Spoorzone Zwolle: verrassend, vernieuwend en bereikbaar

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Spoorzone Zwolle: verrassend, vernieuwend en bereikbaar

Spoorzone Zwolle ligt in het hart van de regio Zwolle, landelijk de economisch best presterende regio van Nederland1 . Dicht bij de historische binnenstad van Zwolle en rondom het station, het tweede ov-knooppunt van Nederland. Het gebied is goed bereikbaar per auto, trein, fiets en bus. Een transformatie moet de Spoorzone en Hanzeland aan de zuidzijde van het station een grondig nieuw aanzien geven. De plannen hiervoor zijn gebundeld in het Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle.

Facelift van het station

Het Ontwikkelperspectief voor het stationsgebied Zwolle beschrijft de ambities die de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, NS en ProRail hebben met dit gebied. Het zet de koers uit voor de komende 15 tot 20 jaar. De afgelopen jaren bouwde ProRail voor de reizigers op station Zwolle al een extra perron voor de Hanzelijn en een nieuwe, bredere tunnel met toiletten en winkels. Ook zijn de spoorlijnen Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen vernieuwd en geëlektrificeerd. Reizigers zien inmiddels de werkzaamheden rondom station Zwolle voor de aanleg van een busbrug en een nieuw busstation.

Maar de facelift van het station en haar omgeving gaat verder: er komen nieuwe iconische stationsentrees en door de bussen te verplaatsen naar het nieuwe busstation aan de zuidzijde wordt het stationsplein aan de noordzijde in zijn oorspronkelijke luister hersteld. Bovendien komt er een grote fietsenstalling onder het Stationsplein aan de noordzijde en een aantrekkelijke, multifunctionele passerelle over het spoor.

In het Ontwikkelperspectief wordt Hanzeland, de wijk ten zuiden van het station, via het stationsgebied verbonden met de historische binnenstad. Hierdoor ontstaat een nieuw groot Zwols centrum met allure. Het station verandert van een stedenbouwkundige barrière in een gebied waar je graag naar toe wilt en dat op een logische wijze de verbinding legt tussen de 19e eeuwse binnenstad en het 21e eeuwse Hanzeland. Benieuwd hoe het stationsgebied eruit kan komen te zien? Bekijk de korte animatie over het Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle op www.zwolle.nl/spoorzone.

Station Zwolle is snelle groeier

Station Zwolle ‘verknoopt’ acht spoorlijnen en is daarmee – na Utrecht Centraal – het tweede station van Nederland. Het aantal treinreizigers op een gemiddelde werkdag zit nu al op 60.000, evenveel als op de stations in Amersfoort, Amsterdam-Zuid, Arnhem, Haarlem en Nijmegen. Met een jaarlijkse reizigerstoename van 8 procent is Zwolle een snelle groeier onder de stations in Nederland. 

Kansen

Deze grondige vernieuwing van het stationsgebied biedt grote kansen voor de transformatie van het omliggende gebied. En iedereen wil erbij zijn. Nu al is de dynamiek groot. Kantoren worden inmiddels getransformeerd naar woningen en Hogeschool Windesheim is samen met startups en andere ondernemers in de Spoorzone actief. Het gebied wordt groener en ambitieuze plannen voor klimaatadaptatie en energietransitie zijn in voorbereiding. Een speciaal hiervoor aangestelde gebiedsmanager bij de gemeente Zwolle stimuleert, faciliteert en begeleidt initiatieven en initiatiefnemers.

Vernieuwende initiatieven van de ondernemers zelf

Spoorzone Zwolle is in trek bij ontwikkelaars, investeerders en ondernemers. Startups, experimentele tech-bedrijven en de creatieve sector kloppen aan met de vraag of ze zich in het gebied kunnen vestigen. De samenwerkende partijen in de Spoorzone kiezen voor dynamiek, creatieve ontwikkelingen, gedoseerd ontplooien en inspelen op de vraag. Voorbeelden van succesvolle vernieuwende initiatieven zijn HanZ aan het Hanzeplein, inmiddels het middelpunt voor ondernemerschap en creativiteit. En BrainZ aan het Lübeckplein, dé plek waar dit ondernemerschap gekoppeld wordt aan studenten van Hogeschool Windesheim. 

De Vrienden van Hanzeland

In de wijk Hanzeland, waar verschillende functies samen komen, hebben betrokken bewoners, eigenaren, ontwikkelaars, onderwijsinstellingen en partners in het gebied zich verenigd in de Vrienden van Hanzeland. Zij hebben een gezamenlijke visie op de identiteit voor Hanzeland gemaakt en voelen zich verantwoordelijk voor de duurzame transformatie van dit gebied, gekoppeld aan alle infrastructurele ontwikkelingen op en rondom het ov-knooppunt. Participatie avant la lettre. Hiermee zijn ze een voorbeeld voor het totale Spoorzonegebied.

“De échte transformatie van de Spoorzone Zwolle gaat nu beginnen. Dit keer geen klassiek top-down proces, maar een ondernemende gebiedsontwikkeling met de voeten in de klei. Samenwerken aan eigenaarschap en ruimte voor
experiment, daar draait het om!”
Thijs van Dieren, mede-eigenaar van CityDeveloper-S,
lid van de Vrienden van Hanzeland. In Spoorzone Zwolle initiatiefnemer van HanZ en BrainZ en daarnaast onder andere al jaren actief als projectdirecteur Strijp-S Eindhoven. 

Visie op Hanzeland

In de visie van de Vrienden ervaar je in Hanzeland het contrast tussen grootschalige stadse elementen en kleine, intieme invullingen. Het contrast tussen oud en nieuw, tussen historie en toekomst, tussen de levendigheid en de rust, tussen binnen en buiten en tussen water en groen. Facetten die tegengesteld lijken, maar in hun samenhang perfect bij elkaar passen. Alles grijpt in elkaar: de architectonische, stedenbouwkundige en energetische invulling plus de mensen die er komen, gaan of verblijven. Het gebied kenmerkt zich door de kernwaarden ‘stoutmoedig anderZ’, ‘verbonden contrast’ en ‘in beweging’. Deze drie kernwaarden geven in hun samenhang Hanzeland als onderdeel van Spoorzone Zwolle een duidelijk onderscheidend karakter ten opzichte van andere gebieden in de stad, de regio en het land.

Aantrekkingskracht

Het gebied dat de Vrienden van Hanzeland nastreven, is er niet een van dertien in een dozijn. Alles wat je er kan doen, wat je er kan beleven, getuigt van lef”, vertelt Anne-Marie Mosterman, gebiedsmanager bij de gemeente Zwolle. “We streven ernaar dat ieder het als een vrijplaats ziet waardoor het gebied voortdurend verandert, zich vernieuwt, verrassend blijft en zich steeds verder ontwikkelt. Op alle momenten van de dag is er wat te doen. Mensen komen en gaan en blijven hangen om elkaar te ontmoeten. Er zijn volop kansen voor mensen met ideeën. Hierdoor oefent dit gebied nu al een aantrekkingskracht uit op investeerders, ondernemers, (toekomstige) bewoners, werkenden en studenten.

Het wenkend perspectief wordt mede bepaald door het op termijn beschikbare bedrijventerrein met een grote variatie aan industriële gebouwen nabij het spoor. Hier kan de creatieve economie zich ontwikkelen, maar ook de nieuwe maakindustrie en de circulaire economie kan hier een boost krijgen. Net als experimentele kunst, evenementen en cultuur. “Dit gebied gaat het vliegwiel van de transformatie worden”, aldus Mosterman.

Randstad, Noord- en Oost-Nederland vlakbij

Op station Zwolle, het tweede ov-knooppunt van Nederland, komen spoorlijnen uit acht richtingen en verschillende belangrijke toegangswegen bij elkaar. Dankzij de € 250 miljoen die ProRail namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de noordelijke provincies in de ‘spoorse’ infrastructuur investeren vanuit het Spoorplan Noord-Nederland, is het noorden vanaf 2021 per trein nóg beter bereikbaar en zijn reizigers vanuit het noorden en oosten straks in een mum van tijd in de Randstad en andersom. Samen met het busknooppunt van 24 haltes vormt station Zwolle het centrum van het regionale vervoersnetwerk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om u in de Zwolse Spoorzone te vestigen? Neem contact op met Anne-Marie Mosterman van de gemeente Zwolle via spoorzone@zwolle.nl of telefoonnummer 14038.