“Spoor- en bargeoperatoren spelen cruciale rol”

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

“Spoor- en bargeoperatoren spelen cruciale rol”

In zijn openingstoespraak op het Intermodal Event van het Havenbedrijf Antwerpen jongstleden onderstreepte havenbaas Jacques Vandermeiren de cruciale rol van barge- en spooroperatoren voor het faciliteren en ontwikkelen van intermodaal transport.

Onder massale belangstelling – meer dan 350 aanwezigen – wees Vandermeiren op de hoogtepunten van het voorbije jaar in de haven met een recordoverslag, de verhuizing van MSC naar MPET, de ingebruikname van de Kieldrechtsluis en het nieuwe havenhuis. Deze recordoverslag brengt echter de nodige uitdagingen mee. Zo is het volgens de CEO van cruciaal belang om de bestaande capaciteit in de haven te optimaliseren om de groeiende volumes te kunnen absorberen. Voor de afwikkeling van de goederenstromen naar het hinterland is een cruciale rol weggelegd voor de barge- en spooroperatoren. “Ons doel is om een snelle goederentransit te genereren door een efficiënte samenwerking tussen barge-, spoor- en wegtransport. Zo kunnen we de supplychain voor de logistieke dienstverleners versterken”, zei Vandermeiren.

Projecten

Om de haven bereikbaar te houden voor alle modi, de transittijden te minimaliseren en het aantal intermodale verbindingen op te voeren, ondersteunt het Havenbedrijf de nodige maatregelen. Pascale Pasmans, hoofd van de afdeling Hinterland & Intermodality van het Havenbedrijf, zette ze op een rij. Wat infrastructuur betreft, verwees ze onder meer naar de ‘dedicated’ behandelingskades voor de binnenvaart die door de terminaloperatoren worden voorzien. Voor het spoorvervoer wordt werk gemaakt van veiliger spoorwegkruisingen en een spooraansluiting naar de containerterminals op Linkeroever. Het wegvoernetwerk op Linkeroever werd grondig heraangelegd en op Rechteroever kregen de wegvervoerders er een truckparking bij.

Efficientieverhogende maatregelen

Voor de verschillende modi werden eveneens efficiëntie verhogende maatregelen genomen. “Het monitoren en het verbeteren van de bargeafhandeling is een topprioriteit. In 2017 starten we een nieuwe pilot met het Centraal Bargeplanningsysteem met alle maritieme terminals”, zo benadrukte Pasmans. Dit jaar wordt ook gestart met ‘electronic advanced reporting’ in het binnenvaartverkeer. Voor het spoor wordt gewerkt aan een uniform serviceprotocol voor spoorvervoer met de containerterminals. In het tweede kwartaal wordt een specifiek ITC-platform voor de railoperatoren opgestart. Belangrijk is volgens Pasmans ook dat de Main Hub opnieuw in gebruik is genomen. De proef met de ‘trucktrailerparking’, die vorig jaar werd opgestart en waar trailers kunnen worden afgezet om ze tijdens de daluren naar hun eindbestemming te vervoeren, blijkt een succes.

Tot slot wees Pasmans op de verschillende projecten die werden opgestart om de connectiviteit met het hinterland te verbeteren en om de bargevolumes te consolideren. In een aparte bijdrage komen we op de verschillende spoorprojecten terug. “Dit jaar willen we ons wat dat betreft focussen op nieuwe spoorverbindingen naar Slovakije en Hongarije en op nieuwe bargeverbindingen naar het zuiden van Nederland”, besloot ze.

Mobiliteit

Wat mobiliteit voor het wegvervoer betreft, zette Chris Coeck, mobiliteitsmanager van het Havenbedrijf, de verschillende korte- en langetermijnprojecten uiteen. Coeck benadrukte dat er vooral werk gemaakt moet worden van een gedragswijziging en degelijke informatie. De strategie daarvoor steunt op vier hefbomen: het indijken van de piekmomenten, vermijden van (leeg)transport, modal shift en sturing via het informeren van de weggebruikers. Zoals reeds vorige maand in Flows aangekondigd, ontwikkelde het Havenbedrijf een dynamische digitale kaart voor het wegvoer op zijn website met onder meer informatie over wegenwerken, real time verkeersinfo, tweets over ongevallen en reisinfo en reistijden van en naar de haven. Daarnaast is er nog de applicatie Truck2Port voor de toegankelijkheid naar de terminals aan het Deurganckdok. Eind van deze maand start hiervoor een testfase.

Spooraanbod vanuit Antwerpen naar Oost- en Centraal-Europa breidt uit

B Logistics, Rail&Sea en Hupac verhogen de frequentie van hun spoorverbindingen vanuit Antwerpen naar Oost- en Centraal-Europa. B Logistics start bovendien een nieuwe verbinding vanop de Main Hub naar Ludwigshafen. De spoorverbindingen naar Oost- en Centraal-Europa waarvan de frequentie wordt verhoogd, werden vorig jaar gelanceerd na een projectoproep door het Havenbedrijf. B Logistics lanceerde een Czech Xpress, Hupac zette een spoorverbinding op naar Polen en Rail&Sea verbond Antwerpen met het Oostenrijkse Linz. Tijdens het Intermodal Event van het Havenbedrijf Antwerpen donderdagavond kondigden de drie aan dat ze hun frequentie optrekken. Hupac maakt drie roundtrips per week vanop de Combinantterminal in de haven van Antwerpen naar Warschau/Pruskow. Silvio Ferrari, director Shuttle Net Northeast Europe bij Hupac, kondigde een uitbreiding aan van de verbinding vanaf maart met twee roundtrips tussen Antwerpen en Slawkow. In Polen zijn er aansluitingsmogelijkheden naar andere bestemmingen. Rail&Sea, dat samen met tractiepartner RailTraxx de verbinding vanuit Antwerpen naar Linz aanbiedt met drie roundtrips per week, trekt de frequentie op naar vier roundtrips. “We werken eraan om er een dagelijkse verbinding van te maken”, onderstreepte Edwin Moehlig, managing director van Rail&Sea in Antwerpen. In Linz zijn er aansluitingsmogelijkheden naar Oost-Europa. “Wat we hieruit leren is dat spoorvervoer een havenshift mogelijk maakt en dat co-existentie tussen spooroperatoren mogelijk is”, zei Moehlig. Hij onderstreepte dat deze verbinding niet mogelijk is zonder de steun van de industrie en het Havenbedrijf. Wat de kosten van de ‘last mile’ betreft, ziet hij een rol weggelegd voor spoornetbeheerder Infrabel. Geert Pauwels, CEO van B Logistics legde uit hoe een combinatie van martieme en continentale containers  voor een rendabele spoorverbinding kan zorgen. De Main Hub, die weer in gebruik genomen is, staat in verbinding met de maritieme terminals en het vormingsstation Antwerpen-Noord met 215 punten in België. “De bundeling van de goederenstromen op een locatie laat ons toe om de frequentie van de verbinding naar Tsjechië op te trekken van drie naar vijf vertrekken”, stelt Pauwels.

Ludwigshafen

“Het is onze echte droom om de haven van Antwerpen verder te verbinden met de rest van Europa”. Om die ambitie kracht bij ze zetten kondigde Pauwels een nieuwe verbinding aan vanaf de Main Hub naar de containerterminal van Contargo in Ludwigshafen met vier vertrekken per week.  Er worden zowel maritieme als continentale containers meegenomen. “We moeten dit doen om niet vast te staan op de Ring”, besloot hij.

MSC

Dat intermodaliteit een topprioriteit is voor de Antwerpse haven heeft in grote mate te maken met de verhuizing van MSC naar MPET aan het Deurganckdok. “Intermodaliteit is enorm belangrijk voor MSC. We haalden in 2015 reeds onze modalsplitdoelstellingen voor 2020”, onderstreepte Marc Beerlandt, CEO van MSC Belgium. “De grote consolidatie van containervolumes aan het Deurganckdok zorgde de voorbije maanden voor een aantal ‘hick-ups’, zei hij. De MSC-topman wees er echter op dat wekelijks zo’n 10.000 teu per trein, barge en truck tussen Linker- en Rechteroever over en weer reizen. Het aantal trucks bereikt pieken van 3.000 per dag. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt momenteel 70 minuten. De binnenvaart beschikt over een ‘dedicated’ kade van 140 meter. “We ontvangen 830 barges per maand, maar het probleem is dat het telkens maar om 1 tot 10 moves gaat per call. In feite hebben we 80 moves per call nodig. Samen met de barge operators en de truckers bekijken we hoe we dit kunnen oplossen”, stelde Beerlandt. Hij verwees ook naar het onlangs aangekondigde initiatief ‘Deurganckdok open around the clock’ om de aan- en afvoer van containers beter over de tijd te spreiden. Daarnaast kondigde hij de lancering aan van ‘Port Pass’, een tool voor vereenvoudigde end-to-enddocumentatie, waarmee lading zonder voorafgaande douaneregistratie naar de haven kan gebracht worden. Binnen enkele maanden neemt MPET ook een nieuwe repairshop grenzend aan de terminal in gebruik. Daar zullen lege containers kunnen opgeslagen worden.