Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Samen werken aan de toekomst in logistieke topregio West-Brabant

Verbinden, verslimmen en verduurzamen, dat is het credo voor West-Brabant als logistieke hotspot tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat gebeurt aan de hand van een logistiek programma dat is ontwikkeld door regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant. Hanneke Bruinsma van REWIN: “We moeten samenwerken om voorop te blijven lopen.

West-Brabant is de draaischijf voor veel maritieme en continentale goederenstromen en kent veel logistieke bedrijven en verladers. Teammanager Vestigen Guido van Liefland: “De USP’s van de perfecte ligging tussen de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam, de multimodale ontsluiting, de vier luchthavens op minder dan een uur rijden; dat is allemaal waar en ook wel genoegzaam bekend. Om voorop te blijven lopen, brengen we dat een stap verder met een logistiek programma waarin overheden, onderwijs en ondernemers samenwerken.

Kennis samenbrengen en verrijken

Onderdeel van de visie van het bedrijf is, dat ‘alles wat wrijving geeft, in eigen huis gebeurt’, zegt Verhoef. “We willen grip op het hele proces. Vanuit die visie is ongeveer twaalf jaar geleden de engineeringsafdeling opgezet. Kort daarna zijn we ook begonnen onze eigen heipalen te maken. Dus nu doen we de totale onderbouw: van weiland tot ankerbout.

Flexibel en snel

Robotisering is zo’n speerpunt, zegt programmamanager Logistiek Bruinsma. “Neem TGW dat zich richt op het automatiseren van interne logistieke processen. TGW wilde graag naar West-Brabant komen, omdat het dan dicht bij zijn afzetmarkt zit. Vier jaar geleden startte het bedrijf hier met twee medewerkers, nu groeit het gestaag door naar zo’n tachtig medewerkers. Daarnaast sluit robotisering als thema mooi aan op die andere West-Brabantse speerpunten: hightech maintenance en agrofood. Binnen de regio brengen we die kennis samen, verrijken die en laten het weer terugvloeien naar de markt. Dat doen we met de bedrijven en met het onderwijs. Hier zie je dat verbinden, verslimmen en verduurzamen goed samenkomen.

Ketenregie

Met het vervoeren van goederen van A naar B maak je tegenwoordig het verschil niet meer. Ketenregie, daar draait het nu om. Bruinsma: “De sector praat al jaren over ketenregie, maar het daadwerkelijk implementeren ervan is niet eenvoudig.” Reden om het onderwerp slimmer samenwerken op basis van data mee te nemen in het programma in de vorm van het DALI-project: Data-science voor Logistieke Innovatie. De resultaten van een onderzoek naar de beschikbaarheid van data in de logistieke keten, inclusief de kansen die de data bieden, zijn gebundeld in een white paper. Inmiddels zijn er achttien bedrijven die in DALI-verband met data aan de slag willen. Bruinsma: “Daar moeten nieuwe, generieke oplossingen en/of businessmodellen uit voortkomen. Daarmee kunnen afstudeerders vervolgens weer aan de slag, zodat de nieuwe kennis terugvloeit naar het werkveld in de regio.

Beschikbare kavels in West-Brabant

West-Brabant beschikt nog over een aantal interessante kavels. De grootste is zonder meer het oude Philips-terrein (120.000 m2) in Roosendaal. Op haventerrein Moerdijk is op Industrial Park nog circa 80 hectare beschikbaar voor logistieke bedrijvigheid. Voor de 140 hectare van Logistiek Park Moerdijk is het wachten nog op de afhandeling van de planologische procedures, waarschijnlijk medio dit jaar. Nieuw-Prinsenland langs de A4 bij Dinteloord is prima geschikt voor agro- en food gerelateerde logistiek. Daarnaast zijn er diverse kleinere kavels beschikbaar tussen de een en vijf hectare, verspreid over de regio. En dan zijn er nog enkele projectontwikkelaars die kavels en/of gebouwen ‘in de aanbieding’ hebben, zoals in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda.

Stevig platform

Een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat met regionale logistieke bedrijven, onderwijs en overheid is opgezet, is CONNECTED West-Brabant. Bruinsma: “Het is een stevig platform dat besluit welke onderwerpen er opgepakt worden. Denk aan thema’s als het vergroten van de instroom in het logistieke onderwijs, gezamenlijke deelname aan de vakbeurs in München en lobbyen voor het aanpakken van infrastructurele knelpunten. CONNECTED is een samenwerkingsverband dat de regio versterkt.” Mede dankzij een werksessie van CONNECTED met onderwijs en bedrijven komt er een mbo-4 opleiding Manager Transport & Logistiek in Roosendaal. Van Liefland geeft nog een voorbeeld van de regionale samenwerking. “Het feit dat Woensdrecht is uitgekozen voor de opslag en distributie van reserveonderdelen voor de F-35 zegt ook wel iets over de unieke positie en het DNA van onze regio. Want het ging bij de keuze niet alleen om de geografische ligging, maar ook om de unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, defensie en douane.

Verslimmen, verduurzamen en gezamenlijk optrekken door overheid, bedrijfsleven en onderwijs zijn de belangrijkste voorwaarden om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, zegt Van Liefland: “Het logistieke programma zorgt ervoor dat West-Brabant ook in de toekomst een innovatieve en sterke logistieke topregio blijft waar bedrijven zich graag vestigen. Van samen werken rond data, het promoten van de modal shift tot het vinden van huisvesting voor arbeidsmigranten; we zetten samen onze schouders eronder.

Logistiek Programma West-Brabant

Het logistieke programma vormt de basis voor een triple helix samenwerking om het logistieke ecosysteem in West-Brabant te verslimmen en te verduurzamen. Multimodaliteit, robuuste (digitale) infrastructuur, modern marktgericht onderwijs en voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten maken van West-Brabant een innoverende logistieke topregio. Onze focus ligt op het doorontwikkelen van ketenregie en van innovatieve en complexe VAL/VAS-activiteiten.

Meer informatie:

www.connected-westbrabant.nl