Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Innovatie hèt antwoord op groeiende vraag naar ruimte en opslag

De logistiek groeit. Er is nog nooit zoveel vraag geweest naar zowel ruimte als mensen binnen de sector. Remco Buurman, algemeen directeur NDL/HIDC ziet automatisering, robotisering en digitalisering als het antwoord op deze toenemende vraag. In dit artikel licht hij de nieuwste en noodzakelijke ontwikkelingen binnen de logistieke sector toe. Plus waarom digitalisering helpt bij een succesvolle Brexit.

Minder ruimte, minder kosten

De logistiek heeft het imago van een old industry, maar niets is minder waar. “De logistieke sector is juist één van de meest innovatieve sectoren die er zijn”, aldus Remco. “Kijk naar de Tweede Maasvlakte waar volledige geautomatiseerde containerafhandeling plaatsvindt. Of naar de ontwikkeling van picking robots die het sorteerproces in bestaande en nieuwe warehouses efficiënter maakt en operationele kosten doet afnemen, maar ook zorgt dat er minder ruimte nodig is.

Menselijke factor

In een tijd waarin steeds minder ruimte beschikbaar is en er steeds meer weerstand komt tegen de ‘verdozing’ van het landschap is het zaak ruimte en opslag zo efficiënt mogelijk in te richten. Remco: “Je ziet dat innovatie een ander type warehousing kan creëren, die vele malen efficiënter is qua opslag en benodigde ruimte, zoals bijvoorbeeld het nieuwe warehouse van Rhenus in Tilburg, dat bovendien het meest duurzame distributiecentrum is dat er bestaat.

Innovatie, efficiëntie en duurzaamheid gaan dus hand in hand. Remco vult aan: “Het mooie is dat je met robotisering en automatisering voor een deel de krapte op de arbeidsmarkt kan opvangen. Maar innovatie sluit niet de menselijke factor uit, integendeel! Het geeft je de kans goed werkgeverschap te laten zien doordat mensen de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en zich te kunnen richten op andere taken in het productieproces.

Digitalisering cruciaal

Om goed in te kunnen spelen op de vraag en aanbod binnen de logistieke sector draait het echter niet alleen om innovatief bouwen en inrichten. Remco: “Digitalisering en uitwisseling van gegevens is onontkoombaar voor een efficiënte toekomstbestendige supply chain. Zowel binnen B2C als B2B.

Remco stelt dat uitwisseling van gegevens binnen de logistieke sector cruciaal is voor een efficiënte en duurzame supply chain. “Warehouse space kan zo beter gebruikt worden, maar ook containers en trucks kunnen beter worden gevuld waardoor empty miles worden teruggedrongen.” Volgens hem zou het kunnen dat een bedrijf als Uber Freight, dat zich recent in Amsterdam gevestigd heeft, hier een belangrijke rol gaat spelen.

Douaneproces

Niet alle partijen hebben ervaring met (digitale) douaneaangifte, wat een probleem kan opleveren als er door Brexit straks een nieuw douaneproces nodig is bij de UK/EU grens. De grootste breed gedragen angst is de vertraging die hier straks ontstaat. Bij een no-deal kan de UK een derde land worden. Dat kan extra lasten brengen en extra tijd gaan kosten voor handel tussen UK en de rest van Europa. Remco: “In Nederland zijn we er hier klaar voor, niet alleen door onze ervaring met derde landen maar ook door ons compleet gedigitaliseerde douaneproces.” Volgens hem is het daarom belangrijk dat logistieke dienstverleners en transporteurs zich extra verdiepen in dit digitale proces en waar nodig aansluiting vinden, zelf of via een tussenpartij.

Toenemende vraag naar warehouses

Er is op dit moment een toenemende vraag van partijen die hun supply chain voor het Europese vasteland vanuit de UK naar Nederland willen verplaatsen. Remco: “We zien in dit eerste kwartaal heel veel meer vragen binnenkomen dan in 2018.” En die vraag naar warehouses wordt volgens hem niet alleen veroorzaakt door nieuwe partijen die in Nederland hun Europese supply chain willen opzetten, maar ook door de stock split van bedrijven die in de UK hun distributiecentrum hebben en voorraad willen aanleggen in Nederland voor als Brexit een feit is. “Je ziet dat de logistieke operatie wordt vernieuwd bij bedrijven die zich goed voorbereiden op Brexit.”

Een toekomstbestendige supply chain, een succesvolle Brexit – het antwoord zit hem in robotisering, automatisering en digitalisering. Remco: “Nederland is daar klaar voor.” En NDL/HIDC zorgt er voor dat bedrijven in de UK en de rest van de wereld dat weten.