Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Navolging voor Randstedelijke Groene Corridor

De strategische samenwerking op en rondom de Groene Corridor van Zoeterwoude naar de Haven van Rotterdam verdient navolging. Dat zegt Diederik Jan Antvelink, directeur van Nedcargo International. Hij ziet in dit kader kansen voor de gunstig gesitueerde logistieke bedrijventerreinen in Willebroek en Haaften.

Bedrijven, overheden en onderzoekinstellingen initiëren momenteel een breed scala aan deelprojecten op en nabij de Randstedelijke Groene Corridor. De partijen beseffen dat consumenten en bedrijven steeds vaker kiezen voor duurzame producten en toekomstbestendige logistiek. “Een duurzame bedrijfsvoering is van belang voor ons toekomstperspectief,” bevestigt Diederik Jan Antvelink, directeur van Nedcargo International. “Daarom kijken we samen naar de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen, lokale hernieuwbare energieproductie, het verduurzamen van warehouses, de inzet van eco-combi’s en het optimaliseren van de waterwegen, maar ook naar het elektrificeren van het Alpherium en modernisering van de walvoorzieningen in de Haven van Rotterdam. Daarnaast streven we naar een optimale benutting van de N11, die op de nominatie staat om als A-Rijksweg de drukke A12 en A4 te ontlasten. Verder pleiten we voor een verbeterde verbinding met het slechts op 28 kilometer afstand gelegen Schiphol en zien we regionale toekomstmogelijkheden voor vervoer per spoor.” Het nieuwe plangebied Steekterpoort wordt aan de zuidkant begrensd door de spoorlijn Leiden-Utrecht.

Innovaties

Nedcargo investeerde al tientallen miljoenen euro’s om haar logistieke activiteiten op termijn klimaatneutraal te kunnen maken en meer capaciteit en een hogere betrouwbaarheid te generen voor met name opdrachtgever Heineken. Het uit 2010 daterende Alpherium kreeg onlangs een nieuwe portaalkraan, die niet alleen sneller, maar ook stiller werkt. Ook is grondverbetering toegepast. De moderne containerterminal levert al ruim een half decennium een aanzienlijke bijdrage aan de vergroening van de logistieke keten met het jaarlijks verdwijnen van 100.000 vrachtautobewegingen, wat de CO2-uitstoot met ruim 30 procent vermindert.

“Onze meest recente stap is de Gouwenaar 2, een innovatief, elektrisch aangedreven containerschip met een weerstand beperkende boeg die vergelijkbaar is met de neus van een torpedo,” vervolgt Antvelink. “Hierdoor is bij eenzelfde vaarsnelheid minder vermogen nodig. Het schip is verder qua toegestane afmetingen speciaal ontworpen voor het traject tussen het Alpherium en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen en kan per vaart veel meer containers dan voorheen transporteren. We zijn van plan om het door te ontwikkelen naar een volledig emissieloze versie 2.0.

De traditionele vrachtwagen gaat ook onder de loep. Antvelink: “We onderzoeken met Tesla de mogelijkheden voor een geëlektrificeerde vrachtwagen met een oplaadbare batterij. Tesla kan op dit gebied voordelen bieden, zoals het garanderen van lange rijafstanden én lichter produceren. We denken ook alvast na over een toekomstig vrachtwagenmodel met brandstofcellen achter de motorkap, dat kan rijden op waterstof.

Steekterpoort

Antvelink hoopt verder bedrijventerrein Steekterpoort snel van de grond te krijgen. “We hebben meer ruimte nodig,” zegt hij. “Mede dankzij onze samenwerkingspartners binnen de Groene Corridor doen we er, binnen onze mogelijkheden, alles aan om pal achter het Alpherium 10 hectare grond te ontwikkelen tot een duurzaam logistiek centrum – in het hart van de Randstad. De ligging, modaliteiten en toekomstmogelijkheden hebben zeer veel potentie, samen met alle andere investeringen. Zo zijn vanuit Steekterpoort zo’n 500 miljoen consumenten optimaal te bedienen.

Nedcargo staat open voor logistieke dienstverleners die zich graag op Steekterpoort willen huisvesten. Antvelink: “Onze plan voor een multiclient DC is ontworpen als een eigentijdse energiecentrale met onder meer windmolens voor het hele gebied. Zo kunnen straks niet alleen bedrijven, maar ook bijvoorbeeld elektrische bruggen en scholen van energie worden voorzien. De omvang van dit eerste DC op Streekterpoort is geprojecteerd op 2 x 20.000 m2. Na de invulling kunnen we nog fors uitbreiden.” Veel winst is te behalen met het zo vol mogelijk laden van de schepen, zowel op de heen- als de terugweg, volgens Antvelink. “De binnenvaart kan de verwachte groei prima aan, zeker als we meer synergie creëren in de distributie,” weet hij. “Denktanks ontfermen zich momenteel over de ‘Blauwe Golf’ en andere (tijds)aspecten.

Willebroek en Haaften

Met het centraal in de Benelux gelegen en multimodaal ontsloten distributiecentrum in Willebroek biedt Nedcargo eveneens meer partijen een oplossing met het clusteren van voorraden levensmiddelen. Dit direct aan het Zeekanaal Brussel-Willebroek gesitueerde DC voldoet aan de hoogste milieu-, veiligheids- en beveiligingseisen. “Het bestaande metrage van 40.000 m2 kan in 2019 bovendien met 60.000 m2 worden uitgebreid,” kondigt Antvelink aan. “Willebroek, maar ook Haaften aan de Waal, waar we 40.000 m2 opslag- en distributieruimte hebben en kunnen uitbreiden met nog eens 40.000 m2, lenen zich bij uitstek voor het ontstaan van vergelijkbare logistieke Groene Corridors. Het eerste, Randstedelijke initiatief kan daarbij dienen als proeftuin voor experimenten in het veld. Wij nemen hiertoe graag het voortouw. De totstandkoming lukt echter alleen in samenwerking met zo veel mogelijk strategische partners.” Antvelink nodigt belangstellenden uit om vrijblijvend met hem hierover van gedachten te wisselen.

Imago

De periode van stoffige magazijnopslag is voorbij. Duurzaam ontwikkelde distributiecentra met een plezierig werkklimaat en fraaie bijbehorende kantoren maken hun opmars. Dit om tegemoet te kunnen komen aan slimme, logistieke processen en de eisen van hoogopgeleide professionals. Herpositionering in de markt is, volgens Naus, dan ook een logische stap: “Een tiental grote logistieke ondernemers werkt al samen op alle drie agendapunten en dat ontketent nieuwe initiatieven,” zegt hij. “Het gemeenschappelijk belang houdt de gezochte samenwerking op gang; men bouwt aan business cases en zoekt elkaar steeds meer op. Ondernemers kunnen verder inspelen op de landelijke aandacht voor deze logistieke regio met bijvoorbeeld een bedrijfspresentatie. We hebben hiertoe een lijst van dertig aansprekende logistieke bedrijven in de regio opgesteld, waaruit we kunnen putten om zo steeds het meest passende bedrijf bij een bijeenkomst, event of congres te kunnen betrekken.” Logistiek Midden-Brabant heeft de beschikking over een assessment center, opgericht met input van onderwijsinstellingen, om mensen te toetsen op logistieke competenties.

Human Capital

“Logistiek is vooral intelligente business,” vervolgt Naus. “Daarom willen we talent behouden én nieuw talent aantrekken. Dit vakgebied verandert snel en bij voortduring. De huidige economische importantie ervan zorgt ervoor dat onderwijsprogramma’s hierop steeds meer zijn afgestemd. Opleidingen moeten enerzijds aansluiten op de praktijk en up-to-date blijven en anderzijds de interesse voor dit vakgebied bij studenten aanwakkeren. We signaleren al een toename van het aantal studenten bij logistieke opleidingen op HBO- en MBO-niveau.”

De behoefte aan academici neemt toe. Naus: “Genoeg goede banen zijn voorhanden. Een functie in de logistieke sector vormt een perfecte springplank voor een carrière met een bijzonder ervaringsprofiel. Je kunt hier als twintiger of dertiger al snel op managementniveau doordringen. Dat geldt zowel voor economen als voor marketeers, accountants en juristen. Het verloop is laag met de geboden uitdagingen en de kansen om wereldwijd te acteren.” De stichting Logistiek Midden-Brabant wil verder de in- en doorstroom bij logistieke opleidingen in de regio bevorderen en voldoende leer-werkplekken kunnen bieden. Er wordt gewerkt aan een logistiek profiel van de toekomst.

Innovatie

De werktafel Innovatie is gestart als agenda vanuit de ondernemers zelf, volgens Naus. “Zij kijken over de bedrijfsgrenzen heen,” benadrukt hij. “Sommige innovaties hoeven niet beperkt te blijven tot één bedrijf. Als andere bedrijven daar ook gebruik van maken, verlaagt dat niet alleen de individuele kosten, maar versterkt dat ook de sector. Om te kunnen investeren in ideeën, die impact hebben op economie en innovatie en die binnen drie jaar ook levensvatbaar zijn, hebben bijna vijftien ondernemers gezamenlijk één miljoen euro bijeengebracht in het Logistiek Smart Capital Investeringsfonds Midden-Brabant. Zo komen plannen voor vernieuwing eerder, beter en/of gemakkelijker binnen bereik. Ook de overheid en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) participeren in dit initiatief.”

De focus is onder meer gericht op ketenregie en ketensamenwerking, inclusief ICT en synchro-modaliteit. Naus: “Zo bundelt een groep van dertig Brabantse verladers in de Multimodal Smart Match goederenstromen. Zij brengen ook regio’s in kaart en zoeken samenwerking met andere EU-verladerclusters om bundeling verder te versterken en te versnellen. De Smart Micro Freight vormt de cloud tooling voor operatie en samenwerking van de kleinere logistieke dienstverleners. Ook Serious Logistic Gaming is een resultaat van de werktafel Innovatie. Hierbij is de focus gericht op Micro Games in de supply chain, die human factor issues in de operatie verbeteren. Daarbij behoren bijvoorbeeld het stapelen van pallets, orderpicking en expeditiewerkzaamheden in een warehouse.”

Naus nodigt ondernemers in het logistieke werkveld uit om zich bij het inspirerende netwerk van Midden-Brabant aan te sluiten en is graag bereid om verdere informatie te verschaffen.

Zo’n twintig partijen ondertekenden in 2017 een intentieverklaring om één van de meest duurzame corridors van Europa te realiseren. Nedcargo, de Provincie Zuid-Holland, Heineken Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk, Zeeman, Hartog & Bikker, Rijkswaterstaat en Eneco tonen hiermee aan dat klimaatdoelen new business helpen genereren. VNO-NCW West, Wageningen Environmental Research, GoodFuels, Connekt en het actieprogramma Lean & Green Off-Road van de Topsector Logistiek, Feadship, de Hogeschool Rotterdam, InnovationQuarter, TNO en de gemeente Zoeterwoude ondersteunen hen hierbij.

Samenwerking

Het Alperium in Alphen aan den Rijn is met een overslagcapaciteit van 200.000 TEU per jaar en 60.000 m2 opslagruimte één van de grootste binnenvaartterminals van Nederland. Van hieruit vertrekken en arriveren dagelijks containertransporten over water van en naar de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. De insteekhaven in de Gouwe biedt plaats voor vier binnenvaartschepen, die met portaalkranen worden geladen en gelost. Vervoersknooppunt Alpherium ligt midden in de Randstad, naast de N11 en toekomstig logistiek bedrijventerrein Steekterpoort

Inlandterminal Alpherium

Meer informatie

Nedcargo International B.V.
Diederik Jan Antvellink, directeur
Transportweg 20,
postbus 54, 2740 AB Waddinxveen
0182 – 893 893
06 – 2865 5875

d.antvellink@nedcargo.com

www.nedcargo.com 

https://youtube/mLaSVC5ni70

Nedcargo
JM Diederik Jan Antvelink, Nedcargo.HvE - A
JM Diederik Jan Antvelink, Nedcargo.HvE