Sterke expansie logistieke gebouwenmarkt

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Sterke expansie logistieke gebouwenmarkt

Wie vandaag de dag wat meer in detail kennis wil nemen van de ontwikkelingen op de markt voor logistiek vastgoed, kan een beroep doen op de publicatie Logistiek vastgoed in Cijfers. In deze door NVM Business uitgegeven statistiek van de Nederlandse markt voor distributiecentra en opslagruimten, die dit jaar voor de tweede keer verschijnt, is een groot aantal voor de vastgoedsector relevante gegevens op systematische wijze bijeengebracht. Dat geldt niet alleen ten aanzien van de omvang en structuur van het aanwezige gebouwenbestand, doch ook voor wat betreft de geldende vraag- en aanbodverhoudingen, de gerealiseerde prijzen en de beleggingsmarkt. Ofschoon op grond van de gepresenteerde cijfers tal van conclusies kunnen worden getrokken, laten zich enkele zaken noemen die bij het lezen van de publicatie duidelijk in het oog springen. Wat wellicht het meest opvalt, is dat de voorraad logistiek vastgoed een enorme expansie heeft doorgemaakt. Het resultaat is dat ons land thans ongeveer 1545 gebouwen telt met een gezamenlijke vloeroppervlakte van 24,2 miljoen vierkante meter. Van de totale voorraad is bijna de helft in de laatste vijftien jaar tot stand gekomen. De aanwas heeft zich vooral in het zuiden van het land voltrokken, waarbij de groei van de voorraad verhoudingsgewijs het grootst is geweest in de provincie Limburg. Op het vlak van de verhuur en verkoop van logistiek vastgoed wordt jaarlijks gemiddeld 1 miljoen vierkante meter opgenomen. Hoewel er veel vraag is naar nieuwbouw, vinden bovendien heel wat bestaande gebouwen hun weg naar gebruikers. Daarbij vormen kwaliteit van de infrastructuur en nabijheid van klanten de belangrijkste lokatiekeuzecriteria voor distributiecentra. Wat verder opvalt is dat het aanbod van direct beschikbare distributiecentra en opslagruimten eveneens sterk is toegenomen. Volgens NVM Business werd eind 2014 bijna 3 miljoen vierkante meter aangeboden, overeenkomend met 12 procent van de totale voorraad logistiek vastgoed. Daarbij past wel de kanttekening dat een zeer groot deel van het beschikbare metrage relatief oud is. Overigens weerhoudt het ruime aanbod van distributiecentra beleggers er niet van om in deze markt te investeren. Blijkens de statistiek ging het vorig jaar om 860 miljoen euro. Aan de koopzijde opereerden vooral buitenlandse beleggers met een hoofdrol voor de Amerikaanse fondsen. Door de grote vraag gingen de bruto-aanvangsrendementen verder omlaag.