Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Greenport Venlo groeit en bloeit

Greenport Venlo is als regio economisch sterk in ontwikkeling en zowel van nationaal als internationaal belang. In de regio zijn meer dan drieduizend telers aanwezig. Er is een veiling en op het veilingterrein Freshpark zitten ook nog een honderdtal gerelateerde bedrijven. Er zijn terreinen voor grootschalige glastuinbouw, agro(food)business, maakindustrie en logistiek.

Greenport Venlo heeft alles in huis, zegt directeur Ruud van Heugten van het ontwikkelbedrijf. “Kassentechniek, teelttechniek, handel en logistiek; al decennia lang. De top van de champignonteelt zit hier. Dat leidt bijvoorbeeld tot samenwerking in ‘mushroom valley’. Telers, verwerkers en kennisontwikkelaars werken hierin samen aan productontwikkeling. Maar er is ook een kenniscentrum asperges, om maar iets te noemen.

Visie op kennis

De provincie Limburg heeft campussen rondom chemie, data en gezondheid en sinds vorig jaar ook een rondom voeding en gezondheid: de Brightlands Campus Greenport Venlo, op het voormalige Floriadeterrein. Op een campus werken ondernemers, onderzoekers en het onderwijs samen aan nieuwe oplossingen. Die campus getuigt van visie, zegt Van Heugten. “Bij een topregio in agro en food hoort ook een topinstituut voor de kennisontwikkeling.

Voedselveiligheid

De Universiteit van Maastricht heeft er een laboratorium met onder andere een maag-darmsimulator, waarin allerlei onderzoeksvragen over de spijsvertering behandeld kunnen worden. “Maar de vragen over voeding zijn breder. Bijvoorbeeld of en hoe je iemands voedingspatroon  kunt koppelen aan zijn DNA-profiel, of hoe je een komkommer nog gezonder kunt maken. Verder zijn er ook onderzoeken over veiligheid en gezondheid van voedsel, bijvoorbeeld naar voedselclaims.” Bedrijven, hbo-onderwijs en universiteit werken samen in de onderzoeken en in innovatieprojecten, zoals nieuwe teelttechnieken, bereidingsprocessen of vleesvervangers. De Brightlands Greenport Campus heeft ook faciliteiten voor start-ups. De Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF ondersteunt dit soort bedrijven in hun ontwikkeling. Greenport Venlo beheert het vastgoed van de Venlose campus.

Natuur

Vierhonderd hectare bedrijventerrein uitgeven betekent ook vierhonderd hectare natuurontwikkeling. Dat gebeurt onder andere met dassentunnels, uilenkasten en een faunatoren. Er zijn grote collectieve groenstroken en waterbassins aangelegd. “Bovendien voeren we bij het bouwrijp maken de zwarte grond niet af, maar maken we rondom een kavel grondwallen. Dat is beter voor de geluidswering en de landschappelijke inpassing en zo blijven bijvoorbeeld auto’s en pallets uit het zicht.

Duurzaamheid

Op Greenport zijn inmiddels ook twee geothermiebronnen. Warm water wordt van 2800 meter diepte omhoog gepompt om de kassen te verwarmen. Het afgekoelde water gaat weer terug de bodem in. Er liggen vergaande plannen voor negen windturbines die naast het spoor moeten komen. “En bovenop de daken van de logistieke bedrijven leggen we zonnepanelen. Zo worden we het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland. Greenport is voor ons ook niet alleen agro-gerelateerd, het gaat ook over duurzame energie en het landschap.

De spoorlijn Eindhoven-Venlo doorkruist het gebied dat ‘in de oksel’ ligt van de autowegen A73 en A67. Venlo heeft al twee railterminals en in 2019 komt er op Greenport een derde bij, vooral voor containervervoer. Er komt ruimte voor acht treinen naast elkaar, met een lengte van 750 meter elk. Ruud van Heugten: “De grootste inland-railterminal van Nederland.” Er is overigens ook een binnenvaartterminal vlakbij.

Nieuwe railterminal

Veel nieuwbouw

Het gaat hard op het moment. De logistiek trekt aan, mede door de opkomst van e-commerce. Verder trekt de tuinbouw aan. Zo is er een grote zachtfruitteler bijgekomen, en breiden andere telers uit. Op Freshpark wordt nieuw gebouwd voor Staay Foodgroep en Scelta Mushrooms. Op de Brightlands Campus bouwt de Universiteit van Maastricht in de Villa Flora drie nieuwe laboratoria, naast het reeds bestaande commerciële laboratorium.  We krijgen momenteel veel ondernemers aan tafel die daar iets mee willen, vaak denkend vanuit een maatschappelijk probleem. MiFood is zo’n bedrijf dat met de Smood Cooker verder gaat onderzoeken of het op een nieuwe manier eten kan bereiden, waardoor gezonde stoffen behouden blijven. Of Innoveins die techniek en agro samenbrengen tot een scala aan innovaties.

Gevraagd naar de ambitie van Greenport geeft Van Heugten een paar zaken aan. “De ambitie van het ontwikkelbedrijf is om tot 2035 tien- tot vijftienduizend arbeidsplaatsen te creëren. Op dit moment staat de teller op ongeveer 3,5 duizend. Daarnaast hoop ik dat hier op de campus tientallen onderzoekers, studenten en ondernemers bezig zijn, elkaar ontmoeten en samen nieuwe concepten of producten ontwikkelen met name op het gebied van gezond en veilig voedsel.

Ruud van Heugten: “Wij zijn een kleine club, spreken de taal van de ondernemer, maar ook van de overheid. Die twee werelden verbinden we met elkaar. Dat is een van onze succesfactoren. Ondernemers die hulp nodig hebben bij het vinden van een geschikt kavel en alle vragen die erachter zitten, kunnen bij ons terecht. Denk aan hulp bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of onderzoeken of een bedrijf aanspraak kan maken op financiering. Daarnaast willen we met de Brightlands Campus Greenport Venlo het kennisniveau en de bekendheid van de regio verder vergroten. De bedoeling is dat de wereldtop hier samenkomt voor bijvoorbeeld een congres over voedsel- en gezondheidsvraagstukken.”

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Vestigingsmogelijkheden 

voor logistiek, agro, food, 
maakindustrie en start ups

Neem voor meer informatie contact op met:
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Innovatoren 9A
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
+31 77 850 34 50

info@greenportvenlo.nl