Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Frisian Ports groeit als havencluster

Midden-Brabant is de eerste regio met een concrete invulling en uitvoering van het landelijke sectorplan Transport en Logistiek en onderscheidt zich op nationaal niveau met daadkracht in verbinden, verbreden en vernieuwen. De stichting Logistiek Midden-Brabant maakt zich momenteel sterk voor de gewenste imagoverbetering van de sector, het behoud en de ontwikkeling van het logistieke arbeidskapitaal en het initiëren en stimuleren van innovatieve logistieke ideeën.

Frisian Ports is het samenwerkingsverband van de havens in Heerenveen, Leeuwarden, Drachten (Smallingerland), Sneek (Súdwest Fryslân), Harlingen, Lemmer (De Fryske Marren), Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De verwachting is dat de haven van Franeker in de nieuwe gemeente Waadhoeke (ontstaan na de recente herindeling) de negende deelnemer zal zijn. Al deze havens zijn aangesloten op het hoofdvaarwegennet en hebben een belangrijke functie voor de (watergebonden) economie in Friesland.
In gezamenlijkheid wil Frisian Ports een wezenlijke positie in het nationale en internationale beroepsvaarwegennetwerk innemen. “Als Friese havencluster staan we sterk en verzorgen we de op twee na grootste hoeveelheid overslag per jaar in Nederland”, zegt Maria Le Roy die voorzitter is van Frisian Ports en wethouder in Harlingen.

Volumes

De belangrijkste producten voor de Friese havens zijn zand, grind, agrarische bulkgoederen, producten in containers en die voor de maritieme maakindustrie. De verwachting is dat deze volumes zullen groeien. Vooral als het gaat om containers en ‘agribulk’. Wanneer de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer doorgaat, en wanneer de haven in Franeker is aangesloten, nemen de vrachtvolumes verder toe. “Mogelijk wordt onze havencluster dan de grootste in Nederland”, verwacht vicevoorzitter Ron van der Leck van Frisian Ports. “Nu staan Port of Zwolle en Port of Twente met grotere overslagcijfers op de nummers 1 en 2.”
Dat Frisian Ports een partij is waarmee in Friesland rekening wordt gehouden blijkt volgens Maria Le Roy uit de recente behandeling van de provinciale discussienota over de Friese vaarwegen. “Nu we als Frisian Ports zijn samengebald en één belang hebben om de vaarwegen goed uit te nutten en de transitie van het wegvervoer naar het watertransport gestalte te geven, merken we dat de provinciale politiek rekening houdt met ons programma. De impact van Frisian Ports is in zo’n geval veel groter dan die van de afzonderlijke havengemeentes.

Onderdeel van TEN-T

Alle havens van Frisian Ports hebben een goede aansluiting op het nationale hoofdvaarwegennet dat onderdeel uitmaakt van de corridor Amsterdam-Noord-Nederland en de internationale North Sea-Baltic-corridor. Ze staan op de Europese TEN-T-kaart, die het trans-Europese vervoersnetwerk markeert dat met Europees geld voor verbetering in aanmerking komt.

Multimodaliteit

Het is in dit krachtenveld duidelijk dat het beroepsgoederenvervoer over water, binnen de multimodale dynamiek, belangrijk is voor het Friese vestigingsklimaat. Samen willen de acht havengemeenten dan ook de transitie van het vervoer over de weg naar het water stimuleren. Ron van der Leck weet: “Dit levert niet alleen minder uitstoot van schadelijke stoffen op, maar bevordert de doorstroming van het wegverkeer en levert in veel gevallen tevens een kostenverlaging op. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor bedrijven om in de toekomst concurrerend te zijn en blijven.” Het verduurzamen van het vervoer over water zelf staat ook hoog op de agenda van Frisian Ports. Dat kan door duurzame havenvoorzieningen aan te leggen en in te zetten op duurzame brandstoffen zoals LNG.

Speerpunten

De bedoeling is uiteindelijk herkenbaar zijn als één grote haven in Friesland met hetzelfde havenbeleid en dezelfde tarieven. Acties voortkomend uit het verse Mission Statement Frisian Ports moeten die ambitie verder ondersteunen. De inventarisatie van de havengebonden bedrijventerreinen is er een van, om de verdere ontwikkeling van deze ‘natte’ bedrijfsgrond te bepalen. Communicatie (branding) en het aanhalen van de banden met het regionale bedrijfsleven zijn andere actuele speerpunten. Le Roy: “Het mag duidelijk zijn dat het bedrijfsleven met spelers als onder andere FrieslandCampina, Damen Shipyards en Agrifirm een cruciale rol speelt in het behoud van de bestaande activiteiten en dus werkgelegenheid in onze havens. Samen met deze klanten en belanghebbenden wil Frisian Ports uiteindelijk duurzame groei realiseren via onze havens.”
In het voordeel van Frisian Ports spreekt dat nu de economie aantrekt de belangstelling voor de aantrekkelijk geprijsde kavels op de (watergebonden) bedrijfsterreinen toeneemt. “Zeker omdat we in Friesland de ruimte hebben. Er zijn in onze provincie aantrekkelijke mogelijkheden voor bedrijven om zich te vestigen. De goede haveninfrastructuur krijgen ze er gratis bij”, benadrukken Le Roy en Van der Leck.

De Friese havensamenwerking in het kort:

• Behoud bestaande activiteiten in de havens
• Samenwerking op beleid, beheer en onderhoud
• Op orde brengen van statistieken bij statistische bureaus
• Benutten mogelijkheden TEN-T
• Stimuleren en faciliteren multimodaliteit
• Zorgen voor voldoende ruimte op de bedrijventerreinen
• Verder ontwikkelen van duurzaamheidsprofiel
• Zorgen voor optimale vaarwegverbindingen

Ron van der Leck
Ron van der Leck
Maria Le Roy
Frisian Ports final Logo