Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Laatste kavels op bedrijventerrein Oostpoort Dordrecht

Op bedrijventerrein Oostpoort in Dordrecht zijn nog een paar kavels beschikbaar, waarvan de grootste met een kade van 210 meter en ruim 3,7 hectare, dat als één geheel, of in twee of drie delen kan worden verkocht.

Oostpoort is een veertien hectare groot bedrijventerrein op een zichtlocatie naast de N3. Het is goed bereikbaar via land en water en relatief zware bedrijvigheid is er toegestaan. De eigen insteekhaven heeft een breedte van veertig meter, een gegarandeerde diepgang van circa 3,5 meter en een kadelengte van ruim 210 meter.

Kade opdelen

Er is nog een aantal kavels beschikbaar, waaronder het kavel aan het water. Maar op verschillende kavels rust al een optie en de belangstelling is groot, zegt verkopend makelaar Dennis Dekker van Ooms Makelaars, partner in Dynamis. Dekker: “De kade is op te delen in een stuk van circa 90 meter en een stuk van circa 120 meter. De actuele verkaveling voorziet in respectievelijk 1,4 hectare en 1,5 hectare. Ernaast bevindt zich er nog een kavel van ruim 8.735 meter.

Geschikt voor zware bedrijvigheid

Oostpoort ligt aan het water en is geschikt voor ‘zware’ bedrijven in milieucategorie 4.2, zoals productiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven of transportbedrijven. Er is geen beeldkwaliteitsplan, wat betekent dat er geen dwingende voorschriften gelden voor gebouwontwerp of gebruikte materialen. Dekker: “Natuurlijk gelden wel de algemene welstandseisen, maar je wordt niet in een keurslijf geperst. Je mag tot vijftien meter hoogte bouwen, een belangrijk voordeel voor veel bedrijven. Dat scheelt toch in je vierkante meters.” Ook is buitenopslag toegestaan.

Ligging

Dekker: “Oostpoort is een fantastische zichtlocatie en we merken dat veel bedrijven dat toch belangrijk vinden.” Dordrecht, en dus ook Oostpoort, is prima bereikbaar over binnenwateren en ligt tussen de rijkswegen A16 en A15. Rotterdam met al zijn bedrijvigheid ligt letterlijk om de hoek en andere bestemmingen zijn snel en eenvoudig bereikbaar. Dekker: “Daarnaast is de Drechtsteden-regio een regio met veel maritieme bedrijvigheid. Dat zorgt onderling voor de nodige spin-off.

Alles is mogelijk

VolkerWessels onderneming KWS maakt de kavels geschikt om erop te bouwen. Niels Nijenhuis van VolkerWessels: “Binnen VolkerWessels beschikken we over expertise op diverse terreinen, zoals bouw, grondwerken en logistiek. We leveren desgewenst dus een totaalplaatje.” Dekker: “Ontzorgen, dat is het eigenlijk.” Zelfs huren is mogelijk, zegt Nijenhuis. “VolkerWessels Logistics Development kan dan de ontwikkeling doen. Kortom, van kavelverkoop tot en met turn-key opleveren. Alles is mogelijk.

Netbeheerder Stedin bouwde inmiddels een nieuw hoogspanningsstation op Oostpoort. De locatie sluit precies aan op een bestaand station van Stedin. De gemeente Dordrecht kocht een kavel om het terrein van Stadsbeheer uit te breiden. Direct aangrenzend aan de waterzijde komt het nieuwe pand van Handelsonderneming Olivet. Van Kleef Vastgoed bouwde vorig jaar al een vestiging van Multibox op Oostpoort: garageparken en stallingen voor zzp’ers en particulieren. Dat beviel zo goed dat het bedrijf een tweede perceel aankocht om uit te kunnen breiden en onlangs zelfs een derde in optie nam.

Dekker: “Uit het rapport Sprekende Cijfers van Dynamis blijkt dat er een grote schaarste ontstaan is aan grootschalige bedrijfsgebouwen in Nederland en in de regio. Nieuwbouw is daarom voor veel bedrijven de enige oplossing. Op Oostpoort kan dat, en dan zoals gezegd ook nog eens zonder dat dwingende keurslijf. Een zichtlocatie met goede bereikbaarheid over land en water. Wat wil je nog meer?

De meest actuele informatie over de status van de beschikbare kavels is te vinden op de website www.oostpoort-dordrecht.nl.

Oostpoort is een strategische locatie binnen de Drechtsteden-regio op bedrijventerrein De Staart aan de noordzijde van Dordrecht aan de Beneden-Merwede en ligt pal aan de N3 die de A15 met de A16 verbindt.