Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

De kracht van haven­ontsluiting met spoor

De aantrekkelijkheid van een haven wordt voor een niet gering deel bepaald door de kwaliteit van de ontsluiting aan de landzijde. Het gaat er hierbij niet alleen om dat een haven alle modaliteiten (weg, binnenvaart en rail) kan bieden, maar ook om de kwaliteit van die modaliteiten.

Tegen de achtergrond dat het wegvervoer vanwege de fileproblematiek minder aantrekkelijk
wordt voor verladers en vervoerders, dient het railvervoer zich aan als aantrekkelijk alternatief.
De kracht van railvervoer zit ‘m in de volgende zaken:
1. Het is heel geschikt (en dus kostenefficiënt) om grotere hoeveelheden over middellange tot lange afstanden te vervoeren.
2. Het heeft een veel betere dekking van bereikbare plaatsen in Europa dan de binnenvaart
3. Railvervoer is veel minder kwetsbaar voor diefstal dan wegtransport
4. Het is aanzienlijk duurzamer dan wegtransport
5. Het is de meest veilige modaliteit voor gevaarlijke stoffen.

Kortom, spoorgoederenvervoer wordt steeds aantrekkelijker voor de landzijdige ontsluiting van de Nederlandse havens, en vervoerders en verladers willen daar gebruik van maken.
Maar dan moet de infrastructuur wel klaar zijn voor de uitdaging!

Vraagstukken

Movares heeft de laatste jaren diverse Nederlandse en buitenlandse havenbedrijven geholpen met het verbeteren van de havenontsluiting wat betreft de modaliteit spoor.

Dit ging om de volgende soorten vraagstukken:
– Welke rol kan spoorgoederenvervoer spelen in de logistieke keten? Hoe kunnen bedrijven worden aangesloten op het spoor ? Hoe kan je daar de spoorinfrastructuur en treinen daar vervolgens op inrichten?
– Waar ontstaan er knelpunten in een spoornetwerk in een havengebied op het moment dat de treinaantallen gaan stijgen? En hoe los je deze kostenefficiënt op ?
– Hoe maken we het mogelijk om met langere treinen te gaan rijden (en rangeren)?
– Hoe kan je de punctualiteit/voorspelbaarheid van het spoorgoederenvervoer verbeteren?
– Hoe kan de flexibiliteit van spoorgoederenvervoer worden vergroot?
– Hoe kunnen de kosten van het gebruik van het spoor door goederentreinen worden teruggedrongen?
– Hoe kunnen overwegen in een havengebied veilig worden gebruikt ?

Expertise

Movares is als ingenieursbureau sinds vele jaren betrokken bij het gehele proces van de ontwikkeling tot aan de realisatie van railinfrastructuur voor het spoorgoederenvervoer. En wel in de range van megaprojecten, zoals de Betuweroute en de Rotterdamse Havenspoorlijn tot aan particuliere spooraansluitingen van bedrijven.
Onze kennis gaat van logistieke processen tot aan de techniek van het spoor en de treinbeveiliging. Ook beschikken we over simulatietools om de capaciteit en punctualiteit van spoornetwerken eenvoudig door te rekenen en knelpunten op te sporen. En we kunnen het effect van infrastructurele maatregelen op het energiegebruik, de milieubelasting en de exploitatiekosten van het treinvervoer uitrekenen.
We hebben zelfs een goederenmachinist in dienst, waardoor onze kennis van de operationele processen heel diep gaat.

Projecten

Recentelijk zijn we als Movares o.a. betrokken bij de volgende projecten:
– Verbetering Havenontsluiting Gent-Terneuzen (inclusief simulatie van de capaciteit)
– Verbetering Havenontsluiting Moerdijk
– Verbetering/Uitbreiding Havenspoorlijn Rotterdam
– Inrichting Railterminal Gelderland
– Diverse onderzoeken naar het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Meer informatie:

ing. Leon van Warmerdam, Movares-Water
leon.van.warmerdam@movares.nl
T: 06-53597623

Movares Adviseurs & Ingenieurs logo