Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Duurzaam stimuleren economische groei

Recente havenontwikkelingen in ­binnen- en buitenland brengen het Haagse, ­oorspronkelijk uit de Rotterdamse haven afkomstige Stig Delta steeds vaker in beeld. Sterk in het benutten van de kracht van de opdrachtgever, het creëren van draagvlak en het inspireren van professionals, weet het bedrijf bij strategisch economische vraagstukken verrassend doeltreffende oplossingen te bieden en economische groei te stimuleren.

Het Stig Delta team heeft een opmerkelijk resultaatgerichte werkwijze. “Wij hebben een gamma aan modellen en instrumenten voorhanden om resultaten ook daadwerkelijk te helpen behalen,” zegt Stig Delta partner Onno Roelofs. “Aan de haalbaarheid van een project hechten wij groot belang. Onze daarop geënte kritiek en adviezen roepen soms verbazing op, maar oogsten bij nader inzien waardering. Wij durven alles ter tafel te brengen. Het welvaren van onze opdrachtgever draagt immers ook bij aan onze reputatie.

Marktverdieping

Stig Delta houdt zich bezig met havens, natte en droge logistieke, maar ook industriële bedrijventerreinen. “We zien onszelf als gedelegeerde ontwikkelaars,” vervolgt Roelofs. “Als strategieconsulenten focussen wij op economische, logistieke gebiedsontwikkelingen vanaf het eerste begin tot en met de investeringsbesluitvorming. Hier ligt onze kerncompetentie en dat vormt dus het kader waarbinnen we acteren. We blijven lang betrokken. Onze ervaring en marktkennis staan verder garant voor vernieuwende oplossingen voor complexe vraagstukken, die soms al eerder vastliepen door een bij nader inzicht economisch niet mogelijke, of niet duurzame toekomstwens of -strategie. Wij kijken bijvoorbeeld niet alleen naar fysieke aspecten, maar werken toe naar uitkomsten voor vraag gedreven perspectieven. Met het eerst observeren van lokale economieën en markten creëren we onderscheid in denken en doen. Daarbij is onze mentaliteit ‘hands on’; een strategie combineren we altijd met praktische implementatie.

Nationaal en mondiaal

In Nederland verleende Stig Delta diensten aan de meeste zeehavengebieden, zoals de Haven van Rotterdam en NV Port of Harlingen, maar ook Haven De Pijp in Beverwijk en de Kooihaven van Den Helder. Recente nationale binnenhavenprojecten zijn onder meer de insteekhaven van Waalwijk, de Urker Haven en de Flevokust Haven in Lelystad.

Zo startte Roelofs met een business case de verzelfstandiging van het havenbedrijf van Harlingen op. “We begeleidden hierbij ook de bestuurlijke besluitvorming,” licht hij toe. “Vervolgens leverden we een intensieve bijdrage aan de implementatiefase.” De Flevokust Haven is een mooi voorbeeld van een project dat al bijna een decennium geleden van start had moeten gaan, zij het dat de oorspronkelijke strategie, die was gericht op import en op verbinding met de Haven van Amsterdam, niet aansloot op de marktvraag, volgens Stig Delta partner Arènso Bakker. “Wij kwamen als adviseurs in beeld in 2014 en kozen voor een andere ontwikkelstrategie,” zegt hij. “Zo opperden we meteen ons te richten op datgene waar de directe omgeving sterk in is. Dat is de agro export. Voor dit doel kregen we ruim voldoende draagvlak en is dan ook uiteindelijk de Flevokust terminal gebouwd. De gewenste bedrijvenontwikkeling rond de haven en het daarbij behorende economische welvaren komt nu gestaag op gang. Het oorspronkelijke idee van een insteekhaven was ook enorm kostbaar, want we hebben hier te maken met een 3 tot 4 meter hoge dijk. Nu is een buitendijkse haven gerealiseerd met een overgang over de dijk. Binnendijks is 43 hectare beschikbaar voor havengebonden bedrijven. Daarnaast is op termijn nog een uitbreiding mogelijk tot 115 hectare.

Mondiale uitdagingen, die in meer of mindere mate vergelijkbaar zijn met nationale successen gaat Stig Delta steevast niet uit de weg. “Noem het lonkend avontuur of de bij deze tijd passende internationalisering,“ zegt Bakker, “Maar deze uitdagingen zijn met onze Nederlandse achtergrond in havenontwikkeling niet zo bijzonder verbazend. Onze kennis van diverse culturen en daarop aangepaste instrumenten zorgen ervoor dat het werken in andere werelddelen alleen maar steeds gestroomlijnder verloopt. We bewijzen ook nog steeds onze ambitie graag samen te werken met voorgeschreven of andere specialistische experts en weten goed raad met politieke besluiten. Nederland blijft echter onze thuismarkt.

Stig Delta realiseerde internationale havenprojecten in onder andere de Golfregio en Zuid-Afrika. Op basis van een gewonnen tender kwamen zij in 2015/16 ook tot het spectaculaire masterplan voor een nieuw havengebied aan het Panamakanaal. In het verlengde daarvan ontwikkelt Stig Delta nu een business model voor een agrofood hub in Panama.

Als een taxatie moet dienen om een conflictsituatie bij een vastgoedtransactie op te lossen, biedt mediation meestal een betere uitkomst. Via Stig Delta kunnen partijen met een geaccrediteerde mediator de - ook voor een taxatie noodzakelijke - overeenstemming over de uitgangspunten bereiken.

Mediation

Complexe taxatievraagstukken

Stig Delta is onder meer gespecialiseerd in taxaties van bijzondere objecten en staat daarbij borg voor zowel onafhankelijkheid als kwaliteit. Het bedrijf biedt NRVT en RICS geaccrediteerde taxateurs met jarenlange expertise op het vlak van taxaties van vastgoed en transformaties in havengebieden, maar ook in andere sectoren, waaronder de logistieke en zakelijke dienstverlening.

WOZ bezwaren

Marktpartijen schakelen het bedrijf met regelmaat in bij overnamen, staatssteun en verzelfstandigingen. Stig Delta kan bovendien uitkomst bieden bij het aantekenen van een bezwaar tegen een WOZ aanslag en in erfpachtsituaties alle beperkingen meenemen, die in geval van ophoging een lagere waardering tot gevolg hebben.

Methodische waardebepaling

De Stig taxateurs richten zich vooral op incourante vastgoedobjecten, waarvan een waardebepaling aan de hand van transacties van vergelijkbare objecten minder voor de hand ligt. Dankzij ervaring en marktkennis kan waar nodig worden uitgaan van waardebepaling vanuit de toekomstige exploitatiemogelijkheden van het object. Stig Delta maakt daarbij gebruik van de DCF methodiek, herbouw en residuele waarde.

Meer informatie

Stig Delta
Onno N. Roelofs, partner. onr@stigdelta.com
Arènso P. Bakker, partner. arenso@stigdelta.com
Postbus 95956, 2509 CZ Den Haag
088 – 1 222 111

www.stigdelta.com

Arènso-P.-Bakker,-Stig-Delta,DH
Arènso-P.-Bakker,-Stig-Delta,DH
Onno-N.-Roelofs,-Stig-Delta,DH
Onno-N.-Roelofs,-Stig-Delta,DH