Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Flevokust Haven biedt ruimte en kwaliteit

Flevokust Haven, het nieuwe logistieke en multimodale knooppunt in Flevoland, is nu volop in bedrijf. Voor de ruime kavels op het binnendijkse industrieterrein met hoge milieucategorie is veel belangstelling. Ook de overslaghaven draait op volle toeren. Niet voor niets is de haven nummer 4 op de lijst met logistieke hotspots in Nederland.

Ten noorden van Lelystad ligt Flevokust Haven: de buitendijkse multimodale overslaghaven voor containers, bulk en projectlading met een groot binnendijks industrieterrein naast de ENGIE Maximacentrale. De gemeente Lelystad en de provincie merken dat er veel behoefte is aan een haven met goede doorvoerverbindingen en ruimte voor vestiging.

“Vanuit de zeehavens Antwerpen, Vlissingen, Rotterdam en Amsterdam gezien ligt Flevokust Haven op een zeer goed bereikbare en strategische doorvoerlocatie richting het noorden en het oosten, en vice versa”, zegt provinciaal programmamanager Rogier Wilms. Gemeentelijk projectmanager Hans de Groote vult aan: “Flevokust Haven is een perfecte en duurzame vestigingslocatie aan de oostflank van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voor innovatieve ondernemers die ruimte zoeken. Wij hebben de ruimte hier waardoor veel mogelijk is, zeker in combinatie met de hoge milieucategorie die wij hanteren.” En gemeentelijk acquisitiemanager Carolien Gase benadrukt dat de gemeente graag met belangstellende bedrijven meedenkt over zaken als personeelshuisvesting, opleidingen en innovatie.

Logistieke hotspot

Alle drie stellen zij dat Flevokust Haven in belangrijke mate bijdraagt aan de populaire logistieke hotspot die Lelystad met Almere en Zeewolde is geworden. In de top-10 staat de Flevolandse locatie op nummer 4. Wethouder Economische Zaken Janneke Sparreboom: “Lelystad heeft ondernemers hoog in het vaandel staan. We zijn een echte ondernemersstad. Vestigen in Flevokust Haven betekent veel ruimte, hoge milieucategorie en zeer goede verbindingen over weg, water, spoor en lucht.

Portefeuillehouder Maritieme Strategie en Economie Jan Nico Appelman vult aan: “Flevoland verbreedt zich van voedselproducent en aantrekkelijke woonlocatie naar een belangrijke economische en logistieke schakel. De logistieke runner-up notering heeft te maken met gunstige ruimtelijk-economische omstandigheden en met het arbeidspotentieel in Flevoland. Dat gegeven heeft zelfs de weg vrijgemaakt voor het inrichten van een regionaal logistiek expertisecentrum.

Acquisitiemanager Gase zegt over dit gezamenlijke initiatief: “Hierbij gaat het om talentontwikkeling, optimalisatie van logistieke processen en bijvoorbeeld ook innovatie. Op deze manier kunnen we de regionale concurrentiekracht vergroten. Dit is voor geïnteresseerde partijen altijd een vraagstuk, en de reacties hierop zijn positief.

Flevokust Haven en Vlissingen

Een ander voorbeeld van de daadkracht in Flevoland is het programma Noord West Connect. Vorig najaar sloegen de provincies Noord-Holland en Flevoland de handen ineen. Door ladingen te bundelen kunnen nieuwe verbindingen worden opgezet en bestaande verbindingen worden versterkt. Een mooi voorbeeld is het opzetten van een nieuwe verbinding tussen Flevokust Haven en Vlissingen. Door goederen vaker te vervoeren via het water – en op termijn mogelijk ook spoor – wordt het aantal wegkilometers verminderd, de bereikbaarheid verbeterd en de CO2-uitstoot verlaagd.

Kwaliteit voorop

Provincie en gemeenten richten zich bij de ontwikkeling van Flevokust Haven op kwaliteit, stelt Rogier Wilms. “Kwaliteit vanuit de vestigende bedrijven kan onder andere zitten in arbeidsplaatsen, toegevoegde waarde, clustervorming en in duurzaamheid, waaronder duurzame bedrijfsgebouwen. Wij gaan ervan uit dat de bedrijfsactiviteiten iets moeten toevoegen aan de regionale economie. Flevokust Haven biedt voor de ondernemers ook veel kwaliteit: uiteraard de uitstekende bereikbaarheid, de grote kavels en hoge milieucategorie, maar wellicht net zo belangrijk zijn de korte lijntjes en de actieve betrokkenheid van zowel gemeente, provincie, opleiders en de ontwikkelmaatschappij Horizon in het creëren van een innovatief ondernemersklimaat, waar voldoende goed geschoold personeel aanwezig is.” Lelystad en de provincie zien graag dat het eerste bedrijf dat de deuren opent op het havengebonden terrein in Flevokust Haven een ‘naam’ heeft. “Hier komen de echte ‘vestigers’ die voor werkgelegenheid moeten zorgen”, aldus De Groote. “Bedrijven dienen bij te dragen aan de gebiedsvisie die provincie en gemeente voorstaan. Dat geeft structureel meerwaarde aan de gebiedsontwikkeling en de gevestigde en te vestigen bedrijven.

Binnen- en buitenland

De belangstelling voor Flevokust Haven heeft inmiddels geresulteerd in verschillende overeenkomsten met partijen. Voor het noordelijk puntje van het havengebied is Lelystad in zee gegaan met vastgoedinvesteerder Somerset Capital Partners voor de ontwikkeling van een datacenter. De naburige energiecentrale van ENGIE en de nabijgelegen datakabels bieden grote vestigingsvoordelen voor een te ontwikkelen groot datacenter. Deze locatie is zo specifiek daar voor (en niet havengebonden), dat deze ontwikkeling dan ook de enige uitzondering op de regel is.

Voor het overige moeten bedrijven werkelijk havengebonden of havengerelateerd zijn. Lelystads acquisitiemanager Gase: “We zijn nu in gesprek met vastgoedmakelaar Patrizier Beteiligungs AG die namens diverse klanten circa 12 hectaren wil afnemen. Het zijn grote partijen, overwegend internationale logistieke bedrijven, die de flinke kavels willen hebben die wij kunnen leveren. Het vestigen van de bedrijven in onze haven waarmee miljoenen zijn gemoeid is een kwestie van de lange adem.”

Over een jaar verwacht Gase toch vooral aan internationale bedrijven of Nederlandse ondernemingen met een internationaal speelveld een plek op het industrieterrein geboden te hebben. “Daarna is het tijd voor uitbreiden. We kunnen immers opschalen naar 160 hectaren.

Trans-European Transport Network

Regeren is vooruitzien. Daarom denken de provincie en Lelystad na over de rol die Flevokust Haven kan spelen op Europees niveau. Dan hebben ze het over de status die Flevokust Haven inneemt in het Trans-European Transport Network, waar Flevokust Haven nu al een belangrijke schakel is in het Nederlandse binnenvaartnetwerk.
Het inrichten van trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) is een project van de Europese Unie om de vervoersinfrastructuur die alle EU-lidstaten met elkaar verbindt te optimaliseren en mede te financieren. Of Flevokust Haven wordt opgenomen in het kernnetwerk (core network) of het uitgebreide (comprehensive network) TEN-T hangt uiteindelijk mede af van de opstelling van de rijksoverheid en de lobby in Brussel.
Provinciaal programmamanager Rogier Wilms: “Flevokust Haven is weliswaar een jonge haven, maar heeft een enorme potentie waardoor het zeker een belangrijke rol kan spelen in het Europese vervoersnetwerk. We gaan die boot niet missen.

Maximaal profiteren

Flevokust Haven is de buitendijkse multimodale overslaghaven ten noorden van Lelystad voor containers, bulk en projectlading en met een groot industrieterrein naast de ENGIE Maxima-centrale. Bedrijven die de ruimte zoeken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) of in de wijdere regio Zwolle, vinden bij Flevokust Haven volop mogelijkheden. Zij kunnen door de combinatie van de unieke eigenschappen en de ligging maximaal profiteren van de centrale locatie aan het IJsselmeer.

Samengevat:
• Multimodale haven met een containerterminal en overslaghaven (bulk en projectlading) met een havengebonden industrieterrein ten noorden van Lelystad.
• Uitstekende multimodale bereikbaarheid: aan de A6, aan de vaarroute Amsterdam-Lemmer, vaarroute IJsselmeer-Meppel en direct nabij het spoor en Lelystad Airport.
• In 2020 wordt een containervolume van 90.000 TEU verwacht.
• De eerste fase van de multimodale containerterminal en overslaghaven beslaat 5 hectare.
Het industrieterrein fase 1 beschikt over 43 hectare, uit te breiden tot 160 hectare:
o kavels beschikbaar voor bedrijven in milieucategorie 3 – 5.3, categorie 2 mogelijk mits ondersteunend en havengebonden
o afname minimaal 1 hectare, grote kavels zijn beschikbaar
o de maximale bouwhoogte is 40 meter
o kavels op korte termijn beschikbaar.
• CTU Flevokust exploiteert de containerterminal. Er zijn mogelijkheden voor bulk- en projectladingen.