Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Focus op (her)ontwikkelen – Frasers Property Europe

Voor acquisitiemanager Niek van Genugten en zijn team van Frasers Property Europe (FPE) zijn het al vier jaar drukke tijden. Zijn bedrijf dat investeert in logistiek en lichtindustrieel vastgoed, maar het ook ontwikkelt en beheert, ziet de portefeuille in Europa organisch groeien. Duitsland en zeker ook Nederland vormen markten die daaraan bijdragen. “De focus ligt voor ons steeds meer op ontwikkelen, niet alleen op greenfield-locaties maar ook op herontwikkeling van verouderde bedrijfsruimten.

Frasers Property Europe ontstond eind vorig jaar uit het samenvoegen van het Nederlandse Geneba Properties en het Duitse Alpha Industrial, dochterbedrijven van de Singaporese vastgoedbelegger Frasers Property Limited (FPL). Grootaandeelhouder van deze multinational is familiebedrijf TCC Assets, dat ook het grootste biermerk in Thailand exploiteert. “Deze familie denkt in generaties. Daarmee is FPL een solide basis onder onze business waar langjarige commitment naar onze huurders en andere partners een groot voordeel kan zijn”, aldus Van Genugten.

In Nederland en Duitsland is de vraag naar logistieke en bedrijfsruimten onverminderd groot. De aandacht van de acquisitiemanager en zijn collega’s gaat onder meer uit naar nieuwe logistieke ontwikkelprojecten die bij voorkeur met lokale partners in een joint venture worden gedaan. Maar FPE probeert ook de light industrial portefeuille, bedrijfsruimtes met een productiecomponent te vergroten. “Met de grondposities die we hebben of nog gaan innemen kunnen wij projecten starten bestemd voor onze eigen beleggingsportefeuille. Momenteel is er zo’n 80.000 m2 aan logistieke bedrijfsruimtes in ontwikkeling, we hebben nu mogelijkheden om 100.000 m2 per jaar te ontwikkelen in ons land en Duitsland. Of er nog wat bij kan? Dat spreekt voor zich, en dan heb ik het met name over de groei van de portefeuille na 2020, aangezien we voor dit en volgend jaar al een mooie pijplijn klaar hebben staan”, aldus Van Genugten die vanuit het FPE-hoofdkantoor in Amsterdam werkt.

Hij wijst erop, dat door het samengaan met Alpha Industrial er meer expertise is bijgekomen in de ontwikkeltak. “De twintig Duitse collega’s hebben een jarenlange trackrecord van het ontwikkelen van hoogwaardige bedrijfsruimtes, FPE is dus niet alleen sterk in investeren, beleggen en beheren maar nu ook in ontwikkelen. Alleen het bouwen van de panden doen we niet zelf, in tegenstelling tot onze collega’s in Australië bijvoorbeeld.

Verantwoordelijkheid

Wetende dat er grenzen aan de beschikbaarheid van nieuwe grondposities zitten op termijn, richt FPE haar pijlen ook op het herontwikkelen van gedateerde en weinig efficiënte logistieke panden en terreinen (de brownfieldontwikkelingen), een strategie die Frasers in Azië en Australië al jaren succesvol toepast. “Met het vernieuwen van verouderd vastgoed nemen we meteen onze verantwoordelijkheid. We kunnen niet ongelimiteerd weilanden en braakliggend terrein blijven volbouwen”, meent de acquisitiemanager. Zijn bedrijf heeft verder mogelijkheden om oudere, bestaande gebouwen te kopen van eigenaren/gebruikers in sale-and-leasebacks om op den duur te herontwikkelen naar modernere bedrijfsruimtes.

Brexit

Met het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft Van Genugten de stiekeme hoop dat die Brexit ook goede effecten heeft op de groei van de bedrijfshuisvesting in Nederland. Hij zegt: “We zien nu al positieve effecten op de Nederlandse kantorenmarkt omdat bedrijven en instellingen al anticiperen op de Brexit. Ik verwacht dat het op termijn ook die kant op gaat met het vastgoed voor logistieke en met name productiebedrijven. Wij zullen zeker op die ontwikkeling inspelen.

FPE in het kort

Frasers Property Europe (FPE) heeft momenteel een portefeuille van € 1,4 miljard met 34 logistieke centra, 7 lichtindustriële panden en 5 cross-dockfaciliteiten, die samen ruim 1,5 miljoen m² beslaan. De gebouwen staan in Duitsland, Nederland en Oostenrijk. De portefeuille heeft een bezettingsgraad van meer dan 98% en een gewogen gemiddelde huurvervaldatum (WALE) van meer dan 7 jaar. Daarnaast heeft FPE zich reeds gecommitteerd aan vijf projecten à 175.000 m2 voor later dit jaar en 2020. FPE heeft vestigingen in Amsterdam (hoofdkantoor), Keulen en München, waar in totaal zo’n 40 mensen werken.