Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Harlinger haveneconomie verandert

De oprichtingsakte werd net nog voor de Kerst vorig jaar getekend, waarna de haven van Harlingen het nieuwe jaar verder ging als NV Port of Harlingen. Losgemaakt van de gemeentelijke ketenen moet de enige Friese zeehaven zich verder ontwikkelen en commercieel beter op de kaart zetten. “De haveneconomie zal er anders gaan uitzien.

Wie op de Waddenpromenade in Harlingen is, wil maar één ding en dat is vooral de boot naar Terschelling en Vlieland niet missen. De doorsnee toerist zal weinig oog hebben voor de andere activiteiten die aan de Harlinger haven zijn gebonden. Neem bijvoorbeeld de overslagactiviteiten, de visserij en -verwerking, de scheeps- en megajachtbouw, de industrieën van zand- en grindhandel en de betonfabriek. Paul Pot, de kersverse directeur van Port of Harlingen die overkwam uit Amsterdam, weet wat hem te wachten staat. Harlingen moet een professionele haven krijgen waar ruimte is voor meer werkgelegenheid, waardecreatie en efficiënt beheer. “We gaan als één slagvaardig bedrijf mee in de vaart der volkeren in zowel de dienstverlening als de exploitatie van het haventerrein”, zegt Pot die de gemeente nu als enige aandeelhouder van het havenbedrijf kent. 

Investeringen

Meer werkgelegenheid en waardecreatie trekken de aandacht in de plannen. Dat betekent dat de Harlinger haven aantrekkelijk wil blijven voor bedrijven en de visserij. “We sturen duidelijk op het versterken van de ketens”, benadrukt Reiner de Vries die business development manager is. “Denk bijvoorbeeld aan havengebonden activiteiten als de visverwerking. Het uitgeven van havengrond hoort dus bij de waardecreatie, maar dat doen we voortaan in erfpacht. Naast de haven- en kadegelden die we incasseren, moet de erfpacht voor constante inkomsten zorgen in ons businessmodel. Daarmee ontstaat een solide basis voor investeringen die we willen doen, bijvoorbeeld in de haveninfrastructuur.

Erfpacht

Directeur Pot weet dat ondernemers niet meteen enthousiast zijn om erfpacht te betalen voor de kavel waarop hun bedrijf komt. Het bezit van de grond is voor hen zakelijk interessanter. Pot zal dan ook de boer op gaan om de voordelen van dit bruikleensysteem duidelijk te maken. Kern van zijn verhaal is dat erfpachtconstructie de Port of Harlingen veel meer grip geeft op de positionering en het gebruik van de haven. En dat is volgens Pot ook ten voordele van de bedrijven. “Ze hoeven geen havenvreemde activiteiten te vrezen of zien dat verkochte grond als investering braak blijft liggen of als loodsopslag wordt gebruikt. We kunnen met erfpacht dus veel beter sturen en de waardecreatie aanjagen. Je kunt per slot van rekening een haven maar één keer aanleggen.” In Harlingen ligt nog 20 ha grond om uit te geven. Daarnaast heeft het verzelfstandigde havenbedrijf de ambitie om maximaal 20 ha te herontwikkelen.

Projecten

Aan daadkracht en energie geen gebrek in het Harlinger havenbedrijf. Een aantal nieuwe projecten begint vorm te krijgen. De aanleg van de zogenoemde zaagtandsteiger is er een van. Daar kan over een tijdje de nieuwe generatie vissers­schepen met de achterkant aanmeren en de lading lossen. “We kijken ook naar het uitbreiden van de zand- en grindhandel, en het faciliteren van scheepsafbouw en projectmatige overslag. Ik geef het voorbeeld van een mogelijk nieuw windmolenpark in Noord-Nederland waarvan de onderdelen kunnen worden overgeslagen in de Harlinger haven”, aldus directeur Pot. Zijn collega De Vries ziet me genoegen hoe druk het is bij de scheepswerven en hoe de jachtwerfactiviteiten verder groeien. Ook het verbouwen van bedrijfsschepen naar luxe megajachten blijkt een groeimarkt te zijn.

Voor de Port of Harlingen is de stip aan de horizon een robuust en aantrekkelijk havenbedrijf met een professionele houding en een gestage duurzame groei. De Vries kijkt naar zijn directeur: Over een paar jaar moeten we tegen elkaar zeggen: “die verzelfstandiging had veel eerder moeten plaatsvinden!

Toeristisch aantrekkelijk, cultuurhistorisch boeiend en met een duurzame economie. Dat is wat het Rijk voor het Nederlandse Waddengebied voor ogen heeft. Dat perspectief is verpakt in de Gebiedsagenda Wadden 2050. Voor de Port of Harlingen zijn de opties voor de Wadden “een hele uitdaging”. Hier komt de haveneconomie versus de natuur om de hoek kijken. Baggeren van de vaargeul en de visserij zijn niet meteen activiteiten die op een warm onthaal kunnen rekenen bij de beleidsmakers voor de Wadden. Overleg moet het begin van mogelijke oplossingen zijn, vinden ze in Harlingen.

Gebiedsagenda Wadden

Veelzijdig en complementair

De NV Port of Harlingen is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en exploitatie van de haven in Harlingen. Veelzijdigheid, waarbij veel bedrijven complementair aan elkaar zijn, is de kracht van Port of Harlingen die ruimte biedt aan zowel scheepsbouw/reparatie, visserij, offshore als logistieke bedrijven. Met de verzelfstandiging is gehoor gegeven aan de roep van het bedrijfsleven en de rederijen voor een zakelijker en meer commerciële aanpak van de haven. De Port of Harlingen houdt zich naast het beheer en onderhoud van de haveninfrastructuur en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen ook bezig met de exploitatie van de vaarwegen en de ligplaatsen. Bij het bedrijf werken 15 mensen, in het seizoen aangevuld met vijf brugwachters. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een flexibele schil van specialisten.

Meer informatie:

Kerngetallen Port of Harlingen
Industriehaven: 130 ha bruto
Overslag: zeevaart 1,7 miljoen ton, binnenvaart 2,4 miljoen ton (totaal 4,1 mln)
Directe werkgelegenheid: 1.418 personen
Toegevoegde waarde: € 130 miljoen
Aantal bedrijfsvestigingen: 168

Voor inlichtingen:

Port of Harlingen

Postbus 225, 

8860 AE Harlingen

Tel. 0517 – 723 333

 

Paul Pot
Paul Pot
PoH Logo PORT OF HARLINGEN