Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Vernieuwing en nieuw elan in ‘s-Hertogenbosch

In de Spoorzone in ’s-Hertogenbosch zijn diverse herbestemmingslocaties en plekken die kansen bieden voor nieuw ontwikkelingen. “We zien in de Spoorzone een belangrijke opgave op het gebied van toekomstgerichte duurzame mobiliteit en het toevoegen van een stedelijke mix van functies”, zegt wethouder Mike van der Geld.

Het gaat in ’s-Hertogenbosch om vernieuwing, vergroening, duurzaamheid en nieuwe mobiliteitsconcepten, zegt van der Geld. “Een interessante ontwikkeling voor een hoogstedelijk gebied als dit. We hebben ook een ambitie voor meer hoogbouw. Dat is best spannend, zo dicht bij de historische stad” Op dit moment zijn er circa vijfhonderd woningen in aanbouw in de Spoorzone en er zijn plannen voor nog eens vijftienhonderd. “Er is behoefte aan centrum-stedelijk wonen. In de Spoorzone kunnen we aan die vraag beantwoorden. We zullen vooral moeten verdichten, passend in de nabijheid van het station.

EKP-terrein en Grasso/Grenco

Het EKP-terrein aan de Parallelweg en Nelson Mandelalaan gaat herontwikkeld worden. Het terrein bestaat uit een noordelijk (3,44 ha) en een zuidelijk (1,07 ha) deel (zie kader). Aan de andere zijde van de Parallelweg staat het voormalig hoofdkantoor van Grasso. Het historische gebouw met bijbehorende achterbouw wordt omgetoverd tot verzamelgebouw voor start-ups in ICT en data. “Hiermee bereiken we dat ICT en data in de Brede Binnenstad landt, als aanvulling op de ruimtes in de Jheronimus Academy for Data Science.

Smart Square

Naast het Koning Willem I College moet een Smart Square komen, een plek waar innovaties op het gebied van de openbare ruimte moeten komen. Van der Geld: “Het moet een etalage- en ontwikkelplek in het hart van de Spoorzone worden.” Het ideaalbeeld is dat het een ontmoetingsplek wordt waar bewoners, studenten, bedrijven elkaar ontmoeten. “Voor de exacte invulling gaan we in gesprek met alle partijen en er is eind september een prijsvraag uitgeschreven door het BAI (Bosch Architectuur Initiatief).

Herontwikkellocaties

Kop van ‘t Zand en Orthenpoort-Zuid wordt een herontwikkellocatie aan weerszijden van de Dieze. De Tramkade, gelegen binnen het gebied Kop van ’t Zand, is nu een culturele hotspot voor tien jaar. Vlakbij is het cultureel centrum Verkadefabriek en poppodium Willem II gelegen. “Nu onderzoeken we hoe we in de toekomst verder kunnen met programma’s die hier inmiddels ontwikkeld zijn. De wens is om het als bruisende culturele plek in de stad te behouden.

Feiten en cijfers spoorzone ‘s-Hertogenbosch

• Jeroen Bosch Ziekenhuis (2 miljoen bezoekers)
• Brabanthallen (700.000 bezoekers)
• Station: 45.000 in- en uitstappers per etmaal
• Studenten (30.000)
• Werkers (20.420)
• Woningen (5800)
o Woningen in aanbouw (500)
o Woningen in planontwikkeling (1500)
• Cultureel (Verkadefabriek, Willem Twee, Tramkade)
• Monumenten en historische fabrieken
• Hoogwaardige kantoren

Van Onderwijsboulevard naar onderwijscampus

De Onderwijsboulevard vlak achter het station heeft nu nog teveel het karakter van een autoroute. De wens is om die autoluw te maken en om te vormen tot een groene campus. “Dat is wederom spannend, het gaat over bestaande verbindingen in de stad. We zullen het stap voor stap moeten uitproberen.” Het idee is om het naastgelegen Westerpark bij de Onderwijsboulevard te betrekken zodat er een geheel ontstaat.

Gezocht! Een marktpartij!

In de Spoorzone liggen volop kansen. Dat geldt ook voor het voormalige Expeditie KnoopPunt van PostNL aan de Parallelweg. Beter bekend als het EKP-terrein. We zien in de Spoorzone belangrijke opgaven. Denk aan toekomstgerichte mobiliteit en het toevoegen van een stedelijke mix aan functies. Liefst zo duurzaam en vernieuwend mogelijk. Het EKP-terrein is bij uitstek een locatie in de Spoorzone waar deze kansen invulling krijgen. De eerste stappen zijn hiervoor gezet.
Bij de locatie gaat het om innovatie, duurzame mobiliteit, energie en dynamiek. Bijzondere plekken in de omgeving van het te ontwikkelen gebied zijn: de Onderwijsboulevard waar dagelijks 30.000 studenten komen, de Brabanthallen, Verkadefabriek, Tramkade, kunstcluster W2, Paleiskwartier-Zuid met de horeca, supermarkt, de nieuwe bioscoop en het toekomstige hotel.

We zoeken nu een marktpartij die het noordelijk deel van het EKP-terrein wil kopen en ontwikkelen. Het gaat om het deel tussen de afslag van Nelson Mandelalaan en de Dieze. Een marktpartij die oog heeft voor de ideeën en belangen van de omgeving.

Gegevens:

Plangebied: circa 4,5 hectare
Eigendom: PostNL Real Estate BV
NS Vastgoed BV
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Beoogd gebruik Stedelijk programmamix met
hoofdzakelijke wonen
Aanmelding: Via Tenderned vanaf 15 oktober 2018
Informatie: www.bouwenaandenbosch.nl/
projecten/ekp-terrein
Mailadres: Spoorzone@s-Hertogenbosch.nl

Nieuwe levendigheid

Dankzij de Paleisbrug zijn er diverse ontwikkelingen losgekomen, zoals een vijfsterrenhotel, bioscoop Kinepolis en nieuwe horeca. Die ‘nieuwe levendigheid’ moet ook ontstaan in de rest van de Spoorzone. Congres- en evenementen­locatie Brabanthallen en de bedrijfsverzamelgebouwen van De Gruyterfabriek liggen nu nog wat geïsoleerd aan de rand van het stationsgebied. Door nieuwe investering in de openbare ruimte trekt de gemeente het gebied beter bij de stad. “De bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers verbetert dan aanzienlijk.” Daarnaast willen we ook ruimte bieden aan urban sports & culture.

Station uitbreiden

Het station zelf groeit ondertussen uit zijn jas. Op zich positief, zegt de wethouder, maar hoe kan je het doorontwikkelen? “Hoe ga je om met nieuwe mobiliteitsconcepten? Met meer OV-fietsen, met K&R-plekken, hoe ga je dat doen aan de west- en oostzijde?” Het stationsgebouw zal uitgebreid moeten worden en een extra verbinding over het spoor is ook wenselijk. Hiervoor zoekt ’s-Hertogenbosch de samenwerking met Rijk, provincie, NS en ProRail.

Innovatief bouwen

Als een belegger of ontwikkelaar zich aangesproken voelt tot innovatief ­bouwen met oog voor kwaliteit en duurzaamheid, dan is ‘s-Hertogenbosch de place to be”, besluit Van der Geld. “Veel aandacht voor groen, duurzaamheid en slimme mobiliteitsconcepten. We willen concrete voorstellen. Bijvoorbeeld: woningen met minder parkeerplaatsen dan de norm, maar dan wel met plaats voor ­elektrische deelauto’s. Hiervoor zoeken we partijen die een uitdagend project niet uit de weg gaan en die willen meedenken en meedoen.

IoT Stadslab: denken, delen, doen!

Het IoT (Internet of Things) Stadslab ligt op bedrijventerrein Grasso / Grenco. Hier zijn, naast het Boschveld Ambachten Cemtrum, jonge, innovatieve ICT bedrijven gehuisvest. Het is een technische werkplaats waar bedrijfsleven, studenten en overheid samenwerken, kennisdelen en experimenteren. Het doel is om met technologie en data de fysieke buitenruimte te innoveren. Daarbij richten we ons op het versterken van de kwaliteit, vitaliteit en sociale veiligheid van de openbare ruimte.

Heb je ideeën, vragen of wil je meedoen mee het IoT Stadslab laat het vooral weten en mail naar info@iotstadslab.nl

Meer informatie:

spoorzone@s-hertogenbosch.nl
www.bouwenaandenbosch.nl/spoorzone
Sonja van der Beek
Ontwikkelingsmanager Spoorzone ‘s-Hertogenbosch
Gemeente ’s-Hertogenbosch
s.vanderbeek@s-hertogenbosch.nl
(06) 29 46 96 03

180529_mike_vander_geld_2960_angeline-swinkels
Wethouder Mike van der Geld