Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Werken aan een naadloze, geïntegreerde logistiek – LINc

LINc is het samenwerkingsverband van de barge en inland terminal operators die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau voor de Rijn – en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging Inland Terminal Operators (VITO). De leden van LINc exploiteren containerlijndiensten via binnenvaart, en steeds vaker ook per spoor, tussen de achterlandterminals in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en België enerzijds en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen anderzijds. Ongeveer 95% van alle binnenvaartcontainers wordt vervoerd door LINc-leden en hun inland terminals.

De containerbinnenvaart is van oudsher een zeer betrouwbare modaliteit, maar de kwaliteit van de containerbinnenvaart wordt voor een groot deel gemaakt (of gebroken) in de zeehavens. Afhandelingsproblemen in de zeehavens beïnvloeden de betrouwbaarheid van de binnenvaartverbindingen zonder dat de binnenvaart hier zelf veel invloed op kan uitoefenen. Anders gezegd: de binnenvaart ondervindt de nadelige consequenties van inefficiency in de zeehavens maar draait niet zelf aan de knoppen. Verbetering van de afhandeling in de zeehavens is dan ook de belangrijkste doelstelling binnen het gedefinieerde werkprogramma van LINc. 

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de sterk toegenomen congestie voor de containerbinnenvaart in zowel Rotterdam als Antwerpen. Reden voor LINc om middels een lobbytraject brede erkenning te vragen voor deze problematiek, zowel politiek, ambtelijk als bij de betrokken havenbedrijven. Als resultaat van deze lobby vindt er sinds het najaar van 2017 in Rotterdam een sectorbreed overleg plaats met alle stakeholders in de keten om gezamenlijk te komen tot structurele oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn. In Antwerpen loopt sinds de zomer van 2017 een vergelijkbaar traject.
De implementatie van Nextlogic wordt gezien als één van de oplossingsrichtingen om vraag- en aanbod van afhandelcapaciteit in de haven van Rotterdam beter op elkaar af te stemmen. Deze dynamische, integrale, havenbrede planningstool wordt naar verwachting dit jaar gelanceerd en verder uitgerold. 

Daarnaast vinden er op regelmatige basis operationele en strategische gesprekken met de verschillende zeehaventerminals in Rotterdam en Antwerpen plaats om grotere en kleinere operationele verbeteringen te realiseren. 

Het verbeteren van de informatievoorziening tussen binnenvaartoperator, terminal en schip door in te zetten op elektronische berichtenuitwisseling, eveneens ten behoeve van handhavende instanties, is één van de andere focuspunten van LINc. Dit is tevens een volgende stap naar een papierloos logistiek proces in de containerbinnenvaart.
Om deze doelstellingen te bereiken wordt proactief samengewerkt met alle relevante operationele stakeholders (zoals havenbedrijven, terminals, deepsearederijen en overheidspartijen), uiteraard in nauwe afstemming met de leden.

Meer informatie:

Website: www.linc.network
E-mail: info@linc.network
Telefoon: 010-7989809