Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Herontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard – Stap voor stap verder

Hoe het Stationsgebied in Heerhugowaard er zal kunnen uitzien in de toekomst wordt langzamerhand duidelijker. Nu de gemeente het afgelopen jaar de keuze heeft gemaakt om te investeren in de hoofdwegenstructuur, en ruimte biedt aan nieuwe ontwikkelingen, melden in die dynamiek marktpartijen zich. Ze willen enthousiast meewerken aan de gebiedsontwikkeling rond het station van Heerhugowaard.

Wethouder Monique Stam (VVD) van Economische Zaken weet het zeker. “Onze ontwikkelingsstrategie op basis van de structuurvisie heeft gewerkt. Daar komt bij dat we het economische tij mee hebben. Dat maakt dat marktpartijen vandaag de dag een goede investering zoeken en daarvoor ook kijken naar stationsgebieden die in toenemende mate beter bereikbaar en aantrekkelijker worden.

Nu de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd voor het maken van een onderdoorgang onder het spoor (de Zuidtangent) zal de bereikbaarheid van het Stationsgebied sterk verbeteren, evenals de verkeersdoorstroming en de veiligheid voor voetgangers en fietsers. Het wachten is op de provinciale goedkeuring van de subsidieaanvraag om de knooppuntontwikkeling in Heerhugowaard een flinke duw te geven. Stam: “De subsidie is bedoeld voor een betere bereikbaarheid van het station en het verbeteren van de openbare ruimte, niet voor de aanleg van de onderdoorgang. Eind dit jaar valt daarover het besluit. Wij hebben goede hoop dat de provincie Noord-Holland zal bijdragen, want we werken met dezelfde agenda aan de knooppuntontwikkeling.

Twee vliegen

De wethouder wijst op de gezamenlijke belangen van de gemeenten die samenwerken op de Zaancorridor, de spoorlijn van Amsterdam naar Heerhugowaard die onderdeel is van het provincieprogramma voor ov-knooppunten. Het plan is om woningen, kantoren, winkels, voorzieningen en scholen doordacht te concentreren in de buurt van NS-stations. “Door tegelijkertijd te werken aan de woningbouwopgave en de bereikbaarheid slaan we twee vliegen in één klap”, benadrukt Stam.

Nu met de voorbeeldige economie en de recente kabinetssteun voor meer woningen zien Heerhugowaard en gemeenten in Noord-Holland Noord met name nabij knooppunten ruimte en mogelijkheden voor 40.000 extra woningen op termijn. “Voor ons”, zegt de wethouder, “betekent dat de bouw van nieuwe woningen in een straal van 1.200 meter rondom het station. De exacte locaties zijn nog niet bekend maar we weten dat er in ieder geval plek voor is. Aan de vraag zal het niet liggen. We hebben nu al veel krapte op onze woningmarkt en ik weet zeker dat veel mensen uit de metropoolregio ook op zoek zijn naar een woning buiten de stad met een goede ov-verbinding. Gemeenten met stationsgebieden zoals Heerhugowaard, zijn in dat opzicht heel aantrekkelijk.

Flexibel en snel

Van Berlo Bedrijfsvloeren is het enige vloerenbedrijf met een eigen engineeringsafdeling, zegt Verhoef. “Dat is onze kracht. Het geeft flexibiliteit en zorgt ervoor dat we supersnel kunnen instappen in een traject.” De engineeringsafdeling is – vanzelfsprekend – gespecialiseerd in vloerconstructies. Door de aanwezige kennis kan Van Berlo in bijna alle gevallen een ontwerp maken dat kosteneffectief is. “Maar bovenal is het een voordeel voor de klant: alles ligt in één hand. Hierdoor kunnen we veel sneller schakelen dan een engineeringsbureau.

Daar komt bij dat de regio volgens haar veel te bieden heeft, niet alleen aan voorzieningen maar ook als het gaat om natuur en recreatie. “En wil je blijven werken in Amsterdam en omgeving, in drie kwartier ben je er met de trein in Heerhugowaard, een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau, voldoende economische ontwikkeling en veel groen.

Landmark

Bouwer en ontwikkelaar Henselmans doet al een duit in het zakje van nieuwe woningen in het Stationsgebied. Binnenkort start de bouw van 60 nieuwe appartementen naast de fietsbrug. Verder heeft een andere ontwikkelcombinatie plannen voor een woontoren naast het station. Stam: “Een gebouw dat als een landmark voor het gebied moet dienen. In mijn ogen moet dat project een boost geven aan het wonen én werken in het Stationsgebied en aan de openbare ruimte rond het station. Uiteraard betrekken we de omgeving en de buurgemeenten nauwgezet bij het maken van de plannen. Sommigen moeten nog wennen aan zo’n hoog gebouw in Heerhugowaard. Tegelijkertijd is dit een voorbeeld van veranderende leefstijlen in onze regio.”

Met de herontwikkeling van het Stationsgebied moeten er niet alleen meer woningen, voorzieningen en meer werkgelegenheid komen, ook de woon- en werkomgeving moet mooier, beter bereikbaar en veiliger worden. Die opgave heeft de gemeente zich gesteld. “Wat ook belangrijk is”, weet Monique Stam, “is dat we door alle activiteiten in het Stationsgebied willen doorgroeien naar meer treinreizigers per dag. Dat maakt onze gebiedsontwikkeling ook interessant voor spoorpartijen die willen investeren. Het verbeteren van de dienstregeling in Heerhugowaard is een economische doelstelling. Mensen moeten makkelijk en snel hiernaar toe kunnen, maar ook kunnen vertrekken als ze bijvoorbeeld elders werken. Daarmee heeft een goed station meteen ook betekenis in het verbinden van regio’s in Noord-Holland.

Broekerveiling als trekpleister

In de knooppuntontwikkeling werkt Heerhugowaard constructief samen met de landelijke buurgemeente Langedijk. Dat is zichtbaar in het ontwerp van het ov-knooppunt dat een stedelijke én een dorpse zijde heeft die tegen elkaar aanliggen. Met Langedijk is samengewerkt om het landelijke, cultuurhistorische gebied vanuit het knooppunt met een bootje te ontsluiten, met als eindbestemming de Broekerveiling, waar je het museum over de oudste doorvaargroenteveiling kunt bezoeken. Zo is een populaire toeristische trekpleister ontstaan die vanaf het station in Heerhugowaard goed bereikbaar is.

NS-huiskamer

Dat de spoorpartijen meedenken in de stapsgewijze ontwikkeling van het Stationsgebied blijkt uit de investering van de NS in de zogenaamde ‘huiskamer’, een moderne, lounge-achtige ontmoetingsplek waar reizigers kunnen wachten op hun volgende verbinding. Daarnaast heeft ProRail een gratis fietsenstalling gerealiseerd die 24/7 open is. “Het zijn ook weer logische tussenstappen naar een volgende fase in de gebiedsontwikkeling: de uiteindelijke herontwikkeling van ons NS-station”, stelt Stam.

Ontwikkelingsstrategie Stationsgebied

1 Masterplan opzetten
2 Parkeerstrategie introduceren
3 Spooronderdoorgang voorbereiden
4 Snel schakelen als partijen zich melden
5 Slim investeren om ontwikkelingen op gang te brengen
6 Stationsplein herontwikkelen
7 Duurzaam, groen en klimaatadaptief ontwikkelen
8 Ook kleine initiatieven ondersteunen; met elkaar werken aan het Stationsgebied

Zaancorridor

De Zaancorridor, de spoorlijn van Amsterdam naar Heerhugowaard, is onderdeel van het provincieprogramma OV-knooppunten. Het plan is om woningen, kantoren, scholen, (maatschappelijke)voorzieningen en winkels te concentreren rondom de NS-stations en goed te spreiden langs het spoortraject. De betrokken gemeenten, de provincie Noord-Holland, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen pakken dit gezamenlijk aan. Door tegelijkertijd te werken aan de woningbouwopgave en aan de bereikbaarheid worden twee vliegen in één klap geslagen.

Over 2 jaar?

Voorzichtig vooruitkijkend hoopt de wethouder, die continuïteit hoog in het vaandel heeft staan, dat het gebouw met woningen van ontwikkelaar Henselmans er over twee jaar staat en “dat de bewoners er heel plezierig wonen. Een gemengde groep nieuwe bewoners.” Verder moet er meer duidelijk zijn over de nieuwe hoge woontoren, en zal volgens haar het nieuwe oogcentrum als eyecatcher voor het gebied kunnen dienen. “We willen een gebied waar je goed kunt wonen, werken en verblijven: waar je echt wilt zitten. We zullen daarbij ook verder nadenken over een aantrekkelijke, misschien wel spectaculaire verbinding van het Stationsgebied met het stadshart.

Meer informatie:

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen
in het Stationsgebied via
www.stationsgebiedheerhugowaard.nl

logo Stationsgebied drukker