Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Congres ‘Ports and the City: Smart and healthy’

Binnenvaarttransport is een onmisbare manier om het vervoer van vrachtgoed soepel te laten verlopen tussen hoofdhavens als Amsterdam, Rotterdam, Zeeland en Antwerpen én het Europese randgebied. Drie van de negen corridors van het Trans-Europese vervoersnetwerk zijn afkomstig van of eindigen in Nederland. Nijmegen, uitgeroepen tot de European Green Capital van 2018, ligt aan een van deze corridors: de Rijn-Alpen Corridor.

De Europese Groene Hoofdstad Nijmegen 2018 is het decor waar op 12 en 13 april de internationale conferentie ‘Ports and the City ‘Smart and Healthy’ gehouden wordt. Nijmegen ligt aan de druk bevaren rivier de Waal en grijpt -in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat- de kans om de binnenvaartsector, havenbedrijven, verladers, wetenschappers en bestuurders van verschillende lagen en de Europese commissie bij elkaar te brengen om zo een belangrijke stap te zetten richting een duurzame toekomst voor de binnenvaart. Minister Cora van Nieuwenhoven van Infrastructuur en Waterstaat licht toe wat route is, voor de korte én de lange termijn.

Er zijn talrijke redenen voor zowel de sector als de havenstad de stap voorwaarts te maken in het transitieproces naar zero-emissie brandstoffen. Naast de logistieke en economische overwegingen -de ruimte in de steden wordt steeds schaarser en de wegen slibben dicht- zijn ook de klimaatdoelen aan de orde. Het regeerakkoord noemt een substantiële reductie van CO2 uitstoot in de komende periode. Dat geldt voor de hele transportsector, dus ook voor de binnenvaartsector.

Binnenhavens in heel Europa ervaren in toenemende mate de druk van de oprukkende stad. Naast de werkzame haven worden de gebieden aan het water steeds meer gebruikt voor woningbouw, recreatie en horeca. Hoe gaan de steden om met alle functies die samen komen in het binnenhavengebied? Hoe borgen steden dan een schone en veilige leefomgeving en een goede luchtkwaliteit? De uitdaging is om de havengebieden –waar zoveel functies samen komen- duurzaam en toekomstbestendig in te richten.

Hoe havensteden in onze buurlanden dit voor elkaar krijgen laten Duisburg, Antwerpen en Gent op het Congres zien. In opdracht van het programma Slimme en Gezonde Stad (Ministerie I&W) heeft het ontwerpbureau ‘De Urbanisten’ een voorschot op de toekomst genomen en presenteren tijdens het congres ontwerpen van de binnenhavens van Arnhem en Deventer van de ‘toekomst’.

Electrische binnenvaartschepen

Een breed scala aan workshops wordt aangeboden zoals de eerste ‘full-elektric’ binnenvaartschepen –de Portliner- gebouwd door een Nederlandse scheepsbouwer. Het waterstof platform gaat dieper in op de onlangs gepresenteerde ‘Waterstof roadmap’; wat zijn de kansen voor de binnenvaart? Tevens wordt ingegaan op financieringsmogelijkheden.

Bezoekers van het congres worden aan het eind van de middag op 12 april getrakteerd op een rondvaart op een full-elektric rondvaartboot; de ‘Tesla’ onder de rondvaartschepen om het ‘Ruimte voor de Rivier- project; de Waalsprong’ vanaf het water te bewonderen.

Blijft u op de hoogte van het Congres Ports and the City en voor aanmelden: www.portsandthecity.nl

Ondernemers in de binnenvaart hebben mij verzocht de diverse beleidslijnen voor klimaat, energie, transport en de leefomgeving te integreren. Zij willen de onzekerheden die voortkomen uit de huidige beleidslijnen uit de weg ruimen en toewerken naar een beleid voor radicale vergroening. Zodoende hebben we gezamenlijk een nieuwe stip op de horizon gezet: een energieneutrale en zero-emissie binnenvaarttransport in 2050. Dit kunnen we niet alleen. De Europese Commissie speelt hierin een cruciale rol, namelijk voor het smeden van paneuropese oplossingen voor paneuropese problemen.
Het klimaatakkoord heeft ons op een duidelijk pad gezet om van 1990 tot 2050 emissies te reduceren. Ik verwacht dat we in Nederland nog voor de zomer van 2018 gezamenlijk een tussendoel kunnen overeenkomen voor CO2-emissies in 2030. Ik streef hierbij naar een Green Deal-aanpak, met talloze stakeholders in de logistieke sector en partijen die te maken hebben met watertransport, een deal die eind 2018 afgerond moet worden. Het congres Ports and the City biedt hierin een uitstekend platform om de discussie aan te gaan met deze stakeholders, niet alleen uit Nederland, maar ook uit buurlanden in de stroomgebieden van de Rijn, de Maas en de Schelde.

Voor nu wens ik de stad Nijmegen en alle betrokkenen van de organisatie van het congres Ports and the City veel succes om van het opzetten van deze Green Deal een belangrijke mijlpaal te maken.’

cora-van-nieuwenhoven-1