Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Unieke havenlocatie, waar kwaliteit voorop staat

Bij Flevokust Haven, het nieuwe logistieke knooppunt in ontwikkeling in Flevoland, word je met open armen ontvangen. Een binnenhaven, een terminal, een binnendijks en buitendijks bedrijventerrein, het is er allemaal. Waar de haven en de containerterminal al draaien, zijn de gemeente Lelystad en de provincie druk in gesprek met klanten en bedrijven die naar Flevokust Haven willen komen. Ondertussen wordt gewerkt aan de oprichting van een havenbedrijf, dat zelfstandig én slagvaardig het Flevolands knooppunt vooruit zal moeten stuwen.

Ten noorden van Lelystad ligt Flevokust Haven: de nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven voor containers, bulk en projectlading plus een groot binnendijks industrieterrein naast de ENGIE Maximacentrale. “Flevokust Haven is een perfecte en duurzame vestigingslocatie”, zegt verantwoordelijk provinciaal programmamanager Rogier Wilms. Wanneer hij inzoomt op de stand van zaken vertelt hij: “Het buitendijkse haventerrein is klaar. We zijn geïnteresseerd in klanten die waarde toevoegen, dus minder in de hoek van zand en grind maar meer met projectladingen zoals onderdelen van windmolens en grote turbines. Op het bijbehorende industrieterrein dat de gemeente in fasen ontwikkelt, komen de echte ‘vestigers’ die voor clustervorming en werkgelegenheid moeten zorgen.

Gemeentelijk projectmanager Hans de Groote vult aan: “De wegverbinding die de haven met het bedrijventerrein verbindt, is in april klaar. Van het bedrijventerrein is de eerste fase van 7 ha opgehoogd en bouwrijp gemaakt. Niets staat de komst van de eerste bedrijven in de weg. We schalen nu al op tot 43 ha, waarna uitbreiding tot 160 ha op termijn mogelijk is.

Strategisch

Wat maakt Flevokust Haven zo aantrekkelijk voor klanten en bedrijven? Wilms en De Groote hoeven niet lang na te denken. “Bestaande havens hebben te maken met redelijk gevulde industrieterreinen. Bij ons staat de deur letterlijk open, en zijn er tal van initiatieven mogelijk. Verder is het een voordeel dat onze haven – vanaf de zeehavens Antwerpen, Vlissingen, Rotterdam en Amsterdam – op een goed bereikbare en strategische doorvoerlocatie ligt richting het noorden en het oosten en vice versa.

Ze voegen eraan toe dat er een hoge milieucategorie en grote bedrijfskavels zijn, een bouwhoogte tot 40 meter, een prima ontsluiting, en dat bedrijven de aanwezigheid van een vliegveld om de hoek vaak heel prettig vinden, ofschoon ze geen cargo kunnen aanbieden. “En het spoor ligt op een steenworp afstand en is relatief eenvoudig als extra modaliteit aan te bieden. Verder is het arbeidspotentieel in de regio groot, wat voor bedrijven die zich willen vestigen zeer belangrijk is.

Tot slot zeggen beiden, dat Flevokust Haven met de aangrenzende energiemaatschappij ENGIE een partij heeft die kan meedenken met het invullen van de (duurzame) energiebehoefte van bedrijven die zich gaan vestigen. In het gebied gaat ENGIE vanaf medio dit jaar sowieso een terrein van 30 ha met zonnepanelen (30 Mw) exploiteren.

Binnen- en buitenland

Er is veel belangstelling voor Flevokust Haven. In het noordelijk puntje van het gebied heeft de gemeente met vastgoedinvesteerder Somerset Capital Partners al een intentieovereenkomst gesloten voor grondverkoop. De naburige energiecentrale en de nabijgelegen datakabel bieden grote vestigingsvoordelen voor een te ontwikkelen datacenter. Deze locatie is zo specifiek daarvoor, dat deze ontwikkeling dan ook de enige uitzondering op de regel is. Voor het overige moeten bedrijven havengebonden of havengerelateerd zijn. Hans de Groote: “We zijn al met diverse bedrijven in binnen- en buitenland in gesprek. Het zijn grote partijen, overwegend logistieke bedrijven, die de flinke kavels willen hebben die wij kunnen leveren. Het vestigen van deze bedrijven is een kwestie van de lange adem.”
Provincie en gemeenten richten zich op kwaliteit in Flevokust Haven, nog meer dan kwantiteit, voegt Rogier Wilms eraan toe. “Kwaliteit kan zitten in arbeidsplaatsen en in duurzaamheid. Wij gaan ervan uit dat de bedrijfsactiviteiten iets moeten toevoegen aan de regionale economie.” Samenwerkingspartner en containertransportbedrijf CTU Flevokust heeft inmiddels een reserveringsovereenkomst voor 5 ha op zak.

Zelfstandig havenbedrijf

Met de blik op de ontwikkeling en het management van Flevokust Haven hebben de gemeente Lelystad en de provincie besloten dat er een zelfstandig en slagvaardig havenbedrijf moet komen. Wilms: “We werken nu de opdracht tot het oprichten van het havenbedrijf verder uit. Voor de provincie is het van belang dat de haven, waarvoor zij een flinke investering heeft gedaan, zo hoogwaardig mogelijk wordt ontwikkeld. Door in te zetten op clustervorming en synergie tussen bedrijven en hun activiteiten, innovatie en duurzaamheid werken we aan een hoogwaardig vestigingsklimaat. Het runnen van Flevokust Haven vraagt dus specialistische kennis en ervaring. Daarom zal de toekomstige leiding van het nieuwe havenbedrijf gepokt en gemazeld moeten zijn, en een netwerk hebben binnen de nationale havenbranche.”

De toon zetten

Lelystad en de provincie zien graag dat het eerste bedrijf dat de deuren opent op het havengebonden terrein in Flevokust Haven een ‘naam’ heeft. Het moet de toon zetten voor de verdere ontwikkeling van het gebied. “We hebben alle vertrouwen in de solide ontwikkeling van Flevokust Haven.

Meer informatie:

Voor vestigen op het industrieterrein:
Carolien Gase, Gemeente Lelystad
Tel. +31 (0)6 10 25 29 18
Alexis van Oven, Gemeente Lelystad
Tel. + 31 (0)6 13 11 27 18
vestigen@flevokusthaven.nl

Voor gebruik van en vestigen op de kade:
Rogier Wilms, Provincie Flevoland
Tel. +31 (0)6 50 84 93 58
kade@flevokusthaven.nl

Voor verladen via CTU Flevokust:
Etienne Morriën, CTU Flevokust
Tel.: +31 (0) 30 24 09 710
verladen@flevokusthaven.nl
www.flevokusthaven.nl