Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Herontwikkeling Stationskwartier Almere Centrum Visitekaartje van Almere

Hart van de stad én economisch knooppunt voor stad en regio. Almere, de provincie, ProRail en de NS gaan met die ambitie voor ogen het Stationskwartier Almere Centrum aanpakken. Verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen (D66) is heel blij met het gezamenlijke ontwikkelproject waar een duidelijke visie onder ligt.

Onder het motto ‘HET KAN in Almere’ wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en groei van de stad. De herontwikkeling van het Stationskwartier past daarin. Het krijgt in de plannen een ‘gastvrije’ uitstraling; de metamorfose vergroot de sociale veiligheid en er is meer ruimte voor wonen en werken. Mixed-use is het uitgangspunt met placemaking als belangrijk kenmerk. Daarbij komt er meer groen in het Stationskwartier. In een adem wordt het Centraal Station grondig vernieuwd. De projectkosten zijn op zo’n 45 miljoen euro begroot. De NS en ProRail nemen 20 miljoen euro voor hun rekening. Voor het resterende bedrag zorgen het Rijk, de provincie en de gemeente Almere. De werkzaamheden beginnen in oktober 2020 en duren tot december 2021.

Internationale uitstraling

Onderdeel van de visie van het bedrijf is, dat ‘alles wat wrijving geeft, in eigen huis gebeurt’, zegt Verhoef. “We willen grip op het hele proces. Vanuit die visie is ongeveer twaalf jaar geleden de engineeringsafdeling opgezet. Kort daarna zijn we ook begonnen onze eigen heipalen te maken. Dus nu doen we de totale onderbouw: van weiland tot ankerbout.

Flexibel en snel

“Het Stationskwartier zal straks een plek zijn waar Almeerders graag komen en elkaar en onze gasten ontmoeten”, zegt wethouder Maaike Veeningen. “Over een paar jaar zie ik het Stationskwartier als een belangrijk deelgebied van de binnenstad, met een internationale uitstraling door de aanwezigheid van bedrijven en instellingen met een internationaal karakter. Door de centrale ligging in de Metropoolregio Amsterdam, in Almere zelf, en de uitstekende bereikbaarheid is de aantrekkingskracht voor nieuwe vestigers groot. Er zijn aantrekkelijke voorzieningen voor bedrijven en reizigers die gebruik maken van de vernieuwde luchthaven Lelystad. Dit alles geeft een stevige impuls aan de werkgelegenheid in Almere en de regio. In het Stationskwartier zijn dan bovendien aantrekkelijke appartementen voor jong en oud.

Eigen profiel

De gemeente Almere zet samen met diverse investeerders in op verdichting van Almere Centrum. Het Stationskwartier met zijn WTC is een van de gebieden die daarvoor dus in aanmerking komt. “De interesse van de markt in het gebied neemt toe”, zegt Veeningen die weet dat onder andere meerdere hotels zich willen vestigen in het gebied. En dat er initiatieven zijn om tot mix-usedontwikkelingen te komen, waarbij wonen en werken voorop staan. “Ons belang ligt primair op een gebiedsontwikkeling die direct aansluit op en onderdeel is van het centrum, met een geheel eigen profiel dat past bij de rest van het centrum en onderscheidend is van de andere vijf Almeerse stationslocaties. We kiezen voor meer woningen, een economisch programma en voorzieningen”, vat de wethouder samen. Het resultaat is dat er meer werkenden, bewoners, studenten en gebruikers in het Stationskwartier komen. Dat moet leiden tot meer sfeer en beleving, meer werkgelegenheid, meer draagvlak voor voorzieningen en meer vervoerswaarde voor het station.

Kwaliteitsslag

Wat is er mis met het huidige Stationskwartier? Veeningen: “Het is nu nog een gebied met een beperkte verblijfskwaliteit. Hoewel enkele bestaande gebouwen soms verrassend kwalitatief in architectuur zijn, ontbreekt de vertaalslag tussen gebouw en openbare ruimte. Hierdoor is er weinig tot geen interactie tussen de bebouwing en de openbare ruimte, waardoor we te maken hebben met nog niet goed functionerende straten, pleinen en parken. Op enkele locaties is er zelfs te veel openbare ruimte, en geen heldere grens tussen publiek en ­privaat. Wij willen dat het zakencentrum een aantrekkelijk geheel wordt met het station en het winkelcentrum. Met het uitvoeren van de visie voor het Stationskwartier sluiten we aan bij de kwaliteitsslag van Almere Centrum.

Gebied met potentie

Het Stationskwartier is een gebied met potentie. Dat komt door de aanwezigheid van het station Almere Centrum. Dit intercitystation verbindt Almere met onder meer Amsterdam, Schiphol, Utrecht, Lelystad en Zwolle. Station Almere Centrum is het grootste intercitystation aan de Flevolijn en zal naar verwachting de komende jaren verder groeien. De ligging in het centrum van Almere aan een van de belangrijkste winkel­straten (Stationsstraat en -plein) en het zakencentrum zal hieraan bijdragen. Het Stationskwartier zal een boost geven aan de ontwikkeling van Almere Centrum tot een dynamisch knooppunt voor stad en regio met aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor een veelheid van (boven)regionale functies.

Kantoren

Wie Almere kent, weet dat de stad over een kantorenpotentieel beschikt. De leegstand vermindert en de interesse van investeerders neemt toe, een ontwikkeling die vorig jaar nog is onderstreept door vastgoeddienstverlener Savills (“Kantorenmarkt Almere stevent af op structureel herstel”). Almere Centrum en daarbinnen het Stationskwartier zijn de meest geschikte locaties voor kantoren. “De strategische kantorenanalyse van Cushman & Wakefield laat zien dat ons Stationskwartier in de basis zeer goede vestigingsvoorwaarden biedt. Kijk naar onder andere de gunstige bereikbaarheid met trein en auto, plus de nabijheid van een hoogwaardig centrum met voorzieningen”, meent de wethouder.

Als zij inzoomt op de geschiktheid van de bestaande kantoorpanden in het Stationskwartier zijn volgens haar de bestaande hoogbouwkantoren in hun huidige staat kansrijk voor nieuwe huurders. Voor de overige kantoorgebouwen ligt dat genuanceerder. “Vanuit de markt is veel vraag om deze gedateerde kantoren in het Stationskwartier te transformeren naar een mix-usedprogramma – werken, wonen en ontmoeten. Daar liggen kansen waar we naar kijken,” zegt Veeningen gedreven. “Er is samen met de NS, ProRail, de provincie, het Rijk en investeerders dus veel werk aan de winkel. En daar zijn wij gelukkig al mee begonnen. Kortom, we gaan samen met onze partners van het Stationskwartier een fantastisch visitekaartje van onze stad en regio maken.

Meer informatie:

Gemeente Almere Logo