Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Toepassen van data voegt waarde toe voor onze klanten

Verhey: “Heembouw doet veel met data. We hebben al jaren onze gronddatabank, met data van beschikbare bouwgronden in Nederland. Naast de algemeen bekende kavels van gemeenten hebben wij juist veel particuliere gronden en herontwikkellocaties in onze gronddatabank. Hiermee weten we de klant vaak te verrassen.” Om een goede keuze voor een vestigingsplek te maken, is er meer nodig dan alleen de beschikbaarheid van een kavel. Verhey: “Wij verrijken deze gegevens met data over beschikbaarheid van personeel, werken met de mobiliteitsscan van Simacan om inzicht te geven in de verkeers- en transportstromen van en naar het afzetgebied en hoe druk deze zijn. In combinatie met isochronen adviseren we over de aanrijdtijden van de productielocatie naar klanten of supermarkt. Zo weet een klant exact wat voor hem de meest optimale vestigingsplek is, met relevante data onderbouwd.” Daarna gaan Heembouw en haar architectenbureau Habeon Architecten aan de slag om een gebouw te ontwerpen en realiseren dat naadloos aansluit bij het productieproces van de klant. Verhey: “Daarbij starten we met de analyse van de productieprocessen die in het gebouw moeten plaatsvinden. Planontwikkeling en Habeon Architecten brengen in kaart hoe deze processen verlopen en hoe ze het best in het gebouw kunnen worden gepositioneerd. Pas als dat helder is, wordt het gebouw er omheen ontworpen.

We geloven in Nieuw Reijerwaard

Nieuw Reijerwaard is zo’n optimale plek voor de food industrie. Verhey: “We geloven in deze plek. We hebben een positie van 12 hectare ingenomen, en zijn in gesprek met verschillende partijen om zich hier te vestigen. We kunnen grote partijen faciliteren die 10.000 m2 of meer nodig hebben, maar zijn ook bezig met clustering van diverse kleinere partijen, vanaf 1.500 m2. Hier zoeken we ook aansluiting bij partijen op met name het gebied van duurzaamheid, voor geclusterde afname van warmte en/of koude. Ons DC voor Nieuw Reijerwaard voorziet in een dak vol zonnecellen, waar we een investeerder bij zoeken om de toekomstige huurders/gebruikers voor langere termijn van goedkopere energie te kunnen voorzien. Op deze manier kunnen we een lage kilowatt prijs in onze projecten integreren. Goed voor de klant, en goed voor het milieu.

“We starten altijd met de analyse van de productieprocessen van onze klant”

Heembouw

Gebouwen slimmer maken

Ook IoT, the Internet of Things, staat hoog op de agenda bij Heembouw. Verhey: “Mooi voorbeeld daarvan is DoccControl, de app die gebouwen slimmer maakt.” Ontwikkeld in samenwerking met opdrachtgever DokVast wordt met deze app real time gemonitord of een gebouw goed functioneert. Storingen in bijvoorbeeld installaties worden direct gesignaleerd en automatisch gemeld bij de betrokken leverancier, zodat daar meteen actie op wordt ondernomen. Rinus Verhey: “Met name voor gebouwen met geconditioneerde ruimtes is DoccControl een uitkomst. Voor de producten in zulke ruimtes en het productieproces dat hier plaatsvindt, is het essentieel dat direct gesignaleerd wordt wanneer de koeling uitvalt of er een calamiteit is met bijvoorbeeld een snelroldeur. We zijn nu bezig met een pilot met deze app bij een van onze klanten. We zijn gestart met het monitoren van de gebouw gebonden installaties, en inmiddels is daar het monitoren van het machinepark, dat later in het gebouw geplaatst is, bij gekomen. De data die de app oplevert, bieden een schat aan informatie over het functioneren van gebouwen, waarmee wij en onze leveranciers ons nog verder kunnen verbeteren.