Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Van leven naar beleven in Helmond

Als centrumstad wil Helmond dat het stationsgebied veel meer een verblijfsplek wordt, ook na vijf uur ’s middags”, zegt wethouder Gaby van den Waardenburg. Met een mix van wonen en werken en een herinrichting van de openbare ruimte wordt die verblijfsfunctie gestimuleerd. “Er zijn veel kansen in Helmond. Nog lang niet alles is ontwikkeld.

Met het nieuwe station en de ondertunneling ervan werd de afgelopen jaren al een belangrijke stap gezet om de levendigheid van het gebied te vergroten. Woonwijk Annabuurt lag voorheen wat geïsoleerd achter het station, maar is dankzij de tunnel in het hart van de spoorzone terechtgekomen. Aan de andere kant van het station staan veel kantoorgebouwen leeg, omdat de rijksdiensten die erin zaten, zijn vertrokken. Er wordt hard gewerkt om deze gebouwen te transformeren tot aantrekkelijke woonplekken. Van den Waardenburg: “Het stationsgebied is nu nog vooral een plek om van a naar b te komen. Bewoning zorgt voor meer reuring.”

Meer appartementen

Onderdeel van de visie van het bedrijf is, dat ‘alles wat wrijving geeft, in eigen huis gebeurt’, zegt Verhoef. “We willen grip op het hele proces. Vanuit die visie is ongeveer twaalf jaar geleden de engineeringsafdeling opgezet. Kort daarna zijn we ook begonnen onze eigen heipalen te maken. Dus nu doen we de totale onderbouw: van weiland tot ankerbout.

Compacter en levendiger maken

De Annawijk willen we verder opknappen. Daar werken we aan met de woningcorporatie. We investeren in het verduurzamen van de woningen, in een groenere buitenruimte en we investeren in meer activiteiten voor de buurt.” In het centrum gaat het vooral om het compacter en levendiger maken van het gebied. “Zoals gezegd door woningen en appartementen toe te voegen, door het realiseren van het burgemeester Geukerspark – met woonflat- en door een kwaliteitsslag te maken in het winkelaanbod en het groen in de stad.”

Suytkade

Suytkade is in Helmond een begrip, een woonwijk in het centrum met woningen voor diverse doelgroepen, met veel voorzieningen en het station in de buurt. In Suytkade moeten verschillende functies samenkomen. Nabij cultureel centrum De Cacaofabriek, worden vijf zogenoemde waterburchten bijgebouwd, plus grondgebonden woningen. Behalve wonen gaat het om zaken zoals onderwijs, een hotel en een foodtechpark. In dit park kunnen food bedrijven straks samenwerken met onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Troeven

We willen van leven naar beleven in Helmond. Met De Cacaofabriek, het historische kasteel en het nieuwe Speelhuistheater hebben we fantastische troeven in handen. Alles ligt op loopafstand van het station. We werken er nu aan om de locaties op een logische manier met elkaar te verbinden, zodat één geheel ontstaat. Dat moet door het slim inrichten van de openbare ruimte. Als we dat goed doen, ontstaat vanzelf nieuwe spin-off in het gebied.

Brainport Smart District

Helmond heeft maar liefst vier stations. Bij station Brandevoort komt de ‘slimste woonwijk van Europa’: Brainport Smart District. Samen met de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, de gemeente Eindhoven en de provincie werkt Helmond hier aan ‘slimme’ nieuwe concepten en ideeën op het gebied van mobiliteit, sociale innovatie, circulaire economie, gezondheid en meer. “Een levendige proeftuin waarbij technologie bijdraagt aan de kwaliteit van ons dagelijks leven. Waarbij we alles combineren tot een slimme wijk door niet alleen te ontwikkelen maar ook door het te testen en toe te passen. Niet alleen op het gebied van woningbouw, maar ook qua bedrijvigheid en stadslandbouw.

Flexibel plan

De basis voor Brainport Smart District is een flexibel plan, zegt de wethouder, waarin niet alles tot op de millimeter is vastgelegd. “Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen. Denk aan een locatie die je overdag gebruikt om te werken en die ’s avonds een andere functie heeft. Of het openstellen van parkeerterrein van bedrijven na kantooruren. We kijken veel meer naar de samenhang; wonen en werken is niet per se gescheiden. Wat past bij elkaar, met aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid.” De nieuwe wijk zal ook fungeren als testlocatie voor de naastgelegen Automotive Campus.
Studenten van de TUE (Technische Universiteit Eindhoven) zullen nog dit jaar een pilot starten die past binnen het slimme woonwijkconcept.

Er gebeurt dus het nodige in Helmond en goede ideeën zijn altijd welkom, besluit Van den Waardenburg. “Waarbij we drie aspecten nadrukkelijk in het oog houden: duurzaamheid, beeldkwaliteit en betaalbaarheid.”