Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

De kracht van Regionale Logistieke Ecosystemen

In de afgelopen vijf jaar zijn logistieke operaties steeds belangrijker geworden voor de economie van Nederlandse regio’s. Of het nu e-commerce, nationale groupage of Europese distributie is: de markt voor logistiek is ‘booming’. Een warehouse voor opslag en bewerking van de goederen staat hierbij centraal, dat geldt voor verladers, groothandels of logistieke dienstverleners. Het is te zien in de statistieken, want meer dan 50% van alle uitgiften van kavels in Nederlandse regio’s is inmiddels bestemd voor warehouses in allerlei soorten en maten. Die dominante positie van logistiek blijkt ook uit het aantal vierkante meters aan warehouses dat jaarlijks wordt gebouwd. In de periode 2013-2018 is dit volume in Nederland meer dan verdrievoudigd naar ruim 3 miljoen m2 in 2018. Succes in het aantrekken van logistieke activiteiten wordt dus steeds belangrijker voor de economische groeikansen van Nederlandse regio’s, inclusief de werkgelegenheid. Maar hoe kan je nu als Nederlandse regio een passend logistiek beleid op voeren? Het Regionaal Logistiek Ecosysteem kan helpen om te weten te komen wat de sterke en mindere punten van een regio op dit vlak zijn.

Regionaal Logistiek Ecosysteem kent 16 factoren

Eerst even wat uitleg. Buck Consultants International heeft in 2018 in overleg en met ondersteuning van WDP het Regionaal Logistiek Ecosysteem opgesteld om alle regio’s in Nederland inzicht te geven in de logistieke kracht en veelzijdigheid. Hierbij is uitgegaan van de indeling in 40 regio’s die het CBS ook hanteert. Het regionaal ecosysteem is gebaseerd op de kracht van een regio op vier hoofdcategorieën: (1) de grootte van de omliggende markt en kansen voor logistieke business development, (2) de fysieke infrastructuur voor logistieke faciliteiten, (3) de arbeidsmarkt voor logistieke activiteiten en (4) de mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties. De logistieke kracht is voor elk van deze hoofdcategorieën vervolgens bepaald op basis van vier factoren, zodat er in totaal 16 factoren in het Regionaal Logistiek Ecosysteem zijn. Voor elk van deze factoren is er een score per regio bepaald, gebaseerd op een aantal jaarlijks te achterhalen indicatoren per factor. In totaal bestaat het Regionaal Logistiek Ecosysteem zo uit 4 hoofdcategorieën, 16 factoren en 52 indicatoren. De overgrote meerderheid (ruim 85%) van de indicatoren is gebaseerd op kwantitatieve data, terwijl de resterende 15% gebaseerd is op een expertoordeel. Het grote voordeel van deze aanpak is dat het Regionaal Logistiek Ecosysteem gebaseerd is op objectieve data, terwijl daarnaast de kwalitatieve kracht van de regio’s op moeilijk meetbare indicatoren wordt meegenomen. In een notendop hebben we zo ‘the best of both worlds’ te pakken.

Het Regionaal Logistiek Ecosysteem geeft op deze manier een overall inzicht in de huidige en toekomstige kracht van de logistieke activiteiten in alle 40 regio’s in Nederland. Daarbij is het van belang om niet alleen terug te kijken naar de prestaties in het verleden, maar ook vooruit te kijken naar de ontwikkelmogelijkheden van een regio. Meer dan alleen een foto van logistieke bedrijvigheid van vandaag dient een logistiek ecosysteem de toekomstige kracht van een regio voor het vestigen en uitbreiden van logistieke operaties weer te geven. Het Regionaal Logistiek Ecosysteem houdt hier via verschillende indicatoren rekening mee. Een voorbeeld is de verwachte krapte op de regionaal logistieke arbeidsmarkt in 2027, die als één van de aparte 52 indicatoren is meegenomen in de analyse.

Regio Groot-Rijnmond bovenaan de ranglijst 2019

In april 2019 is voor de eerste keer de kracht van de logistieke ecosystemen bepaald voor alle regio’s in Nederland. De uitkomst is dat de regio Groot-Rijnmond het meeste krachtige en veelzijdige Regionaal Logistiek Ecosysteem van ons land heeft. Deze regio veroverde de toppositie door de combinatie van verschillende logistieke activiteiten op een grote schaal. Denk hierbij aan de combinatie van zeehavenactiviteiten, distributie, agro-logistiek en stedelijke distributie, die allemaal in deze regio plaatsvinden. Daarnaast kent Groot-Rijnmond voor Nederlandse begrippen een grote regionale economie en relatief veel inwoners. Na de regio Groot-Rijnmond komen de regio’s West Noord-Brabant, Midden Noord-Brabant en Noord-Limburg op de plaatsen 2 t/m 4. Deze regio’s vormen gezamenlijk de afgelopen vijf jaar telkens de top-3 van logistieke hot spots in Nederland, en het is dus niet gek dat deze regio’s ook in deze analyse hoog eindigen. Daarnaast is de regio Zuid-Oost Noord-Brabant als vijfde geëindigd, net voor de regio’s Groot-Amsterdam en Arnhem-Nijmegen.

Regionaal Logistiek Ecosysteem: een tool voor benchmarking

De top-40 van Regionale Logistieke Ecosystemen in Nederland laat zien dat de meest krachtige ecosystemen ruimte geven aan een combinatie van verschillende soorten logistiek en warehouses: Europese distributiecentra, nationale en stedelijke distributie, e-commerce en ook haven- en knooppuntlogistiek. De huidige top-10 van regionale ecosystemen ligt op of aan de belangrijkste transportcorridors van de Randstad naar Duitsland en België. Echter, het belangrijkste is dat vrijwel alle Nederlandse regio’s een basis voor logistieke activiteiten hebben, waardoor de regio interessant kan zijn voor specifieke warehouse-activiteiten, bijvoorbeeld in een bepaalde sector, of ruimte- of arbeidsintensieve activiteiten. Het is nu namelijk voor elk van de 40 Nederlandse regio’s bekend op welke factoren ze relatief onderscheidend of minder sterk zijn dan vergelijkbare regio’s. Dit geeft regio’s de mogelijkheid om zichzelf via een benchmark te vergelijken met de ‘best in class’ of omliggende regio’s. Naast regio’s kunnen ook bedrijven de resultaten van de studie in de praktijk benutten. WDP gebruikt de resultaten van deze studie bijvoorbeeld om haar klanten en kandidaat-klanten beter te adviseren in hun zoektocht naar een geschikte locatie voor diens logistieke activiteiten. Het onderzoek naar de Regionale Logistieke Ecosystemen is mede mogelijk gemaakt door WDP en deelnemende regio’s. Een white paper met alle resultaten per hoofdcategorie is te downloaden via www.bciglobal.com.
Nadere informatie is via E-mail te verkrijgen bij kees.verweij@bciglobal.com,
bas.lips@bciglobal.com of
michiel.assink@wdp.eu.

Triple helix

In een logistieke regio werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen in een ‘triple helix’ verband, Voor deze ‘triple helix’ is het belangrijk om inzicht te krijgen in het regionale ecosysteem voor een effectief gezamenlijk logistiek beleid. Het Regionaal Logistiek Ecosysteem levert hiermee de ‘knoppen’ waaraan kan worden gedraaid om de aantrekkingskracht van een regio voor logistieke operaties te versterken. De resultaten van het Regionaal Logistiek Ecosysteem bieden hiermee een basis voor alle regio’s in Nederland om via een ‘triple helix’ samenwerking het beleid op het gebied van het faciliteren van logistieke operaties verder te optimaliseren.