Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Tilburg, Oosterhout en Waalwijk zijn belangrijke knooppunten

Tilburg, Oosterhout en Waalwijk zijn belangrijke knooppunten in het logistieke netwerk van Brabant. Samen willen ze het transport over water nog meer bevorderen.

De Brabantse gemeenten zijn alle 3 goed bereikbaar over het water, met containerterminals die het transport per schip afhandelen. Ze werken samen om onder meer de logistieke aantrekkingskracht van de regio te versterken en de toegevoegde waarde die de havens samen leveren, te ondersteunen. Deze samenwerking zetten ze voort voor de periode 2018-2022. Daarvoor ondertekenden de wethouders Erik de Ridder (gemeente Tilburg) Marcel Willemsen (gemeente Oosterhout) en Ronald Bakker (gemeente Waalwijk) op 23 februari de Samenwerkingsovereenkomst Havens Midden Brabant. Door samen op te trekken wordt het logistieke netwerk van de gemeenten en de regio versterkt. En daarmee ook hun positie in Nederland en Europa.

Projecten en profilering

De 3 gemeenten spraken af om elkaar te ondersteunen bij projecten die de haveninfrastructuur in de regio bevorderen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en kennisuitwisseling. Ook werken zij aan een gezamenlijke profilering, waarin het belang van de logistieke bereikbaarheid over het water centraal staat. Hierbij worden de exploitanten van de in de regio gelegen containerterminals betrokken. Verder worden MCA Brabant, Midpoint Brabant en REWIN betrokken bij Havens Midden-Brabant voor gevraagde en ongevraagde advisering bij projecten en kennisuitwisseling.

Ecosysteem

Oosterhout, Waalwijk en Tilburg zijn verbonden door het Wilhelminakanaal en de Bergse Maas. Ze liggen gezamenlijk nabij de zeehavens Moerdijk, Rotterdam en Antwerpen. Samen vormen zij een sterk logistiek ecosysteem. De samenwerking tussen de 3 gemeenten en de container-operators (BTT, ROC en OCT) biedt veel kansen. Zoals kansen voor de ontwikkeling van een goede achterlandstrategie richting de zeehavens. Ook het gezamenlijk optrekken richting Rijkswaterstaat en de Provincie biedt mogelijkheden in het realiseren van projecten. Denk aan de nieuwe insteekhaven Waalwijk die in 2020 wordt opgeleverd, Maar ook zaken zoals de aanpak van de snelweg A58, Breda, Tilburg, Eindhoven, het verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal, waardoor de waterbereikbaarheid van Tilburg wordt geoptimaliseerd, en de aanpak van het knooppunt Hooipolder (A27/A59) en de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch (A59/A2).

Ontwikkelingen Waalwijk

Waalwijk heeft van oudsher veel maakindustrie en is vooral bekend vanwege de schoen- en lederindustrie. De laatste jaren heeft de logistiek sector zich sterk ontwikkeld, waarbij opvalt dat grote bedrijven op het gebied van e-commerce en grootschalige (internationale) distributiecentra zich in Waalwijk vestigen. Een van de oorzaken daarvoor is dat Waalwijk geografisch gunstig ligt en goed is ontsloten via water en weg. Ook ligt een railterminal in de nabijheid liggen de luchthavens Rotterdam, Eindhoven en Schiphol op korte afstand.
De bereikbaarheid van het bedrijvenpark Haven zal de komende jaren sterk verbeteren. Naast verbetering van de A59 (waar het bedrijvenpark direct aan ligt), met o.a. een nieuw klaverblad met een rechtstreekse ontsluiting op het nieuw aan te leggen bedrijvenpark, zal er ook een nieuw insteekhaven worden aangelegd.

De huidige haven kent zijn beperkingen, doordat het slechts via klasse 3-schepen toegankelijk is en achter een sluis ligt.
De nieuwe insteekhaven biedt veel ruimere mogelijkheden. Er is een open waterverbinding die onbeperkt, 24/7 toegankelijk is voor klasse 5-schepen.

Met de nieuwe insteekhaven en het daarnaast gelegen bedrijventerrein Haven Acht, dat exclusief is bedoeld voor grootschalige logistiek, wordt naadloos aangesloten op de groeiende vraag naar multimodale ontsloten bedrijventerreinen. Omdat Waalwijk ligt tussen water en rijksweg is het tijdsverlies minimaal.

De gemeente verwacht de haven in 2018 aan te besteden, zodat de eerste schepen in 2020 kunnen aanmeren waardoor bereikbaarheid met klasse V, zonder beperkingen, 24/7 wordt gewaarborgd, met een watergebonden bedrijventerrein naast de terminal.

Meer informatie:

Cushman & Wakerfield
088 550 0950
cushmanwakefield.nl

De Lobel & Partners
076 206 1006
delobelpartners.nl