen in gestapelde vorm terug te bouwen. In de Indische buurt bouwen we maximaal 116 sociale woningen terug.
Op het Maasterras West trekt Woonkracht10 zich helemaal terug, met uitzondering van de Da Costastraat. Daar maken we plaats om samen met de gemeente een nieuwe wijk te bouwen in de vrije sector huur en koop. Binnenkort gaan we hier met marktpartijen over in gesprek.”
“Het mooie aan het ontwikkelen van het Stationskwartier, is dat dit project van grote sociale betekenis is”, aldus Jos. “We streven in ons raadsprogramma naar een ‘Krachtig Zwijndrecht’, met gemêleerde wijken. En dat is precies wat we van het Stationskwartier maken. Een wijk voor jong en oud, voor huurders en kopers. In de samenwerkingsovereenkomst, die we in november 2019 tekenen, leggen we dat vast. Daarin spreken we met Woonkracht10 af, dat er voor het bouwen van huurwoningen ruimte is op meerdere plekken in Zwijndrecht, maar ook gronden verkocht mogen worden voor ontwikkelingen in de vrije sector. Zo maken we van Zwijndrecht een krachtige, gemengde samenleving.

Een zekere ontwikkeling

Het Stationskwartier maakt deel uit van een icoonproject op de groeiagenda van de regio Drechtsteden. Het is een zekere ontwikkeling. Zodra het Masterplan en de samenwerkingsovereenkomst dit najaar beklonken zijn, verwachten de gemeente en Woonkracht10 snelheid te kunnen maken. Dat is mooi, want de bewoners van het gebied kijken al jaren met smart naar deze upgrade uit. Jos: “We weten wat ons te doen staat en wat we te bieden hebben aan investeerders en projectontwikkelaars.”

Starten met bouwen

De diverse projectlocaties worden in de komende 10 jaar (2019-2029) verder uitgewerkt. Op hoofdlijnen wordt er van zuid naar noord gewerkt. Eind 2020 / begin 2021 zullen de eerste huizen gesloopt worden in de Indische Buurt en nieuwe sociale woningen met vrije sector woningen worden teruggebouwd. Hierdoor komt het Maasterras vrij voor marktpartijen die vanaf 2022 hiermee aan de slag kunnen. De verwachting is dat in 2023 – 2024 de commerciële partijen echt kunnen gaan bouwen.

Interesse?

Zwijndrecht biedt kansen om te vernieuwen en heeft als vestigingsplek veel te bieden. In november 2019 gaat het project Stationskwartier van start, met een marktconsultatie. Partijen die nu al meer over het project willen weten, kunnen contact opnemen met de gemeente. Dankzij de snelle beschikbaarheid van percelen, de ruimtelijke voorwaarden en een soepele samenwerking kan er bij interesse snel geschakeld worden.

Gemeente Zwijndrecht

Contact gegevens Gemeente Zwijndrecht

spoorzone@zwijndrecht.nl
Gegevens
Samenwerking
Media
Scroll naar top

Gemeente Zwijndrecht

Contact gegevens Gemeente Zwijndrecht

spoorzone@zwijndrecht.nl

Er zijn geen samenwerking beschikbaar