Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Port of Deventer groeimotor voor duurzame economie

Midden-Brabant is de eerste regio met een concrete invulling en uitvoering van het landelijke sectorplan Transport en Logistiek en onderscheidt zich op nationaal niveau met daadkracht in verbinden, verbreden en vernieuwen. De stichting Logistiek Midden-Brabant maakt zich momenteel sterk voor de gewenste imagoverbetering van de sector, het behoud en de ontwikkeling van het logistieke arbeidskapitaal en het initiëren en stimuleren van innovatieve logistieke ideeën.

BCTN uit Nijmegen en Vos transport uit Deventer realiseren samen een bargeterminal in de haven van Deventer. De containeroverslag wordt naar verwachting in 2020 in gebruik genomen. De komst van de containerterminal versterkt de sleutelpositie van Deventer in het Trans-Europees hoofdnetwerk van spoor-, auto- en waterwegen (TEN-T). Deventer wordt opgenomen in het netwerk van BCTN en gaat frequente verbindingen onderhouden met Rotterdam en Antwerpen.

Met de vestiging van de containerterminal geven BCTN, Vos Transport, samen met Port of Deventer en bedrijven uit de regio en de provincies Overijssel en Gelderland, een stevige impuls aan duurzaam vervoer via het water. De overslag is belangrijk voor bedrijven uit de Cleantech Regio in een straal van ongeveer 30 kilometer (de driehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen).

Elektrische binnenvaartschepen

BCTN zet volledig in op duurzaam bargevervoer. Het eerste elektrische containerbinnenvaartschip wordt al in oktober 2018 opgeleverd. Met een lengte van 90 meter en breedte van 11,50 meter vervoert dit containerschip straks 120 containers op duurzame wijze. Het schip vaart in eerste instantie nog op basis van dieselelektrische voortstuwing. Door de ontwikkelingen op de accumarkt kunnen vanaf 2020 barges volledig elektrisch varen. “Uiteindelijk gaan we de dieselelektrische voorstuwing vervangen door de meest efficiënte brandstofcellen van waterstof en accu’s, zodat onze barges volledig elektrisch varen”, aldus Joop Mijland, Managing Director.

Lean & Green

Vos Transport behoort in ons land tot de top van bedrijven die duurzaam ondernemen. Managing director Jules Menheere: “Ons hele wagenpark bestaat nu uit euro6 trekkers. Op het dak van onze loods liggen 1300 zonnepanelen en we onderzoeken nu de mogelijkheden om het transport van en naar de containerterminal elektrisch te gaan uitvoeren”. Voor zijn duurzaamheidsinspanningen kreeg Vos onlangs de 2de Lean & Green Star.

BCTN kreeg eerder dit jaar als enige terminal in het achterland ook de 2de Lean & Green Star, een erkenning voor bedrijven die een duidelijke bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

No. 20 logistieke hotspots

Deventer is een ideaal en multimodaal distributieknooppunt tussen Randstad en Ruhrgebied en Scandinavië en Zuid-Europa. Dat komt door de strategische ligging aan de rijksweg A1 en de nabijheid van de A50. Daarnaast is het havengebied met een grote capaciteit en met ruimte voor watergebonden industrie en logistiek van belang. Als laatste is de directe aansluiting op de spoorverbinding Amsterdam – Berlijn en directe verbindingen met grote Nederlandse steden van belang.

Op een steenworp afstand van de IJssel en de haven ligt A1 Bedrijvenpark Deventer. Met een eigen oprit heeft het duurzame bedrijvenpark een optimale aansluiting op de A1, één van de belangrijkste transportaders in Europa, tussen Amsterdam en Berlijn. Van het 129 ha grote bedrijvenpark bestaat 40% uit water en groen. Er is geen aardgasaansluiting en voor de energievoorziening wordt onder andere gebruik gemaakt van de ‘eigen’ windmolens langs de A1.

Op het bedrijvenpark is ook A1 Truckpoint Deventer gevestigd. Het bijna 3 ha grote Truckpoint biedt naast beveiligd parkeren allerlei voorzieningen voor truckers, waaronder sanitair en een tankstation. Momenteel wordt gekeken naar de haalbaarheid van een waterstoftankstation op het bedrijvenpark. De Truckpoint-locatie sluit aan bij de wens van Rijkswaterstaat voor meer langparkeerplaatsen langs de A1.

A1 Bedrijvenpark Deventer en Port of Deventer zijn onderdeel van de Cleantech Regio. Deze regio klom in 2017 naar plek 20 van logistieke hot spots in Nederland. A1 Bedrijvenpark Deventer is, samen met het Deventer Open Innovation Center op het Akzo-terrein aan de IJssel, onlangs door de provincie Overijssel aangewezen als topwerklocatie.

Koers vooruit

Goederenvervoer over water wint steeds meer aan belang als duurzame vorm van vervoer en als alternatief voor het wegvervoer. Port of Deventer is niet voor niets aangemerkt als één van de acht Nederlandse binnenhavens met een sleutelpositie in het TEN-T, het hoofdnetwerk van spoor-, auto- en waterwegen waarlangs het internationale personen- en goederenvervoer zo optimaal mogelijk kan worden afgewikkeld. In de nieuwe Omgevingsvisie van de Provincie Overijssel is Deventer aangewezen als logistieke hotspot.
Port of Deventer heeft nu een belangrijke functie voor onder meer de productie en overslag van voedingsproducten, veevoer, zand, grind en mineralen. De vijf havenarmen zijn via de Prins Bernhardsluis toegankelijk voor schepen in cemtklasse IV. De schutkolk is 11.80 meter breed en 100 meter lang. De 15 ligplaatsen in de havenarmen zijn zo toegankelijk voor schepen van 2.000 ton tot 3 meter diepgang. Buiten de sluis zijn nog vier ligplaatsen. Onderzocht wordt of de sluis geschikt gemaakt kan worden voor klasse V schepen.

Schippers, ondernemers, bedrijvenparkmanagement en gemeente hebben een fors investeringsplan opgesteld voor de Port of Deventer. Naast de ontwikkeling van de containeroverslag staan verbeteringen in en rond de binnenhaven als betere verlichting en bewegwijzering, wifi en drinkwaterpunt centraal. Hiervoor is vanuit ondernemers belangstelling. De provincies Gelderland en Overijssel willen het transport over water verder stimuleren en juichen de ontwikkeling van de containerterminal toe.

Port of Deventer is onderdeel van de Strategische Alliantie Logistiek Overijssel. De alliantie heeft een dynamisch meerjarenprogramma opgesteld dat bijdraagt aan de optimalisatie van de werkgelegenheid in de logistieke sector en bij bedrijven met logistieke functies, de versterking van de positie van Overijssel als logistieke draaischijf op de North Sea Baltic Corridor en het verduurzamen van logistieke processen binnen bedrijven en het vervoer van goederen. Port of Deventer is lid van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en maakt deel uit van logistieke netwerken.

Groots ondernemen

A1 Bedrijvenpark Deventer biedt volop kansen voor grote (inter)nationale bedrijven. Kavels van 0,5 tot 10 ha of meer zijn direct beschikbaar, voor een concurrerende prijs, en de verkaveling is flexibel. Port of Deventer biedt uitstekende mogelijkheden voor duurzaam vervoer en watergeboden bedrijvigheid. Deventer is dé plek om groots te ondernemen.

Heeft u grootse plannen?

Neem dan contact op met
Theo van Raaij (Bedrijvenpark,
tbfg.van.raaij@deventer.nl, ­06-51696023) of

René Huls (Haven, mjpm.huls@deventer.nl, ­­
06-51455675) van de gemeente Deventer of

Mark van Mast (m.vanmast@pmdeventer.nl,
06-10983746) van Bedrijvenparkmanagement Deventer.

Port-of-Deventer-logo