Tilburg: logistieke topregio in Europa

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Tilburg: logistieke topregio in Europa

De logistieke sector in Tilburg blijft groeien. De goede bereikbaarheid en uitstekende ontsluiting via water en spoor maken de regio uitermate geschikt voor logistieke activiteiten op grote schaal. Volop werkgelegenheid dus, waarbij de krapte op de arbeidsmarkt wel een punt van zorg is. In Tilburg slaat de gemeente samen met alle betrokken partijen de handen ineen om oplossingen te vinden. Zo hebben de accountmanagers van de gemeente  korte lijnen met de bedrijven en weten daardoor goed wat er speelt. En samen met bedrijfsleven en onderwijs werkt men actief aan projecten en kennisontwikkeling, om vernieuwing in de logistieke sector te stimuleren. Hiervoor heeft de gemeente de Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt opgesteld, die ruimte biedt voor het opstarten van arbeidsmarktprojecten en het inzetten van financiële middelen.

Niet alleen praten, maar ook doen! 

Dat is het motto van Logistiek Midden Brabant, dat door voorzitter Sandra Smits van harte wordt onderschreven. “LMB is een driemanschap van Ondernemers, Onderwijs en Overheid, dat op zeer pragmatische wijze het hoofd biedt aan logistieke uitdagingen”, vertelt Sandra. “Vanuit de verschillende invalshoeken kunnen we hobbels meteen tackelen en kansen goed doorgronden. Dat is onze kracht en dat werkt heel efficiënt. Ik wil niet in oeverloze praatgroepjes zitten, daar heb ik het veel te druk voor.”
Voor 2017 heeft LMB extra focus op Human Capital, een gebied waar de 3 O’s onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. “De krapte op de arbeidsmarkt is een zorg voor veel ondernemers. Zij hebben behoefte aan goed geschoold logistiek personeel, van laag opgeleid tot universitair niveau. Daar is onderwijs voor nodig, dat inspeelt op de behoefte van de markt. De overheid moet zorgen voor een aantrekkelijk woonwerkklimaat, waardoor mensen graag in de regio Tilburg willen wonen en werken. Het een kan niet zonder het ander”, aldus Sandra Smits. 

“Het logistieke vakgebied is zó divers, zó uitdagend en zó fantastisch om in te werken. Bovendien heeft Tilburg zo’n belangrijke rol als logistiek portaal voor Europa. Daar hebben mensen vaak geen weet van. Ze denken bij logistiek alleen aan vrachtwagens, maar dat dekt de lading absoluut niet meer.”

Logistieke opleiding aan beste algemene universiteit van Nederland

Er zijn veel verschillende logistieke opleidingen, in Tilburg zelfs tot op het allerhoogste universitaire niveau. Kwaliteit verzekerd, want Tilburg University is in 2017 opnieuw de beste algemene universiteit op het gebied van master opleidingen, waarbij de master Supply Chain Management op de 2de plek staat. “Daar zijn we best trots op”, aldus hoogleraar Bart Vos. De opleiding ging in 2011 in deze vorm van start en kent inmiddels zo’n 100 afstudeerders per jaar. “Sinds de beginfase is er veel overleg met het bedrijfsleven”, vertelt Vos. “Het is met een universitaire opleiding natuurlijk niet ‘u vraagt, wij draaien’. Wij moeten immers rekening houden met allerlei kaders voor masteropleidingen. Door te praten met bedrijven en met onze alumni in het werkveld, komen we er achter dat bepaalde aspecten ontbreken in de opleiding. Daar maken we dan aanpassingen voor. Zo hebben we, gebaseerd op een regionaal onderzoek samen met Midpoint Brabant, een extra trainingsprogramma over LEAN geïntroduceerd. Daarin bieden we geïnteresseerde studenten meer praktische vaardigheden aan.”

Ook voor afstudeerprojecten, bedrijfsbezoeken en gastsprekers is er veelvuldig contact met het bedrijfsleven. Afstudeerders vinden binnen 3 maanden een baan, 25% zelfs meteen al op het moment van afstuderen. “Het is heel wisselend waar onze studenten terecht komen”, vertelt Vos. “Het is een persoonlijke keuze, maar als je besluit in de omgeving van Tilburg te blijven, dan zijn daar fantastisch mooie bedrijven te vinden voor mensen met een master in Supply Chain Management!”

Heeft u na het lezen van dit artikel belangstelling voor vestiging in
Tilburg? Neem dan contact op met Natasja Mengedé /Sandy Barkowsky van de Gemeente Tilburg via business@tilburg.nl.

Sandra Smits, voorzitter Logistiek Midden Brabant
Bart Vos, hoogleraar Tilburg University