Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Lelystad Airport Businesspark: ambities worden werkelijkheid

Grootschalige ontwikkelingen nemen in Lelystad een vlucht. Daarmee worden uiteen­lopende ambities werkelijkheid. Het regionale logistieke cluster Almere-Lelystad-Zeewolde, waarbinnen Lelystad Airport Businesspark (LAB) een prominente positie inneemt, heeft zich dan ook recentelijk gepositioneerd als vierde logistieke hotspot van Nederland. Ruimte voor grootschalige logistieke ontwikkelingen is er voldoende binnen LAB en de regio.

Het succes van het thans 140 hectare grote Lelystad Airport Businesspark staat zeker niet los van de goed bereikbare, centrale ligging in Nederland, volgens Rob Verhoeff, directeur Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark (LAB). “Met dit duurzame businesspark komen we tegemoet aan de vraag én hebben we een antwoord op de filedruk en toenemende personeelstekorten in zowel de Randstad als het zuiden van het land,” bevestigt hij. “Lelystad kenmerkt zich onder meer door een combinatie van een goede fysieke en digitale infrastructuur, concurrerende grondprijzen, een aantrekkelijk arbeidspotentieel en direct beschikbare grote kavels. Deze toekomstbestendige werklocatie bevindt zich bovendien in een gemeente die nieuwkomers graag plezierig, snel en adequaat begeleidt om met vaart gestroomlijnd ondernemen mogelijk te maken.” Die redenen liggen ook ten grondslag aan de grootschalige, lokale ontwikkelingen van het eerste uur van Inditex en Somerset Capital Partners.

Inditex

Het met acht merken, waaronder het bekende Zara, wereldwijd opererende Inditex bouwt momenteel op een kavel van 35 hectare een compleet nieuw distributiecentrum, dat een aanvulling vormt op de activiteiten van Inditex Central Logistics Platforms in Spanje. “Voor het distributiecentrum zijn hoge duurzaamheidsprincipes gehanteerd, die moeten resulteren in een LEED Gold certificering,” zegt Verhoeff. “Alle partijen hebben zich sterk gemaakt om de bouw razendsnel op te starten en dat is gelukt. In mei 2019 is Inditex al – gedeeltelijk – operationeel op Lelystad Airport Businesspark. Onlangs is hier ook de bouw van de strijkfaciliteit van start gegaan. Samenwerkingspartner Cubicaje begint alvast met de strijkactiviteiten voor Inditex in een vlakbij gelegen, bestaand gebouw.” Verhoeff verwacht dat het distributiecentrum de regio minstens 400 arbeidsplaatsen biedt. “De werkgelegenheid zal op termijn zelfs kunnen groeien tot zo’n 800 arbeidsplaatsen.’’ zegt hij. “Werkbedrijf Lelystad staat, samen met Werkgeversserviceteam Almere, zowel Inditex als Cubicaje bij in de grootscheepse werving van personeel. Ook de strijkfaciliteiten gaan naar verwachting uiteindelijk ongeveer 500 arbeidsplaatsen opleveren.

Somerset Capital Partners

Ook Somerset Capital Partners koos voor de voordelen en aantrekkelijke kansen in Lelystad. Verhoeff: “De koopovereenkomst voor ruim 10 hectare grond is getekend. Op deze ruime kavel ontwikkelt Somerset Capital Partners gefaseerd een ultramodern XXL distributiecentrum met een vloeroppervlak van 65.000 m2. We verwachten de oplevering van de eerste fase in het eerste kwartaal van 2020.
Somerset Capital Partners en de gemeente Lelystad sloegen bovendien de handen ineen voor de ontwikkeling van twee datacenters op meer dan 10 hectare grond op bedrijventerrein Flevokust Haven. Verhoeff: “Zo heeft onze nauwe samenwerking in korte tijd geresulteerd in een invulling van ruim 20 hectare. Ook opvolgende nieuwe vestigers willen wij zo goed mogelijk faciliteren in Lelystad. Zowel grote als kleine ondernemingen zijn welkom. We hebben bouwgrond beschikbaar in kavels vanaf 3 hectare. Nog steeds kunnen we geïnteresseerden ook grote kavels, van bijvoorbeeld 10 hectare, bieden.

Luchthaven open in 2020

Verhoeff kondigt verder aan dat de passagiersluchthaven van Lelystad Airport naar verwachting opent op 1 april 2020 als twin-airport van Schiphol. “Dan kunnen hier de grote Boeings 737 landen,” zegt hij. “Waarschijnlijk beschikt Lelystad eind 2019 al over een gecontroleerde luchthaven, waardoor de grotere vliegtuigen hier terecht kunnen voor onderhoud en de ‘business aviation’ activiteiten sterk kunnen gaan groeien.”

Grenzend aan de luchthaven biedt Flight District I 14 hectare ruimte voor hotels en andere luchthaven gerelateerde ontwikkelingen, waaronder hoogwaardige kantoren en commerciële voorzieningen.

Lelystad Airport Businesspark

> Centraal gelegen, multimodale locatie.
> Zeer ruime, flexibel in te delen kavels.
> Gebruik van gelijkstroom.
> Stimulering innovatieve ambities.
> Goed ontsloten op de A6 en N302.
> Lagere bouwkosten door goede bodemgesteldheid.
> Bouwhoogte tot 20 m – met vrijstelling tot zelfs 30 m.
> Milieucategorieën: 3.2 en 4.1.
> Kort vergunningentraject.
> Goede lokale en regionale arbeidsmarkt.

Meer informatie:

Lelystad Airport Businesspark (LAB)
Rob Verhoeff, directeur
r.verhoeff@lelystadairportbusinesspark.nl

www.lelystadairportbusinesspark.nl