Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Regio Foodvalley | Geen food zonder ICT

Informatie- en communicatietechnologie is van essentieel belang voor de topsector agrofood en de oplossing van het voedselvraagstuk. Daarom vormt de ICT sector één van de speerpunten binnen het beleid van gemeente Veenendaal. Als onderdeel van regio FoodValley speelt Veenendaal een belangrijke rol op het gebied van technologische innovaties op product- en procesniveau.

Veenendaal huisvest inmiddels bijna 400 kleine en middelgrote ICT-bedrijven . “ICT vormt al vele jaren onze sterke kant,” zegt Marco Verloop, wethouder Economie en Financiën. “Dit ook dankzij toonaangevende bedrijven, zoals HSO, Cegeka, Info Support en Detron, die ieder honderden medewerkers in dienst hebben. Wij hebben de ICT sector hard nodig, willen we als regio FoodValley onze internationale ambities kunnen waarmaken. Wij staan op het standpunt: ‘Geen food zonder ICT’. Daarom is er ruim baan voor deze motor van duurzame verbetering en vernieuwing, waar álle ondernemingen profijt van kunnen hebben.

ICT Valley

Steeds meer ICT bedrijven onderkennen het belang van deze toekomstvisie en zetten zich in om bedreigingen te pareren en zakelijke kansen te benutten, volgens Verloop. “De afgelopen vijf jaar zijn al zo’n honderd ondernemingen lid geworden van Stichting ICT Valley,” zegt hij. “Bij deze stichting staat onderlinge samenwerking tussen ICT bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen centraal. Via het verbinden van verschillende netwerken vinden nieuwe ontmoetingen plaats en ontstaan succesvolle samenwerkingsverbanden.

Toekomstgericht

Verloop: “De Christelijke Onderwijs Groep (COG), de Christelijke Hogeschool Ede, de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Wageningen University & Research (WUR), participeren ook samen met de gemeente Veenendaal in de ICT Campus. De investering, met een waarde van 2,8 miljoen, wordt in cofinanciering betaald door onderwijsinstellingen, overheid en het ICT-bedrijfsleven. Dit bedrag bestaat uit geïnvesteerde uren en geldelijke bijdragen. Alle partners zorgen er zo samen voor dat Veenendaal dé ICT-banenmotor is met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs.

ICT Campus Regio FoodValley -toenemend aantal innovatieprojecten -nauwe samenwerking met overheden, ­kennisinstellingen en bedrijfsleven -projectmatige campagne-aanpak -uitstekend vestigingsklimaat

ICT Campus Regio FoodValley

Vonk 360

ICT Campus draagt bij aan het verkrijgen van meer kennis over voedsel en de toepassing daarvan. Verloop: “ICT betekent binnen regio FoodValley dat informatie over voeding meereist tijdens het productie- en verwerkingsproces. Dat kan informatie over de kwaliteit zijn of over het gebruik van pesticiden. Qua innovaties is bijvoorbeeld Hillstar Business Solutions samen met TechTron en studenten van de HAN bij Sanorice en Pokon Naturado
aan de slag met het analyseren van productgegevens met als doel om zowel producten als productieprocessen te verbeteren en te vernieuwen.

Verloop wijst erop dat de Campus ook de aantrekkingskracht van het ‘merk’ ICT moet vergroten. “Met de juiste beeldvorming bij de doelgroepen en onze nationaal gezien centrale ligging kunnen we prima zoeken naar verdere samenwerking binnen en buiten de regio,” legt hij uit. “Veenendaal bevindt zich bovendien op een scharnierpunt met de provincie Utrecht. Dat is een belangrijke positie voor aansluiting. Utrecht is bereid om te investeren in regio FoodValley en  doet dit via Veenendaal. Wij kunnen zo twee provincies bijeen krijgen om de gehele regio te versterken en daarmee duurzame innovaties en succesvol zakendoen bevorderen. Met de ICT Campus bouwen we enerzijds aan een ‘community’ en anderzijds aan een fysieke campus, waarvoor we de eerste stap hebben gezet met het multitenant ICT gebouw ‘Vonk 360’ op een zichtlocatie aan de A12. Dit pand biedt ruimte voor bijeenkomsten en huisvesting aan een aantal ICT bedrijven en het kantoor van ICT Valley. De ambities zijn hoog, maar realistisch; we bouwen stapsgewijs uit.

Veenendaal heeft nog ruimte, waaronder zichtlocaties aan de A12, beschikbaar voor nieuwkomers. ICT bedrijven kunnen zich onder meer vestigen op bedrijvenpark De Batterijen, bedrijvenpark De Compagnie en kantorenpark De Vendel.

Veenendaal

– Bijna 64.500 inwoners met een verwachte groei tot 70.000 inwoners.
– Nieuwbouw: woonwijk Veenendaal-Oost met onder andere grote vrije kavels in een
groene omgeving.
– 7 Bedrijvenparken.
– Bijna 5.000 bedrijven, inclusief zzp’ers.
– Stijgend aantal banen in onder meer de ICT sector.
– HBO opleiding ICT beheer 2.0.
– Stichting ICT Valley.
– Centrale ligging in Midden-Nederland aan de verkeersader A12.
– 3 NS Stations: Veenendaal Centrum, Veenendaal-West en Veenendaal-De Klomp.
– Dalende leegstand kantoorpanden.
– Winkelstad met regiofunctie.
– Goede sport- en culturele voorzieningen, waaronder een theater.
– Vele horecagelegenheden en hotels met conferentie- en welness faciliteiten.
– Scala aan recreatiemogelijkheden in omliggende natuurgebieden, zoals de Utrechtse
Heuvelrug en de Gelderse Vallei, met historische buitenplaatsen.

JM dr.ir. Marco Verloop