Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Heel lang was het bij schuchter flirten gebleven. Vorig jaar laaide de passie plots hoog op tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent. Het resultaat is North Sea Port: een 60 kilometer lange fusiehaven, die de Nederlands-Belgische grens overschrijdt en zich kordaat in de Europese top-10 nestelt.

De ondertekening van het fusieakkoord vond plaats op 8 december, op een schip dat symbolisch vanuit Gent over de grens richting Terneuzen voer. Aan boord waren niets dan glunderende gezichten te zien, waaronder die van de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois, de bestuurders en de acht aandeelhouders.
Die aandeelhouders zijn netjes verdeeld over de twee gefuseerde havens. Aan Nederlandse kant zijn dat de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Langs Vlaamse zijde de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen. De grootaandeelhouders zijn de stad Gent (48,52% van de aandelen) en de provincie Zeeland (met 25%).

Een tikkeltje bravoure

Direct na de ondertekening van de fusieovereenkomst werd de naam van de haven bekendgemaakt: North Sea Port. Die naam drukt ambitie en zelfs een tikkeltje bravoure uit. De nieuwe fusiehaven wil ‘Zeeland’ en ‘Gent’ overstijgen en positioneert zich als grote speler in het Noordzeegebied. North Sea Port klinkt bewust internationaal en geeft het nieuwe havenbedrijf en havengebied een unieke plaats in het hart van Europa.
In het logo ‘North Sea Port’ zit ook een baseline. ‘Together. Smarter.’ verwijst naar het belang van hechte samenwerking met en tussen klanten, partners en stakeholders en legt ook de focus op innovatie en slimmer werken.

In Gent en Sas van Gent

In de eerste helft van 2018 wordt de Europese naamloze vennootschap opgericht als holding van de twee dochterbedrijven Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. Hiervoor zal onder meer een toezichthoudend orgaan worden geïnstalleerd. Verder komt er een aandeelhouderscommissie met alle verkozenen van de gemeenteraden, raden en staten en provincieraden. De medewerkers kunnen hun stem laten horen in een medezeggenschapsorgaan. North Sea Port kreeg een tweekoppige leiding: Jan Lagasse (voormalige CEO Zeeland Seaports) en Daan Schalck (voormalige CEO Havenbedrijf Gent) sturen de fusiehaven samen aan.
De schaalvergroting mag de traditionele troeven niet overboord gooien. De bedrijven in de haven waardeerden de ‘korte lijntjes’: vragen werden snel beantwoord, problemen zonder veel omwegen opgelost. Dat moet zo blijven. Daarom zijn er op verschillende locaties kantoren behouden en is er een bedrijfsadviesorgaan geïnstalleerd. Zo speelt North Sea Port kort op de bal.
De holding wordt gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Sas van Gent, in het midden van het havengebied net op de grens van Nederland en België. Het toekomstige Havenhuis in het historische hart van Gent – het Huis van de Vrije Schippers op de Graslei – zal fungeren als internationaal uithangbord van North Sea Port.

Top 10 in Europa

North Sea Port positioneert zich met de fusie in de Europese top van zeehavens. De nieuwe fusiehaven is de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag. Tegen 2022 wil North Sea Port de toegevoegde waarde met 10% laten groeien, de overslag via zeevaart laten toenemen van 62 tot 70 miljoen ton en de binnenvaart van 55 tot 60 miljoen ton. Vandaag is het havengebied goed voor afgerond 97.000 directe en indirecte banen. North Sea Port verwacht een toename tot 100.000 arbeidsplaatsen.
Nog 1.000 hectare beschikbaar
In North Sea Port zijn 525 bedrijven actief op een oppervlakte van 9.300 hectare. Er is plaats voor meer. In het gebied is nog bijna 1.000 hectare uit te geven. North Sea Port zoekt hiervoor een match met investeerders die duurzame werkgelegenheid en een hoge toegevoegde waarde creëren.
Wat krijgen deze investeerders in ruil? Heel wat. Door efficiëntie, schaalvoordelen en het vermijden van overlappende activiteiten biedt de fusie mogelijkheden om de operationele kosten te drukken. Deze besparingen kunnen ook voor de bedrijven voordelen opleveren, zoals lagere tarieven of een mindere stijging van die tarieven. De grotere schaal biedt bovendien opportuniteiten om ladingstromen beter te bundelen.

Is het een boemerang? Een banaan? Of toch een slurf? Noem het zoals u wil. Feit is dat het havengebied van de nieuwe fusiehaven North Sea Port een 60 kilometer lange boog vormt. Die loopt van de Noordzee langs de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen tot in Gent. Dat kanaal was trouwens ook al een Belgisch-Nederlands verhaal. Willem I, koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, gaf de opdracht om het te graven. Op 3 december 1827 voer het eerste schip erdoor: Harmonie uit Hamburg. Harmonie is ook de naam van de nieuwe peilboot van North Sea Port. De peilboot werd op 19 maart 2018 gedoopt door Carla Scholknecht, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Harmonie wordt ingezet voor peil-, inspectie- en commerciële vaarten langs beide kanten van de grens. Twee Belgische en één Nederlandse schippers staan aan het roer. De peilboot is zo het eerste concrete voorbeeld van grensoverschrijdende synergie na de fusie.

Een slurf van 60 kilometer