Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Regio FoodValley Groeiende innovatiekracht pluimveesector

Als onderdeel van Regio FoodValley draagt Barneveld bij aan de ontwikkeling van een Europese en op termijn wereldwijde topregio met internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven, kennis- en onderzoekinstellingen voor duurzame en gezonde voeding. “Gerenommeerde grootbedrijven, zoals machinebouwer Moba, Janssen Poultry Equipment, Impex Drinksystemen en Van Ravenhorst Carrosseriebouw exporteren al jaren wereldwijd vanuit Barneveld,” bevestigt Gerard van den Hengel, wethouder van onder meer Economische Zaken van de gemeente Barneveld. “Vele innovaties zagen hier het licht in nauwe samenwerking met zowel lokale praktijk- en hbo opleidingen, als met de op zo’n twintig autominuten afstand gelegen Wageningen University & Research (WUR). Onze veerkrachtige agrariërs maken steeds meer gebruik van vooruitstrevende technologieën en bieden kansen voor samenwerking met hoogopgeleide professionals en ‘cross overs’ voor deze sector. Het Rijk, de provinciale overheid en de gemeente zijn eveneens bereid om te investeren in de toekomst van deze sector.” Agrofood en food logistics zijn twee belangrijke pijlers voor de economie van het logistiek gezien strategisch tussen de A12, A1 en A30 gesitueerde en duurzaam ruimte creërende Barneveld.

Perspectief

Van den Hengel ziet forse perspectieven voor de pluimveesector. “Pluimvee heeft een gunstige CO2 ‘foodprint’, die zowel kenmerkend is voor de kip, als voor de nieuwste milieuprestaties van de ondernemers,” zegt hij. “Eieren bevatten veel als goed gedefinieerde eiwitten. Ze worden zelfs gebruikt voor de productie van vaccins tegen griep. Ten opzichte van andere vleessoorten is kippenvlees verder goedkoop, cultureel gezien het minst omstreden en voor vrijwel iedereen smakelijk. Daarnaast is het houden van kippen op grote tot kleine schaal mogelijk. Kippenvlees speelt dus een steeds belangrijkere rol in de oplossing van het voedselvraagstuk. Pluimvee beslaat mondiaal al 40% van de vleesconsumptie. Met een sterk groeiende wereldbevolking  blijft ook de vraag naar eiwitten explosief toenemen. Daarom is denken vanuit de gezondheid voor mens en dier essentieel. en focust ook het Barneveldse Poultry Expertise Centre (PEC) met experimenten op vernieuwingen. Hier komen innovaties tot stand voor een duurzame, veilige en diervriendelijke productie, waar iedereen baat bij heeft.

Snelle progressie

PEC trekt als opleidingscentrum ook internationale studenten, die vervolgens terugkeren als klant,” zegt Jos Berkvens, senior beleidsmedewerker Economische Zaken en Bedrijfscontacten van de gemeente Barneveld. ”PEC vormt een Europees centrum voor alle landen, waar de pluimveesector op zich te klein is om op nationaal niveau te komen tot snelle, hoogwaardige progressie. Zo werken bedrijven en kennisinstellingen binnen PEC in het Poultry Innovation Lab aan het testen en demonstreren van innovaties. De reductie van antibioticagebruik is bijvoorbeeld al daadkrachtig opgepakt. Betere huisvestingsystemen en sterk verbeterde hygiënemogelijkheden maken het gebruik ervan minder nodig. We hebben onlangs het eerste bewijs geleverd dat met een nieuw type stalvloer geïnfecteerde kippenpootjes tot het verleden kunnen behoren. Zo worden gezonde kuikens robuuste kippen, die garant staan voor nog malser vlees. Alle pluimvee aspecten tot en met energiebesparing, ventilatiesystemen, ongediertebestrijding en brandveiligheid komen hier aan de orde. PEC vormt in feite de ‘showcase’ van de groeiende, ultramoderne pluimveehouderij en eigentijdse, aanverwante bedrijvigheid.

Het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld is een samenwerkingsverband van bedrijven, rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en kennisinstellingen, die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector. Het centrum bundelt expertise van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven en benut dit als kennis- en trainingscentrum voor zowel de nationale als internationale pluimveesector. Zo ontving PEC afgelopen jaar een subsidie van 1,2 miljoen euro van de Provincie Gelderland. Met dit bedrag kan het centrum doorontwikkelen tot een internationaal opleidings- en kenniscentrum voor de pluimveesector.

Poultry Expertise Centre

Werkgelegenheidsfactor

In de verwachte werkgelegenheidsgroei en additionele vraag naar bedrijventerreinen kan de gemeente Barneveld zich facilitair opstellen. Berkvens: “We bieden een goed werk- en woonklimaat en versterken de internationale positie van ons export- en kennisland om arbeidspotentieel aan ons te binden. Niet in de laatste plaats via vooruitstrevend onderwijs en een Europese netwerk. Zo werken bij  de veelzijdige opleider Aeres Barneveld vmbo, mbo. hbo en praktijkcentrum al ruim een decennium samen aan de ontwikkeling van een duurzame, gezonde wereld. De vooraanstaande school heeft als enige in Europa ook een dierentuinstatus. Jongeren werken en leren er letterlijk tussen de dieren, terwijl zij via convenanten met het lokale bedrijfsleven maximale praktijkervaring kunnen opdoen en gebruik maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Ondanks het snelle uitgiftetempo van nieuwe bedrijfsgronden voor starters, uitbreidende lokale en regionale bedrijven zijn er nog legio aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor nieuwkomers op onder meer de uitbreiding van Harselaar. Alle bedrijventerreinen bieden uiteenlopende voorzieningen en een uitstekende infrastructuur. “Een verdere kijk in de Barneveldse keuken levert zonder twijfel onvermoed aantrekkelijke gezichtspunten op voor zowel potentiële, toekomstige vestigers als nieuwe beroepsbevolking.” aldus een gastvrije Van den Hengel en Berkvens.

Recentie inovaties pluimveesector

 • Vergroten voedselveiligheid
 • Verbetering dierenwelzijn, waaronder doeltreffende dierziektenbestrijding
 • Reductie fijnstofontwikkeling
 • Reductie antibioticagebruik
 • Ontwikkeling hoogwaardige ICT-oplossingen
 • Vernieuwingen in stal- en slachterij-inrichting
 • Vernieuwingen in fokmethoden
 • Verbetering diervoeding en verdovingsmethoden bij slachting
 • Ontwikkeling stal- en systeemconcepten
 • Kennisbundeling en -transparantie
 • Intensieve samenwerking binnen de bedrijfskolom
 • Optimalisering duurzaamheid