Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Havensamenwerking: een duurzame ontwikkeling

Als je door deze editie van de Havenlocaties bladert valt direct op: in het landschap van havens, zowel binnenhavens als zeehavens, wordt steeds meer samengewerkt. En dat gebeurt op de verschillende niveaus. Port of Zwolle, Port of Deventer en Port of Twente organiseren gezamenlijk het congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en bundelen daarmee krachten op het gebied van marketing. De havens van Arnhem en Nijmegen zijn in gesprek over samenwerking tussen de havenmeesterdiensten. Frisian Ports bundelt alle krachten op het gebied van havens binnen de Provincie Frylân. En onder het havengebied van het havenbedrijf Rotterdam vallen inmiddels ook de havens in Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht.

Steeds meer havens kijken naar elkaar en naar manieren om samen te werken. Het uiteindelijke doel van een havensamenwerking is versterking. De eerste gedachte die daarbij opkomt is dat dit een toename van opbrengsten, havengelden en kadegelden moet zijn. Maar dat is lang niet altijd de manier waarop havensamenwerking toegevoegde waarde kan bieden. In dit artikel gaan we in op samenwerking gebaseerd op locaties en de toegevoegde waarde hiervan.

Samenwerking vanuit locatie

Als voorbeeld voor een samenwerking gezien vanuit een locatieperspectief zou een samenwerking tussen Port of Deventer en de haven van Zutphen voor de hand liggen. Beide havens liggen aan dezelfde rivier, de IJssel. De afstand is klein, hemelsbreed nog geen 18 kilometer en ze bedienen beiden een andere klantengroep.

Maar er is ook een andere afweging voor samenwerking gebaseerd op de locatie van de haven. En dat is die vanuit de keten- en netwerkgedachte. Binnenhavens zijn een essentiële schakel in de logistieke keten. Maar het gaat verder dan de logistieke keten. De logistieke keten wordt steeds vaker vanuit het netwerkperspectief bekeken, als logistiek netwerk dus. Hierbij is van belang dat je als haven zeer goed weet van welke netwerken je onderdeel bent. Op basis van strategische locaties die passend zijn bij dat netwerk zoek je samenwerkingspartners. Havenbedrijf Rotterdam doet dit al enkele jaren via haar buitenlandbeleid. Er worden op, voor de klanten van het Havenbedrijf, strategische locaties samenwerkingen aangegaan met havens. Hiermee zorg je ervoor dat de logistieke keten of het netwerk optimaal kan functioneren. Op een kleinere schaal kun je dit ook doen voor binnenhavens of terminals. Een recent voorbeeld hiervan is de Amsterdam-Utrecht-Rotterdam corridor, waarbij de samenwerking tussen terminals in binnenhavens en zeehavens leidt tot een efficiëntere afhandeling van de binnenvaart. 

Ook de “West-Brabant Corridor” is een voorbeeld van samenwerking tussen terminals. In dit initiatief werken Barge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals, Moerdijk Containers Terminals en Danser group samen op de route Tilburg, Moerdijk, Rotterdam. Het doel is om al eerder lading te bundelen voor de Rotterdamse haven. Hierdoor kan er met minder schepen naar Rotterdam worden gevaren, wat filevorming bij de afhandeling van binnenvaartschepen bij de deepseaterminals in de Rotterdamse haven vermindert.

Toegevoegde waarde

Dat een samenwerking economische toegevoegde waarde heeft is bijna vanzelfsprekend. Dit wordt ook gezien door de overheid. Vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) werkt de rijksoverheid samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma’s voor regio’s. Vanuit MIRT-onderzoeken en MIRT-verkenningen wordt gekeken hoe logistieke corridors geoptimaliseerd kunnen worden om daarbij economische meekoppelkansen te verzilveren. (MIRT richt zich op financiële investeringen in deze programma’s en projecten.)

De toegevoegde waarde van een samenwerking is ook op andere fronten te vinden. Dat kan inderdaad op het gebied van inkomsten zijn, maar het effect daarbuiten is veel groter. Want door een havensamenwerking is het aantal gevestigde bedrijven in het havengebied groter en daarmee het bereik van potentiele klanten. Maar ook de kansen voor onderlinge samenwerking tussen gevestigde bedrijven is groter.

Door de omvang van de samenwerking ben je als haven ook een serieuzere partij. Een serieuzere partij voor het voeren van een lobby bijvoorbeeld. De samenwerking in Port of Zwolle heeft een relevante bijdrage kunnen leveren aan de lobby voor de verbreding van de sluis Kornwerderzand, net als het samenwerkingsverband Frisian Ports overigens.
Maar er is natuurlijk ook de toegevoegde waarde die draait om de kosten. Want als je bepaalde werkzaamheden kunt delen nemen de kosten gemiddeld af. En dat is natuurlijk een prachtig neveneffect van een havensamenwerking.

Kortom, een havensamenwerking, vanuit de juiste redenatie en motieven is een goed idee. Let er wel op dat je duidelijkheid hebt over de positionering van de haven. En de locatie, van zowel jouw eigen haven als die van jouw samenwerkingspartner, is van essentieel belang.

Tot slot

Port Solutions Rotterdam (PSR) is een expert op het gebied van havens en logistiek en kan adviseren over en ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van een havensamenwerkingsverband.

Meer informatie:

Marieke Vavier,
vavier@portsolutionsrotterdam.nl
en via 06-16147598.