Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

De nieuwe jaareditie van het magazine FOOD-locaties van Nederland 2019/2020 is verschenen

Beste lezer,

In deze nieuwe jaareditie van het magazine FOOD Locaties Nederland treft u de belangrijkste food-locaties aan, maar ook de partners die faciliteren in kennis, ontwikkeling, bouw, vestigingslocaties en gronduitgifte. Belangrijke onderwerpen in deze uitgave zijn innovaties, duurzaamheid (verspilling) en circulair (bouw). We moeten met elkaar nog beter en slimmer omgaan met de productie en verwerking van voedsel, de logistieke processen, bouw en uitgifte van gronden voor de food-verwerkend industrie.
In het artikel van Toine Timmermans (WUR Wageningen) leest u hoe onze bewustwording groeit ten aanzien van de verspilling in de voedselketen. Het bedrijf Hordijk Verpakkingen heeft inmiddels getekend voor het PlasticPact NL, hiermee committeren ze zich aan de doelstelling voor 20 procent minder plastic in 2025, de inzet van minimaal 35% gerecycleerd materiaal en de toepassing van recycleerbare materialen. Heembouw die momenteel de nieuwe vestiging van Hordijk aan het bouwen is in Zaandam, wil vooroplopen als het gaat om het bouwen met biobased, circulaire en hergebruikte bouwmaterialen. In het artikel van Peter Hoijtink van PwC kunt u meer lezen over zijn visie ten aanzien van meer innovaties, meer data, meer technologie en een betere relatie met de overheid.

FOOD Locaties Nederland is een crossmediaal (print, online & event) communicatieplatform tussen de food-industrie, overheden en vastgoedprofessionals en wil deze partijen zoveel mogelijk met elkaar verbinden om met elkaar tot een beter resultaat te komen in productie, innovaties, ontwikkeling en bouw.

Lees de interessante artikelen en advertenties van onze partners.

Arthur D.A. Jager
uitgever / directeur

Logo Retina Jager Media