Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Transitie in de agrarische sector

Met de toenemende wereldbevolking blijft ook de vraag naar eiwitten explosief stijgen. Daarnaast dwingen de voor de nieuwste milieuprestaties te verbeteren CO2 ‘foodprint’ én de aanscherpende criteria voor het welzijn van mens en dier tot vernieuwingen en circulariteit. Agrifood Capital stimuleert bedrijven tot transitie in de agrarische sector. De inzet van technologieën en technieken moet leiden tot innovatieve, uitrolbare concepten. Het Brabantse Protix startte hiermee al bijna een decennium geleden.

Protix bewijst dat de voedingswaarde van insecten een oplossing kan bieden voor dreigende voedseltekorten, welzijnsvraagstukken, de reductie van afval en overbevissing. “In het besef dat de natuur niet zomaar kan blijven geven, ontwikkelen wij duurzame eiwitten als alternatief voor vismeel en diervoedingssupplementen,” bevestigt Roel Boersma, sales director van Protix. “Plantaardige voedselresten zetten we om via insecten. Die vormen onze omvangrijkste levende biomassa en kunnen op grote schaal worden gekweekt. Vooral de larven van de zwarte soldatenvlieg bevatten veel eiwitten en vetten. Deze vlieg eet niet. Dat betekent dat de larf heel veel voedsel in zich moet opslaan. We kweken deze larven met restromen uit de groente- en fruitsector. Zowel de larven zelf als de daarmee geproduceerde eiwitten en vetten worden gebruikt voor de duurzame teelt van (pluim)vee en vis.

Oerei

Dankzij een concept van Protix kunnen supermarkten tegenwoordig hun klanten het Oerei bieden. Boersma: “Het Oerei is gelegd door een kip die naast granen en zaden levende larven eet. De kip krijgt daarmee exact datgene wat ze nodig heeft: haar ‘oerdieet’, waarnaar ze van nature graag scharrelt. Ze verveelt zich niet en pikt haar soortgenoten niet. We bereiken hiermee niet alleen natuurlijk gedrag en smakelijke eierdooiers, maar ook een verbeterd welzijn. De kippen zijn minder vaak ziek.” Bovendien besparen de insecten op de import van soja. “De sojateelt veroorzaakt in Zuid-Amerika nogal wat problemen,” weet Boersma. “Zo is voor de productie van 1 miljoen eieren ongeveer 35.000 kilogram soja nodig, wat ongeveer overeenkomt met 10 hectare oerwoud, de longen van onze aarde. Ook het transport ervan is niet bevorderlijk voor het milieu. Onze larven maken dus een fors verschil.

Friendly Fish

De visteelt is eveneens gebaat bij een concept van Protix. Boersma: “Met de larven van de zwarte soldatenvlieg produceren we eiwitpoeder dat bruikbaar is als ingrediënt in de aquacultuur. Dat betekent dat viskwekers geen vismeel uit wilde vis meer hoeven te gebruiken. Doorgaans is voor één kilo kweekvis één kilo wilde vis nodig. Het insecteneiwit spaart dus de oceanen en beperkt de vernietiging van ecosystemen. In Noorwegen wordt ons insecteneiwit al ingezet voor de kweek van zalm.

Agro As de Peel

Voor de noodzakelijke transitie in de agrarische sector biedt de regio Noordoost-Brabant een proeftuin voor innovaties in Uden en omgeving. AgriFood Capital verbindt daarbinnen partijen met onder meer Agro As de Peel. Deze 35 hectare grote proeftuin moet het voorbeeldgebied worden van de voedsel- en biomassaproductie van de toekomst. De focus van de vernieuwingen ligt op duurzame primaire productie, bodemverbetering en verdrogingsbestrijding, verbinding met de natuur, gezondheid en economie en energieneutrale productie.

Protix houdt zich op Agro As de Peel sinds 2017 bezig met teeltproeven met gewassen en onderzoek naar bodemverbetering. Boersma: “Ons onderzoek omvat een vijfjarige bodemproef om het effect van compost en insectensubstraat op de bodemkwaliteit te meten. We bekijken dus in hoeverre te intensief gebruikte landbouwgrond in kwaliteit kan stijgen met het substraat dat overblijft, nadat insectenlarven zich hebben gevoed.

Het eerst proefjaar laat al positieve resultaten zien, volgens Boersma. “Zo is bijvoorbeeld de opbrengst van bospeen iets verhoogd,” zegt hij. “Of we het gehalte aan organische stof in de bodem verhogen, komen we over enkele jaren te weten. Op het gebied van transitie zijn verder nog veel stappen te nemen. Met onze tweede vestigingslocatie in Bergen op Zoom kunnen we onze onderzoeken en productie flink uitbreiden.

Aan de innovatieprojecten op de proeflocatie Agro As de Peel van AgriFood Capital levert ook de Provincie Noord-Brabant een bijdrage.

Protix

Protix in Dongen produceert hoogwaardige eiwitten en vetten uit insecten, die met voedselresten worden gekweekt. Deze duurzaam, lokaal verkregen eiwitten vormen een belangrijk onderdeel van de ingrediënten van (pluim)vee- en visvoeder en vervangen steeds meer internationale soja en dierlijke eiwitten. Daarnaast doet het Nederlandse agritechbedrijf onderzoek naar innovatieve verbetering van landbouwgronden.

Protix profileerde zich vier jaar geleden al als één van de meest veelbelovende technologiepioniers ter wereld, volgens het vooraanstaande World Economic Forum. Recente successen resulteren momenteel in de nieuwbouw van een tweede, 14.000 m2 grote locatie op bedrijventerrein Theodorushaven in Bergen op Zoom, die naar verwachting in 2019 operationeel is.

AgriFood Capital

De stichting AgriFood Capital is een regionaal samenwerkingsverband waarin zeventien gemeenten, twee waterschappen, ondernemers en onderwijsinstellingen participeren. De overheden, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen willen Noordoost-Brabant ontwikkelen tot een (inter)nationale top­regio in agrifood in 2020.

De agrifood sector is de belangrijkste motor van de regionale economie. Al laat deze momenteel een aanzienlijk groei zien, uitdagingen zijn er nog legio. Zo krijgt het bedrijfsleven stimulansen om zorgvuldiger om te gaan met energiebronnen en grondstoffen, en daarvoor duurzame oplossingen te vinden op het gebied van voeding en gezondheid. Uitgangspunten van de projectaanpak van AgriFood Capital zijn: maatwerk, praktijk­gericht aansluiten, subsidie en kennisuitwisseling.

Meer informatie:

Protix B.V.
Roel Boersma, sales director
Roel.boersma@protix.eu
06 – 2157 4603
0162 – 782 501

www.protix.eu