Stichting Logistiek naar topregio Midden-Brabant

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Stichting Logistiek naar topregio Midden-Brabant

Midden-Brabant is de eerste regio met een concrete invulling en uitvoering van het landelijke sectorplan Transport en Logistiek en onderscheidt zich op nationaal niveau met daadkracht in verbinden, verbreden en vernieuwen. De stichting Logistiek Midden-Brabant maakt zich momenteel sterk voor de gewenste imagoverbetering van de sector, het behoud en de ontwikkeling van het logistieke arbeidskapitaal en het initiëren en stimuleren van innovatieve logistieke ideeën.

Logistiek is één van de vier belangrijkste economische sectoren in Midden-Brabant en biedt werk aan meer dan 30.000 mensen. Afgelopen jaar steeg de logistieke hotspot Tilburg/Waalwijk van de derde naar de  tweede plaats op de ranglijst van Nationale Logistieke Hotspots. “Deze regio van Tilburg en Waalwijk met acht omliggende gemeenten is zo bruisend vanwege de multimodaliteit, de relatieve nabijheid van de Rotterdamse haven, de uitstekende infrastructurele verbindingen, de beschikbare ruimte en de aanwezigheid van pakketdienst hubs op korte afstand,” zegt Erik Naus, bestuursvoorzitter van de eind 2012 opgerichte stichting Logistiek Midden-Brabant. “De regio kent bovendien een nauwe onderlinge samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs, die daadwerkelijk resultaten oplevert. Daarnaast werken we samen met Oost- en West-Brabant op dit vlak. We zoeken aansluiting op de provinciale logistieke agenda (LAB) en het beleid van de Rijksoverheid. Met die samenwerking onderscheiden we ons. Zo is hier inmiddels een uitstekend ondernemersklimaat ontstaan, dat aantrekkelijk is voor logistieke bedrijven. De tijd is dan ook rijp om een imagoverbetering tot stand te brengen.” Het doel van de stichting is het bieden van een platform en het promoten van de logistieke agenda in de brede zin van het woord. De concrete uitvoering van ideeën en initiatieven is ondergebracht in de werktafels Imago, Human Capital en Innovatie.

Imago

De periode van stoffige magazijnopslag is voorbij. Duurzaam ontwikkelde distributiecentra met een plezierig werkklimaat en fraaie bijbehorende kantoren maken hun opmars. Dit om tegemoet te kunnen komen aan slimme, logistieke processen en de eisen van hoogopgeleide professionals. Herpositionering in de markt is, volgens Naus, dan ook een logische stap: “Een tiental grote logistieke ondernemers werkt al samen op alle drie agendapunten en dat ontketent nieuwe initiatieven,” zegt hij. “Het gemeenschappelijk belang houdt de gezochte samenwerking op gang; men bouwt aan business cases en zoekt elkaar steeds meer op. Ondernemers kunnen verder inspelen op de landelijke aandacht voor deze logistieke regio met bijvoorbeeld een bedrijfspresentatie. We hebben hiertoe een lijst van dertig aansprekende logistieke bedrijven in de regio opgesteld, waaruit we kunnen putten om zo steeds het meest passende bedrijf bij een bijeenkomst, event of congres te kunnen betrekken.” Logistiek Midden-Brabant heeft de beschikking over een assessment center, opgericht met input van onderwijsinstellingen, om mensen te toetsen op logistieke competenties.

Human Capital

Logistiek is vooral intelligente business,” vervolgt Naus. “Daarom willen we talent behouden én nieuw talent aantrekken. Dit vakgebied verandert snel en bij voortduring. De huidige economische importantie ervan zorgt ervoor dat onderwijsprogramma’s hierop steeds meer zijn afgestemd. Opleidingen moeten enerzijds aansluiten op de praktijk en up-to-date blijven en anderzijds de interesse voor dit vakgebied bij studenten aanwakkeren. We signaleren al een toename van het aantal studenten bij logistieke opleidingen op HBO- en MBO-niveau.

De behoefte aan academici neemt toe. Naus: “Genoeg goede banen zijn voorhanden. Een functie in de logistieke sector vormt een perfecte springplank voor een carrière met een bijzonder ervaringsprofiel. Je kunt hier als twintiger of dertiger al snel op managementniveau doordringen. Dat geldt zowel voor economen als voor marketeers, accountants en juristen. Het verloop is laag met de geboden uitdagingen en de kansen om wereldwijd te acteren.” De stichting Logistiek Midden-Brabant wil verder de in- en doorstroom bij logistieke opleidingen in de regio bevorderen en voldoende leer-werkplekken kunnen bieden. Er wordt gewerkt aan een logistiek profiel van de toekomst.

Innovatie

De werktafel Innovatie is gestart als agenda vanuit de ondernemers zelf, volgens Naus. “Zij kijken over de bedrijfsgrenzen heen,” benadrukt hij. “Sommige innovaties hoeven niet beperkt te blijven tot één bedrijf. Als andere bedrijven daar ook gebruik van maken, verlaagt dat niet alleen de individuele kosten, maar versterkt dat ook de sector. Om te kunnen investeren in ideeën, die impact hebben op economie en innovatie en die binnen drie jaar ook levensvatbaar zijn, hebben bijna vijftien ondernemers gezamenlijk één miljoen euro bijeengebracht in het Logistiek Smart Capital Investeringsfonds Midden-Brabant. Zo komen plannen voor vernieuwing eerder, beter en/of gemakkelijker binnen bereik. Ook de overheid en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) participeren in dit initiatief.”

De focus is onder meer gericht op ketenregie en ketensamenwerking, inclusief ICT en synchro-modaliteit. Naus: “Zo bundelt een groep van dertig Brabantse verladers in de Multimodal Smart Match goederenstromen. Zij brengen ook regio’s in kaart en zoeken samenwerking met andere EU-verladerclusters om bundeling verder te versterken en te versnellen. De Smart Micro Freight vormt de cloud tooling voor operatie en samenwerking van de kleinere logistieke dienstverleners. Ook Serious Logistic Gaming is een resultaat van de werktafel Innovatie. Hierbij is de focus gericht op Micro Games in de supply chain, die human factor issues in de operatie verbeteren. Daarbij behoren bijvoorbeeld het stapelen van pallets, orderpicking en expeditiewerkzaamheden in een warehouse.”

Naus nodigt ondernemers in het logistieke werkveld uit om zich bij het inspirerende netwerk van Midden-Brabant aan te sluiten en is graag bereid om verdere informatie te verschaffen.

Het Huis van de Logistiek is de ontmoetingsplek voor alle stakeholders in het logistieke werkveld die gezamenlijk synergie willen bereiken. Het huisvest uiteenlopende, dienstverlenende bedrijven, een praktijkopleidingscentrum en theorielokalen voor logistieke trainingen. In de voor bedrijven aanwezige vergaderfaciliteiten worden ook regelmatig seminars, congressen en workshops georganiseerd. Het Huis trok in 2014 ruim 1.000 bezoekers en meer dan 1.500 cursisten.

Huis van de Logistiek

Meer informatie:

Stichting Logistiek Midden-Brabant
Erik Naus, bestuursvoorzitter
erik.naus@logistiekmiddenbrabant.nl

www.logistiekmiddenbrabant.nl

Erik Naus