Spoorzone ’s-Hertogenbosch nog lang niet af

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Spoorzone ’s-Hertogenbosch nog lang niet af

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft met de Spoorzone momenteel dé herontwikkelingstroef in Midden-Nederland in handen. Een bijzondere combinatie van factoren en toekomstplannen maakt het gebied rijp voor verdere verstedelijking. De gemeente zet in op nieuwe vormen van werkgelegenheid en wonen. Ruim plaats is er voor creativiteit en innovaties.

De Spoorzone ’s-Hertogenbosch is een omvangrijk gebied vlakbij de historische binnenstad. Het gebied is erg gevarieerd, volgens Eric Logister, wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch met Onderwijs, Diversiteit, Stedelijke Transformatie, Grondbeleid en Wonen in portefeuille. “Er is een mooie mix van ontwikkelde locaties en locaties met ontwikkelpotentie,” zegt hij.” Landelijk gezien is het Paleiskwartier één van de meest bekende locaties, maar de laatste tijd halen ook de daaraan grenzende nieuwbouw in de wijk Boschveld, Willemspoort en het transferium, waarvoor inmiddels de spade de grond is ingegaan, regelmatig de pers. In deze projecten zie je dat gevarieerde ook terug.” De Spoorzone ’s-Hertogenbosch is een plek om te wonen, werken, studeren en te recreëren.

Stad om te wonen

“We zijn ons ervan bewust dat ’s-Hertogenbosch een bijzonder aangenaam woonklimaat biedt, niet in de laatste plaats vanwege onze fraaie historische binnenstad en het uitgekiende winkel- en culturele aanbod,” vervolgt Logister. “Met nieuwe woningen in de Spoorzone wil ‘s-Hertogenbosch niet alleen voorzien in de vraag naar woonlocaties. Met de nieuwe inwoners die hierbij horen faciliteert de stad ook het groeiend aantal bedrijven met voldoende werknemers.” Er ligt in het woningbouwprogramma daarom extra nadruk op de ontwikkeling van woningen voor één en tweepersoons huishoudens. Een woningaanbod dat in het bijzonder interessant is voor young professionals. De doorontwikkeling van de Spoorzone is cruciaal voor onze economie.

Economische toplocatie

’s-Hertogenbosch is sociaal-economisch gezien goed in balans volgens de index in de atlas voor gemeenten. De stad bekleedt binnen de ranking de hoogste positie van de vijf grootste Brabantse steden (de B5). Bij de Gazelle-verkiezing van het Financieele Dagblad scoorde ’s-Hertogenbosch eveneens goed op het gebied van snelst groeiende bedrijven in de provincie Noord-Brabant. “Jonge, snelgroeiende bedrijven zijn van belang voor zowel het lokale, als het regionale toekomstperspectief,” zegt Eric Logister. Er is ook extra aandacht voor deze doelgroep in de Spoorzone. Naast de bekende locaties als De Gruyterfabriek en De Jamfabriek zet ’s-Hertogenbosch met transformatie van het monumentale Grasso complex binnenkort een nieuwe locatie neer voor groeiende ondernemers.

Bovengemiddelde situering

Het centraal gelegen ’s-Hertogenbosch heeft het belangrijkste spoorwegknooppunt van Zuid-Nederland. De stad is vanuit alle grote steden goed bereikbaar. De 2 kilometer lange en 200 hectare grote Bossche Spoorzone bevindt zich pal bij het trein- en busstation en op nauwelijks twee autominuten rijafstand van de A2 en de A59. Daarmee is het gebied ook goed gekoppeld aan het nationale snelwegennetwerk. De Spoorzone vormt de katalysator in de stedelijke ontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch. In maar weinig Nederlandse steden is de Spoorzone gesitueerd naast de historische binnenstad én is de natuur, de Gement, de Dieze en Ertveldplas, zo nabij.

Speerpunten

Eén van de speerpunten van de gemeente ’s-Hertogenbosche is gericht op agro en food. Logister: “We zoeken intensieve samenwerking met de regio als AgriFood Capital en dan met name met de agrarische bedrijven. We willen innovaties stimuleren en ondersteunen. Ook IT is een speerpunt. Dit vanwege de zowel hier gevestigde IT ondernemingen, als de Jheronimus Academy of Data Science, een nieuwe universitaire opleiding in het voormalig klooster Mariënburg. De opleiding, Data Entrepreneurship is opgezet door de TU Eindhoven en Tilburg University.” Hiermee versterkt ’s-Hertogenbosch haar top 5 positie in de ranglijst van ICT-steden in Nederland.

Eric Logister, 

wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch:
“We hebben een enorm herontwikkelingspotentieel tot onze beschikking met markante fabrieksgebouwen en enkele leegstaande bedrijfsgebouwen. Naast De Grasso werkt ’s-Hertogenbosch samen met NS Stations en PostNL ook aan een nieuwe bestemming voor het voormalige EKP terrein. Hier liggen veelbelovende kansen voor projectontwikkelaars.

Verbinden met onderwijs

Logister: “Niet alleen JADS brengt talent naar de stad. De Spoorzone is een perfecte voedingsbodem voor nieuw talent. Met de HAS Hogeschool, Avans Hogeschool en het Koning Willem I College studeren er op de Onderwijsboulevard ongeveer 30.000 studenten. Wij willen in de omgeving van de Onderwijsboulevard alle kansen bieden om te kunnen pionieren en te experimenteren. Het onderwijs werkt daarin intensief samen met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in het onderwijsconcept Avans Innovative Studio. Daarnaast moeten er in de Spoorzone uiteenlopende werk- en woonvoorzieningen voor onder andere afgestudeerden komen. Betaalbare huisvesting in het gebied zorgt voor extra levendigheid. Net als de organisatie van evenementen in de Spoorzone”

Hans Broekman, Manager Planontwikkeling NS Stations:

“NS en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben afgesproken te gaan werken aan de pilot van een “mobility-hub” die antwoord gaat geven op de vraag hoe een moderne vervoersknoop in een stedelijke omgeving -in zeg 2025- er uit hoort te zien. Hierbij staat het thema Duurzaamheid centraal en wordt een beroep gedaan op innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen uit stad en regio om deze toekomst samen vorm te geven.

Hans Broekman, Manager 

Planontwikkeling NS Stations:
“De opgave voor de toekomst is om de verbindingen tussen het moderne stedelijke milieu in het Paleiskwartier en de binnenstad te optimaliseren. Dit met het station als centrale spil.
Daarbij zijn er grote kansen om monofunctionele of ietwat verwaarloosde gebieden – zoals Brabanthallen, De Tramkade en het EKP-terrein – onderdeel te laten zijn van een toekomstgerichte Spoorzone.

‘Smart City’

“We gunnen onze ondernemers een toppositie richting de 21e eeuw in een ‘Smart City’,” benadrukt Logister. “Hierin speelt talent ook een belangrijke rol. We hebben mbo, hbo en universitair talent nodig voor onze economie.” Op de ‘Grow Campus’ werken alle kennisinstituten en bedrijven uit de regio ’s-Hertogenbosch samen om nieuwe technologische ontwikkelingen tot stand te brengen. Logister: “Zo werkt het PlantLab op een alternatieve manier met LED-licht in verschillende kleuren. Dit wordt al toegepast in verschillende bedrijven en levert stageplekken op.” De gemeente zelf is een project gestart in de Spoorzone: ‘Slimme buitenruimte’. De Spoorzone geeft in dit project ruimte aan experimenteren met slimme toepassingen in de openbare ruimte. 

Rol mobiliteit

De gemeente ’s-Hertogenbosch is zich bewust van de belangrijke rol die mobiliteit speelt bij de beoogde economische ontwikkelingen. “We hebben uitstekende trein-, bus-, fiets- en voetgangersverbindingen,” zegt Logister. “Maar over twintig jaar willen we nog steeds op alle fronten optimaal bereikbaar zijn. We denken dus vooruit en werken aan blijvende maximale ontsluitbaarheid, om de Spoorzone en de binnenstad nooit onnodig te laten ‘vollopen’. Daarom zijn diverse onderzoeken onmisbaar. Zo geeft een gedetailleerde verkeersmodeanalyse van de vervoersstromen een doorkijk naar de stadsbrede bereikbaarheidseffecten. Via een analyse van de totale parkeeropgave verkennen we de mogelijkheden van innovatieve parkeeroplossingen. De Spoorzone krijgt een transferium nabij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Willemspoort. Dit transferium opent in het voorjaar van 2018.” De buurt Willemspoort kreeg als alternatief voor een simpele geluidswal al een collectieve, groen ogende ’carport’ met zonnepanelen en oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Logister: “We blijven nadenken en experimenteren, ook als het gaat om korte, slimme fietsroutes en andere faciliteiten. Via participatieprocessen achterhalen we de wensen.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Nederlandse Spoorwegen (NS) delen de ambitie om het station zo toekomstbestendig mogelijk te maken. “Zo moet er een oplossing komen voor de steeds drukker wordende passerelle. We weten ook dat de toekomstige ontwikkelingen vragen om meer ruimte bij het station voor de fiets, de bus en de ‘Kiss & Ride’. Goede bereikbaarheid met de daarbij behorende voorzieningen zien wij als de sleutel voor het verwezenlijken van onze ambities,” aldus Logister.

Gezamenlijke aanpak

Met de herontwikkeling van de Spoorzone willen we wonen, werken en onderwijs bijeen brengen. Dat is dé volgende stap op de gemeentelijke agenda. We hebben hierover overleg gepleegd met lokale ondernemers, de diverse kennisinstituten en wijkcentra. Samenhang en wisselwerking tussen de diverse publiekstrekkers kunnen de potentie van deze wijk als geheel ten volle benutten. Daar waar nog geen concrete ontwikkelende partijen actief zijn, biedt de gemeente ruimte voor interventies, waar met weinig middelen rauw en ‘edgy’ pioneren mogelijk is. Deze broedplaatsen binden nieuwe partijen aan de stad,” volgens de wethouder. Ontwikkelaars die mee willen denken over de toekomst van ’s-Hertogenbosch en kansen zien voor nieuwe concepten in de Spoorzone worden uitgedaagd met een voorstel te komen.

Hans Broekman - manager planontwikkeling NS stations
Eric Logister - wethouder gemeente 's-Hertogenbosch