Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Bouw en invulling van start van Nederlands grootste logistieke complex op XL Businesspark Twente

Op XL Businesspark Twente is de bouw en invulling van de T-Port Logistic Campus van start gegaan. De investeerder Heylen Warehouses, onderdeel van Heylen Group, ontwikkelt hiermee in fasen het meest omvangrijke logistieke complex van Nederland. De T-Port Logistic Campus heeft een totaalomvang van 180.000 m2 en is direct gelegen aan de nieuwe Combi Terminal Twente (CTT) in Almelo.

Heylen Warehouses realiseert de duurzame, grootschalige T-Port Logistic Campus op het inmiddels voor bijna de helft ingevulde, netto 120 hectare grote XL Businesspark Twente. Het moderne, (inter)nationaal georiënteerde businesspark is gesitueerd tussen het Twentekanaal en de A35. De twee, met een toegangsweg doorsneden multi-client gebouwen van de campus leveren de regio Twente naar verwachting binnenkort zo’n 1.000 of meer nieuwe banen op. ’Launching customer’ is Bleckmann, die vanuit de T-Port Logistic Campus de Europese distributie voor speelgoedgigant VTech Electronics Europe gaat verzorgen. “Dit levert de regio direct 250 nieuwe arbeidsplaatsen op,” kondigt Bob Loohuis aan. “Bleckmann huisvest zich in fase Zuid. De aanvoer van goederen komt straks rechtstreeks per binnenvaart uit de haven van Rotterdam.” Loohuis is business development manager bij Heylen Warehouses, specialist in logistiek vastgoed in binnen- en buitenland.

CTT doorslaggevend

Bij de ontwikkeling van de T-Port Logistic Campus op het – in het hart van de TEN-T Corridor 2 gelegen – XL Businesspark Twente was de aanwezigheid van de CTT Almelo voor ons doorslaggevend,” zegt Loohuis. “Naast de nieuwe binnenvaart containerterminal aan het Twentekanaal biedt deze locatie multimodaliteit met ook goede snelweg-, spoor en luchtverbindingen. Het voor grote vliegtuigen toegankelijke Twente Airport, dat zich daarnaast ontwikkelt tot internationale ontwikkel-, demonstratie- en productiezone voor ‘Advanced Materials and Manufacturing’, bevindt zich op korte afstand. De strategische ligging en uitstekende ontsluitingen van het businesspark gaan bovendien gepaard met de beschikbaarheid van zeer ruime kavels. De T-Port Logistic Campus realiseren we op een kavel van bijna 30 hectare. We hebben onze klanten veel te bieden. Steeds meer marktpartijen zoeken grootschalige DC’s.

Heylen Warehouses

Heylen Warehouses ontwikkelt, verhuurt en beheert state-of-the-art logistiek en bedrijfsmatig vastgoed, dat tot stand komt via een efficiënt bouwproces en functioneel en zorgeloos gebruik garandeert. Zowel in Nederland als in België realiseerde het bedrijf al ruim 600.000 m2 aan toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige gebouwen, die bovendien qua ontwerp een bijzondere architectonische meerwaarde bieden.

Op dit moment heeft Heylen Warehouses ruim 200.000 m2 aan distributiecentra in aanbouw en meer dan 1 miljoen m2 aan gunstig gesitueerde, eigen gronden in voorraad. Heylen Warehouses is een onderdeel van Heylen Group in België, een industriële holding die wereldwijd investeert in ambitieuze bedrijven en ondernemers.

Meer voordelen

Verder is ook de beschikbaarheid van passend personeel van groot belang voor de online- en offline logistieke processen van klanten van Heylen Warehouses, volgen Loohuis. “E-commerce en vooral de retourlogistiek vragen, ondanks de voortschrijdende automatisering, nog steeds om veel handen die werk verrichten,” weet hij. “In Twente is er voldoende ruimte op de arbeidsmarkt en we genereren aantrekkingskracht. Onze state-of-the-art warehouses bieden een plezierig werkklimaat. Dankzij de pro-actieve opstelling van overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen weten partijen elkaar inmiddels goed te vinden. Zo is onder meer via kennismakingstrajecten de ‘Week van de Logistiek’ georganiseerd om scholieren en mensen met een bijstandsuitkering te enthousiasmeren. Werken in de logistiek wordt flink gepromoot en geïntegreerd in praktijkopleidingen van het actief betrokken ROC. Dat overheden, het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoekinstellingen in Twente de handen ineen hebben geslagen, heeft ons aangenaam verrast, want wij ontwikkelen onze multifunctionele gebouwen voor eigen portefeuille. Dus we blijven ook op de lange termijn betrokken bij deze regio. We verstevigen daarom ook de contacten met de ons zeer goed faciliterende gemeente Almelo. Nieuwkomers ondervinden hier een prima ondernemersklimaat en alle mogelijkheden voor de groeiende, milieuvriendelijke binnenvaart met de toegevoegde waarde van een sterke ‘eigen’ containerterminal.

300.000 TEU

Andersom biedt Heylen Warehouses met de T-Port Logistic Campus toegevoegde waarde aan CTT. “De zich hier vestigende bedrijven versterken elkaar,” zegt André Pluimers, directielid van Bolk Transport Almelo, tevens voorzitter van Port of Twente. “De grootschaligheid van de campus draagt bij aan de gewenste volgeladen schepen van en naar andere inlandterminals en zeehavens. CTT bestaat intussen ruim 17 jaar. CTT Almelo is sinds een jaar operationeel. CTT is één van de grootste containerterminals in Nederland met een overslag van circa 300.000 TEU in 2017. CTT biedt aansluiting op alle mogelijke IT-systemen. Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van elektrisch aangedreven binnenvaartschepen, maar ook geëlektrificeerde vrachtwagens. Het businesspark leent zich ons inziens, met enkele veiligheidsaanpassingen, daarnaast als testlocatie voor onbemande voertuigen.

Port of Twente

Port of Twente is ontstaan in 2012 als een samenwerkingsverband tussen de gebruikers van de Twentekanalen, binnenvaartschippers en Rijkswaterstaat en toont inmiddels aan hoe zij als een Twents havenbedrijf kan functioneren. In datzelfde jaar stelde de Regio Twente vast dat Twente alles in zich heeft om een logistieke hotspot te worden. Sindsdien werken overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoekinstellingen nauw samen om gedefinieerde toekomstkansen waar te maken.

TEN-T Corridor 2

Regio Twente en EURREGIO liggen in het hart van het TEN-T Corridor 2 en willen daarin een centrale rol spelen. Dit grensoverschrijdende gebied is economisch sterk en heeft een goede infrastructuur. Twente is een belangrijke en innovatieve kennisregio. De Twentse transportsector werkt binnen Port of Twente samen om Twente als internationaal logistiek centrum verder te ontwikkelen.

Aanpak Twentekanalen

Recentelijk zijn het Twentekanaal en de zijtak naar Almelo in de steigers gezet om de weg vrij te maken voor nog grotere schepen en daarmee toenemende bedrijvigheid. Naast een uitbreiding van Sluis Eefde, worden de komende jaren vier bruggen versterkt en krijgen de sluizen in Hengelo en Delden een opknapbeurt.

Begin 2018 is ook de bouw gestart van een tweede sluis in Eefde. Met deze sluis biedt Twente een uiterst betrouwbare vaarweg. Straks kunnen ook zwaarder beladen schepen passeren en neemt de wachttijd af. De tweede sluiskolk moet klaar zijn in 2020. Vooruitlopend op bediening op afstand van de sluizen op de Twentekanalen, zijn per 2018 de bedieningstijden al uitgebreid.

De groei van de logistieke sector in Overijssel ligt de laatste jaren ver boven het Nederlandse gemiddelde. In de regio Twente zijn ruim 500 logistieke bedrijven actief die een kleine 7.000 arbeidsplaatsen bieden.

Combi Terminal Twente (CTT) is een moderne, duurzame inlandterminal in Hengelo met eigen overslagterminals in Almelo, Rotterdam en het Duitse Bad Bentheim. CTT biedt synchromodaal vervoer met mogelijkheden voor containertransport over water, goederenvervoer per spoor en containervervoer over de weg binnen Nederland en het Duitse achterland, maar ook naar Scandinavië, Oost- en Zuid-Europa. CTT is in het bezit van een Lean & Green Star. De sinds 2017 operationele en met CTT Hengelo samenwerkende Almelose vestiging is gelegen aan het Twentekanaal op het XL Businesspark Twente aan de A35, op enkele autominuten afstand van de A1. CTT Almelo biedt zowel vervoer per binnenvaartschip als per vrachtwagen. De 350 meter lange kade is toegankelijk voor klasse V schepen. Er zijn dagelijkse afvaarten naar diverse terminals in Rotterdam en vice versa.

CTT

Synchromodale oplossingen

Het logistieke cluster Twente heeft alle ruimte om te groeien. Pluimers: “Dit niet alleen vanwege de beschikbare ruimte, goede (inter)nationale verbindingen en gefundeerde ambities, maar ook vanwege de gemotiveerde arbeidsmarkt, de beschikbare kennis, de toepassing van technologische innovaties en alle mogelijkheden voor synchromodale oplossingen.

De vier O’s: Ondernemers, Overheid, Onderwijs- en Onderzoekinstellingen werken in Twente samen hard aan de versterking van de regionale economie, waarbinnen de logistieke sector een speerpunt vormt. “Port of Twente richt zich op het aantrekken van logistieke bedrijven,” bevestigt Pluimers. “Daartoe willen we ook infrastructurele knelpunten tijdig onderkennen en helpen wegnemen om daarmee het gebruik te optimaliseren. We communiceren steeds met heldere boodschappen en stimuleren actief aansluiting met de arbeidsmarkt en het onderwijs op de behoefte van de sector. Informatie verzamelen we niet alleen, maar delen we ter stimulering van het gebruik ervan. Op het gebied van innovatie en onderzoek zijn we zelfs in staat om onderscheidend vermogen te creëren.

Onderscheidend

Onderscheidend, en niet alleen qua omvang, is ook de T-Port Logistic Campus. “Alleen al op het gebied van architectuur hebben we alles uit de kast gehaald,” zegt Koen De Meyer, projectmanager van Heylen Warehouses. “Het bijzondere ontwerp biedt met veel daglichttoetreding, erven, mezzanine’s, gevelpatronen en ‘levende’ groene wanden een link met onder andere de historische, Twentse textielweverijen en het vlakbij gelegen natuurgebied langs de meanderende rivier De Doorbraak. Heylen Warehouses vindt esthetiek en werkplezier van essentieel belang voor de eindgebruikers, hun medewerkers en hun klanten. Bijzondere bijkomstigheid is dat tijdens de vogeltrek hier al kortstondig kraanvogels landden op de groene wal.” Imposant is ook het hoge aantal laaddocs van de campus. De Meyer schat het aantal plaatsen waar vrachtwagens straks goederen kunnen lossen op 175.

Fasegewijs doorbouwen

Het Fase Zuid gebouw, waar Bleckmann binnenkort zijn intrek neemt, wordt aansluitend gerealiseerd met Fase Zuid 2 voor een volgende logistieke dienstverlener. De Meyer: “Het totale metrage van gebouw Zuid, dat 66.000 m2 omvat, is naar verwachting gereed in december 2018. We hebben de bouwstart van de nog grotere, opvolgende fase Noord, die een omvang heeft van zo’n 120.000 m2, al ingepland voor de zomer van 2019. Zodra een geschikte partij zich hiervoor meldt, kunnen we dit gedeelte tailormade realiseren.” De Meyer biedt ook een lokaal team voor onderhoud en uitbreidingen. “Sommige processen en de bewaking houden we goed in de gaten, zodat we onderhoud en mogelijke storingen tijdig kunnen onderkennen en waar nodig oplossen,” licht hij toe. “We houden continu de vinger aan de pols voor deze, voor Heylen Warehouses meest noordelijk gelegen locatie.

Prima leefklimaat

De Meyer en Loohuis tonen zich verder content met het aanpalende, nieuw aangelegde natuurgebied De Doorbraak. “Medewerkers kunnen hier hun lunchpauze plezierig doorbrengen,” zeggen zij. “Wie in de pauze een supermarkt of goede speciaalzaken wil bezoeken, of gewoon een heerlijk broodje bij de bakker wil bemachtigen, kan terecht in de dorpskern van Bornerbroek. Deze ligt op loopafstand van de T-Port Logistic Campus.

Almelo is al meer dan een decennium bezig om zich te vernieuwen tot een moderne stad met een prima leefklimaat. “Diverse inbreilocaties voorzien in opvallend mooie, gevarieerde nieuwbouwwijken,” bevestigt Pluimers. “De stad ontwikkelt zich met inmiddels al bewezen aantrekkingskracht. In combinatie met Hengelo en Enschede zijn er bovendien zowel winkelgebieden als culturele activiteiten in overvloed.

Snelle vestiging

Heylen Warehouses past met de T-Port Logistic Campus opnieuw haar succesvolle campusmodel toe op een strategische plek, mede gebaseerd op schaalbaarheid en flexibiliteit. Loohuis: “De economie trekt aan en beslissingstrajecten van klanten worden steeds korter. We willen dan ook zo snel mogelijk ruimte beschikbaar hebben om daarmee te kunnen voldoen aan de groeiende marktvraag. Wij bieden snelle vestiging in ultramoderne, flexibele gebouwen. Dat geeft ons en onze klanten een absolute voorsprong.

Meer informatie:

Heylen Warehouses
Bob Loohuis, business development manager
bob.loohuis@heylenwarehouses.com
+31 6 5786 6096
Koen De Meyer, projectmanager
koen.de.meijer@heylenwarehouses.com
+32 4 6826 5776

Port of Twente
André Pluimers, voorzitter
a.pluimers@bolk.nl
info@portoftwente.nl
+31 6 5341 7702

www.heylenwarehouses.com
www.heylengroup.com
www.ctt-twente.nl
www.portoftwente.com

Logo-Heylen-Warehouses
Business development manager Bob Loohuis (l) en projectmanager Koen De Meyer (m) van Heylen Warehouses en voorzitter André Pluimers (r) van Port of Twente.
Business development manager Bob Loohuis (l) en projectmanager Koen De Meyer (m) van Heylen Warehouses en voorzitter André Pluimers (r) van Port of Twente.