Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Greenport Venlo: sterk in ontwikkeling

De economisch sterk in ontwikkeling zijnde Regio Venlo-Venray heeft alles in huis, volgens Christian Heerings van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. “Het strategisch gelegen Greenport Venlo combineert uitstekende verbindingen met omvangrijke afzetmarkten over weg, spoor en water met geavanceerde, duurzame voorzieningen, kennis- en innovatiecentra en een stimulerend ondernemersklimaat,” zegt hij. “We zijn ook goed op weg op het gebied van personele uitdagingen. Er heerst hier een een echte winnaarsmentaliteit; zowel grote als kleine ondernemingen vallen regelmatig in de (inter)nationale prijzen.” Naast vele Europese distributiecentra  zijn binnen Greenport Venlo ook ruim drieduizend ondernemers in de agrifood sector gevestigd, evenals het topsegment van de handel en de maakindustrie.

We vonden in Greenport Venlo de ruimte die we zochten. Pluspunten zijn de mogelijkheden voor grootschalige logistiek, de ontsluiting met de A73 en A67 en de spoorterminal. Daarnaast zijn het ontwikkelbedrijf en de overheden zeer coöperatief en alle bedrijven prachtig ingepast in het landschap,” aldus Erwin Cootjans, CEO Nunner Logistics BV.

Nunner Logistics

Green Business

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ontwikkelt en beheert een gebied van ongeveer 54 kilometer, dat ook bedrijvenpark Trade Port Noord, een campus op het gebied van voedsel en gezonde voeding en omringende natuurlandschappen omvat. Heerings: “Dit is een toekomstbestendig functionerende locatie binnen het oorspronkelijke natuurlandschap. We acteren zodanig dat we met vergaande verduurzaming onze uitgekiende concurrentiepositie nog eens aanzienlijk versterken. Veel aandacht gaat dan ook uit naar de flora en fauna in dit gebied, dat van oorsprong al een hoge landschappelijke waarde heeft. Zo zijn er ruime collectieve groenstroken en waterpartijen gerealiseerd, evenals dassentunnels, uilenkasten en faunatorens. Voor werknemers is dit een prettige omgeving om te pauzeren. Verdere landschappelijke inpassing, geluidwering en uit het zicht blijven van (vracht)auto’s en pallets bereiken we met begroeide grondwallen rond de kavels. Daarvoor gebruiken we de humusrijke grond, die vrijkomt bij het bouwrijp maken.

Het ontwikkelbedrijf streeft naar Green Business. “Dat wil zeggen dat we ook duurzaam bouwen en het opwekken van groene energie via zonnepanelen, geothermie en windturbines nadrukkelijk stimuleren, “ vervolgt Heerings. “Momenteel wordt ruim veertig procent van de energievraag duurzaam geproduceerd en geleverd. Op termijn kan dit toenemen tot honderd procent of meer.

De multimodale regio Venlo-Venray is voor de derde keer uitgeroepen tot ‘Europe’s most desirable logistics hotspot’. De regio heeft met de A73, A67 en A74 een vlotte doorstroming van het wegverkeer. Greenport Venlo is binnen deze regio gunstig gelegen op de linkeroever van de Maas, niet ver van twee bargeterminals. Naast twee bestaande railterminals krijgt Greenport Venlo aan de spoorlijn Eindhoven-Venlo, die dwars door het gebied loopt, in 2019 een derde - tevens Nederlands grootste – inland-railterminal.

Regio Venlo-Venray

One-stop-shop

Het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is opgericht om voor haar aandeelhouders, te weten de Provincie Limburg, de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray, een omvangrijke en complexe gebiedsontwikkeling te realiseren. Heerings: “In de praktijk betekent dat niet alleen het uitgeven van bedrijfskavels en het hieraan voorafgaande proces van grondverwerving en planologische procedures trekken, maar ook het begeleiden van (potentiële) klanten. Vanaf het eerste contact tot aan het moment van de vergunningsaanvraag blijft het ontwikkelbedrijf aanspreekpunt voor de ondernemer. Gezamenlijk werken we de eerste ideeën uit tot een breed gedragen plan, dat klaar is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Verder is er op civieltechnisch gebied ook tijdens de bouw frequent contact om de realisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Feiten en cijfers

– Europese logistieke hotspot

– nog 170 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein

– 50 hectare direct beschikbaar

– kavelgrootten: 0,5 tot 30 hectare

– 2 bargeterminals

– 2 railterminals

– 4 luchthavens binnen 75 kilometer

– 8 luchthavens binnen 180 kilometer

Aanvalsplan Arbeidsmarkt

De bedrijventerreinen van Greenport Venlo bieden op dit moment werk aan circa 4.000 mensen. Heerings: “Samen met onze partners keken we al ver vooruit. Op zich beschikt de regio over een enorm arbeidspotentieel, mede gezien onze ligging nabij de Duitse grens en op slechts dertig autominuten van het dichtbevolkte Roergebied. Ook Duitsers en Polen tonen interesse in een baan in de regio, of werken er al. Verder heeft de Provincie Limburg vorig jaar het Aanvalsplan Arbeidsmarkt opgesteld. Daarbij zijn middelen beschikbaar gesteld om werklozen op te leiden voor openstaande vacatures. We kunnen inmiddels een deel van de beroepsbevolking goed opleiden voor inzet op diverse logistieke fronten, zelfs specifiek, al naar gelang de wensen van de opdrachtgever. Samen met het Werkgevers Servicepunt Regio Venlo spelen we hierop adequaat in. Zo vragen we nieuwkomers en uitbreidende bedrijven steevast aan te geven wat zij wanneer aan welke arbeidskrachten denken nodig te hebben.

Rail- en bargeterminals

De voorspoedige invulling van de terreinen in de regio Venlo en toekomstige nieuwe vestigingsmogelijkheden in Venray met nog eens netto 30 hectare aan kavels vragen om een goede afwikkeling van de voortdurend toenemende goederenstromen. “De bestaande bargeterminals aan de Maas in Wanssum en Venlo krijgen binnenkort uitbreiding,” kondigt Heerings aan. “Momenteel wordt in Venlo ook hard gewerkt aan de aanleg van een derde railterminal, die centraal is gelegen op Trade Port Noord. Na gereedkomen in het laatste kwartaal van 2019 is deze inland-railterminal de grootste van Nederland. Daarmee komt zowel het Europese achterland als Azië, qua containervervoer, optimaal binnen bereik. Ook krijgt Greenport Venlo hiermee een nog betere ontsluiting richting de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen.”  De nieuwe railterminal biedt acht maal 750 meter spoorlengte. Multimodaliteit is in combinatie met de beschikbaarheid van XXL kavels voor nieuwe vestigers doorslaggevend  bij de keuze voor Greenport Venlo.

Meer informatie:

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo

Postbus 3125, 2902 RC Venlo

+31 77 850 34 50

info@greenportvenlo.nl

 

www.greenportvenlo.nl

Christian Heerings
Erwin Cootjans